Efterløn


Efterlønsordningen giver dig mulighed for at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet 3-5 år før folkepensionsalderen. Du skal være medlem af a-kassen og betale til ordningen en årrække (495 kr. pr. måned, 2017). Hvis du vælger at arbejde på fuld tid, efter du har nået din efterlønsalder, optjener du præmier, som du får udbetalt, når du når folkepensionen.


Opdateret d. 20. august 2020

Efterlønsordningen er en frivillig ordning, som du kan tilmelde dig, hvis du er medlem af en a-kasse. Når du indbetaler til efterlønsordningen, har du mulighed for at gå på efterløn og trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet 3-5 år før folkepensionsalderen. I efterlønsperioden kan du få efterløn på op 226.392 kr om året (2019), afhængig af overgangstidspunktet og indtægt fra arbejde. Herfra skal trækkes en modregning på op til 64 procent, hvis du har en pensionsordning.

Når du er tilmeldt efterlønsordningen, skal du betale efterlønsbidrag på 508 kr. (2019) om måneden.

Du kan altid få dine penge igen

Du kan når som helst melde dig ud af ordningen, og pengene kan overføres til en anden pensionsopsparing og i nogle tilfælde tilbagebetales kontant – efter fradrag for skat. Det kan du, hvis du har betalt efterlønsbidrag i mindre end et år, eller hvis du har nået efterlønsalderen. Ved dødsfald bliver det indbetalte beløb udbetalt til boet.

Hvornår du kan gå på efterløn afhænger af din alder. Læs mere her: Regler om overgang til efterløn

Bemærk
  • Du kan tidligst gå på efterløn, fra den dag vi modtager din ansøgning om efterløn.
  • Du skal desuden være dagpengeberettiget, når du går på efterløn.
  • Hvis du har opbrugt din ret til dagpenge, inden du når efterlønsalderen, skal vi have modtaget din ansøgning inden, du når efterlønsalderen.
  • Er du ledig og opbruger din ret til dagpenge, efter du har nået efterlønsalderen, skal vi modtage din ansøgning inden, din dagpengeret udløber.
  • Modtager vi den senere, vil du ikke være berettiget til efterløn.
Brug fx fleksibel efterløn til gradvis tilbagetrækning

Efterlønsordningen er fleksibel, så hvis du ønsker at trække dig gradvist tilbage fra arbejdsmarkedet, er der mulighed for det. Det betyder, at du kan arbejde som lønmodtager, mod at dine arbejdstimer bliver fradraget i efterlønnen. Du kan arbejde op til 145,53 timer om måneden, hvis du vil have udbetalt supplerende efterløn. Du kan optjene ret til en skattefri præmie, hvis du arbejder i efterlønsperioden.

Læs mere om de regler, der gælder for din årgang i vores efterlønspjecer.

Læs også siger Jeg skal snart på efterløn

PBU’s hjemmeside kan du læse mere om hvordan du tilrettelægger din tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.