Hvornår får jeg mine første dagpenge?

Dine dagpenge udbetales, når vi har behandlet dit første dagpengekort.

Dine dagpenge beregnes og udbetales på baggrund af de oplysninger, du sender til a-kassen. Vi skal først behandle din ledighedserklæring, som er din ansøgning om dagpenge. Den finder du i BUPL’s Digitale A-kasse. Når den er godkendt af a-kassen, får du besked. Herefter skal du oplyse eventuelle arbejdstimer mm. på dagpengekortet i BUPL’s Digitale A-kasse den næstsidste søndag i måneden. Og så udbetaler vi dagpengene - senest den sidste bankdag i måneden.

Jo før du indsender din ledighedserklæring, efter du er blevet ledig, jo før kan vi behandle den, og jo før kan vi frigive dit første dagpengekort, så du kan komme til at udfylde det i BUPL’s digitale a-kasse

Udbetalingen følger ydelsesperioderne, der er fastlagt af Beskæftigelsesministeriet. I nogle måneder kommer pengene først en sidste bankdag i måneden - i andre måneder kommer de op til 10 dage tidligere. Læs mere om Ydelsesperioder og udbetaling.

Efter 1. juli ændres udbetalingstidspunkterne sig på grund af dagpengereformen. Allerede fra maj er fristen for indsendelse af ydelseskort ikke næstesidste, men SIDSTE søndag i måneden, nemlig søndag 28. maj. Men fordi vi overgår til et nyt system, er der allerede åbent for kort fra torsdag 25. maj. Hjælp os med at klare overgangen til det nye system, ved at udfylde dit kort så tidligt som muligt i maj, helst Kristi Himmelfartsdag torsdag 25. maj.

Læs mere om Ydelsesperioder og udbetaling. 

| Senest opdateret 31-08-2016 |

husk YDELSESKORT søndag 24. september

Husk at udfylde ydelseskort - dagpengekort og efterlønskort - søndag 24. september.