Læs mere om ledighed

Hvis du bliver ledig, har du ret til dagpenge i op til to år. Til gengæld har du pligt til at være aktivt jobsøgende. Det vil vi gerne hjælpe dig med.

Som nyuddannet pædagog har du ret til dagpenge på en særlig dimittendsats, hvis du har meldt dig ind i a-kassen i tide. Læs mere om Bliv medlem som studerende eller dimittend.

Andre fuldtidsforsikrede får dagpengeret på baggrund af indtægt. Kravet er en samlet løn på 223.428 kr. på 12 måneder, hvor en enkelt måned højst kan bidrage med 18.619 kr.

Dagpengeretten gælder to år svarende til 3.848 timer, og den forbruges i timer. De to års dagpengeret kan forlænges med op til et år, hvis du har arbejde under din ledighedsperiode. En times arbejde giver to timers ekstra dagpengeret. 

Første ledighedsdag skal du melde dig ledig på Jobnet.dk, og umiddelbart efter kan du søge om dagpenge ved at udfylde en ledighedserklæring i BUPL’s Digitale A-kasse. Læs mere om Jeg er blevet ledig.

Til gengæld skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktivt jobsøgende. Det gør du blandt andet ved at lægge et CV på Jobnet.dk og ved at lave et udkast til "Min Plan" i den digitale a-kasse. Begge dele skal være godkendt af a-kassen senest efter to uger. Læs mere om Jeg søger job

Jobcenteret vil også indkalde dig til møder. Det er vigtigt, at du kommer til alle møder i både jobcenteret og i a-kassen og svarer på henvendelser. Ellers risikerer du at miste dagpengene.

Vær opmærksom på, at der er obligatorisk selvbooking til møder i jobcenteret og til opfølgningsmøder i a-kassen. Hvis du ikke selv booker et møde indenfor fristen i indkaldelsen, bliver du automatisk afmeldt som jobsøgende og kan derfor ikke få flere dagpenge, før du er gentilmeldt på jobnet.dk. 

Under menupunktet Jeg får dagpenge kan du læse mere om deltid, supplerende dagpenge, g-dage, barsel, sygdom, selvstændig virksomhed, uddannelsesstøtte, karantæne mm.

Som ledig kan du få nedsat forbundskontingent til BUPL. Læs mere her.

| Senest opdateret 31-08-2016 |

Har du brug for en mentor?

Er du ledig pædagog, og har du brug for inspiration og sparring på din jobsøgning fra en erfaren pædagog?

Så er a-kassen nye mentorordning måske noget for dig.