Efterlønsregler

Den 1. januar 2012 trådte de nye efterlønsregler i kraft og omfatter alle, der er født den 1. januar 1954 eller senere. Hvad betyder reglerne for mig?

Anker Jeg er født før 1954

For din aldersgruppe er der ingen ændringer i reglerne. Du vil kunne gå på efterløn og folkepension, som du har planlagt. Det vil normalt sige efterløn fra 60 år og folkepension fra 65 år.  Reglerne om efterlønssats, pensionsmodregning og optjening af skattefri præmie er også uændrede.

2 års-reglen:
Går ud på, at du udskyder din overgang til efterløn i mindst 2 år fra datoen på dit efterlønsbevis og i denne periode arbejder i mindst 

 • Fuldtid: 3.120 timer
 • Deltid: 2.496 timer.

Efterlønssats:
Går du på efterløn, før du opfylder 2 års-reglen, udgør satsen højest 91 % af maksimale dagpenge (kr. 197.798 pr. år i 2016).
Opfylder du 2 års-reglen, udgør efterlønssatsen højest 100 % af maksimale dagpenge (kr. 217.360 pr. år i 2016).

Pensionsmodregning:
Opfylder du ikke 2 års-reglen, vil alle pensionsordninger medføre, at din efterløn bliver mindre, uanset om dine pensioner bliver udbetalt sammen med efterlønnen eller ej.

 • Får du ikke dine pensioner udbetalt sammen med efterlønnen, fastsættes et beregningsgrundlag på 80 % af den årlige ydelse af dine livsvarige pensioner og 5 % af depotværdien for dine øvrige pensioner. Din efterløn nedsættes med 60 % af beregningsgrundlaget efter et fratrukket bundfradrag på kr. 14.200.
 • Får du sammen med efterlønnen udbetalt pensioner, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold, vil efterlønnen blive nedsat med 50 % af den udbetalte pension.

Opfylder du 2 års-reglen er det kun løbende udbetalinger fra pensioner oprettet som led i et ansættelsesforhold, der vil gøre din efterløn mindre. I så faldt nedsættes din efterløn med 55 % af den udbetalte pension. 

Skattefri præmie:
Når du har opfyldt 2 års-reglen, kan du begynde at optjene timer til skattefri præmie. Du optjener en skattefri præmie for hver 481. time, du arbejder. Der kan maximalt optjenes 12 præmier - den maksimale skattefri præmie udgør

 • Fuldtid: 156.504 kr.
 • Deltid: 104.268 kr. 

Anker Jeg er født i perioden 1954 og 1955

For dit vedkommende er der alene sket ændring i, hvornår du kan gå på efterløn og folkepension:

Efterløns- og folkepensionsalder:

Er du født i perioden

Tidligst på efterløn

Max år på efterløn

Folkepensionsalder

1. januar - 30. juni 1954

60 ½ år

5 år

65 ½ år

1. juli - 31. december 1954

61 år

5 år

66 år

1. januar - 30. juni 1955

61 ½ år

5 år

66 ½ år

1. juli - 31. december 1955

62 år

5 år

67 år

Reglerne om efterlønssats, pensionsmodregning og optjening af skattefri præmie er uændret.

2 års-reglen:
Går ud på, at du udskyder din overgang til efterløn i mindst 2 år fra datoen på dit efterlønsbevis og i denne periode arbejder i mindst

 • Fuldtid: 3.120 timer
 • Deltid: 2.496 timer.
Efterlønssats:
Går du på efterløn, før du opfylder 2 års-reglen, udgør satsen højest 91 % af maksimale dagpenge (kr. 197.798 pr. år i 2016). Opfylder du 2 års-reglen, udgør efterlønssatsen højest 100 % af maksimale dagpenge (kr. 217.360 pr. år i 2016).  
Pensionsmodregning:
Opfylder du ikke 2 års-reglen, vil alle pensionsordninger medføre, at din efterløn bliver mindre, uanset om dine pensioner bliver udbetalt sammen med efterlønnen eller ej.

 • Får du ikke dine pensioner udbetalt sammen med efterlønnen, fastsættes et beregningsgrundlag på 80 % af den årlige ydelse af dine livsvarige pensioner og 5 % af depotværdien for dine øvrige pensioner. Din efterløn nedsættes med 60 % af beregningsgrundlaget efter et fratrukket bundfradrag på kr. 14.200.
 • Får du sammen med efterlønnen udbetalt pensioner, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold, vil efterlønnen blive nedsat med 50 % af den udbetalte pension.

Opfylder du 2 års-reglen er det kun løbende udbetalinger fra pensioner oprettet som led i et ansættelsesforhold, der vil gøre din efterløn mindre. I så fald nedsættes din efterløn med 55 % af den udbetalte pension.

Skattefri præmie:
Når du har opfyldt 2 års-reglen, kan du begynde at optjene timer til skattefri præmie. Du optjener en skattefri præmie for hver 481. time, du arbejder. Der kan maximalt optjenes 12 præmier - den maksimale skattefri præmie udgør

 • Fuldtid: 156.504 kr.
 • Deltid: 104.268 kr.  


Anker Jeg er født i perioden 1. januar 1956 - 30. juni 1956

For dit vedkommende er der sket ændringer i

 • efterløns- og folkepensionsalderen
 • længden af efterlønsperioden
 • beregning af efterlønssats
 • reglerne for skattefri præmie

Efterløns- og folkepensionsalder:

Født i perioden

Tidligst på efterløn

Max år på efterløn

Folkepensionsalder

1. januar - 30. juni 1956

62 ½ år

4 ½ år

67 år

 Tidspunktet for hvornår du tidligst kan gå på efterløn er dermed udskudt, og perioden på efterløn er nedsat.

Efterlønssats:
Venter du med at gå på efterløn i mindst 1½ år, og arbejder du i denne periode i 2.340 timer, er satsen højest 100 % af maksimale dagpenge (kr. 217.360 pr. år i 2016).

Går du på efterløn tidligere, er satsen højest 91 % af maksimale dagpenge (kr. 197.798 pr. år i 2016)

Pensionsmodregning:
Pensionsordninger vil medføre, at din efterløn bliver mindre, uanset om pensionerne kommer til udbetaling sammen med efterlønnen eller ej.  

 • Får du ikke dine pensioner udbetalt sammen med efterlønnen, eller udbetales de som et engangsbeløb, fastsættes et beregningsgrundlag på 80 % af den årlige ydelse af dine livsvarige pensioner og 5 % af depotværdien for dine øvrige pensioner. Din efterløn nedsættes med 80 % af beregningsgrundlaget. 
 • Får du sammen med efterlønnen udbetalt en pension, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold, vil efterlønnen blive nedsat med 64 % af den udbetalte pension. 

Din efterløn kan også blive nedsat, hvis du får udbetalt en pension, efter du fylder 60 år, men inden du går på efterløn.

Skattefri præmie:
Du kan optjene skattefri præmie, hvis du fortsat arbejder og i mindst 1½ år efter datoen for dit efterlønsbevis venter med - eller helt undlader at gå på efterløn. Du skal i denne periode arbejde i mindst

 • Fuldtid: 2.340 timer
 • Deltid: 1.872 timer.

Du vil herefter kunne optjene en skattefri præmie for hver 481. times arbejde. Hvis du går på efterløn, kan du ikke længere optjene præmier, medmindre du opfylder 2 års-reglen. Der er mulighed for at optjene i alt 12 præmier, det vil sige op til kr. 156.504 kr (2016 satser).  

Anker Jeg er født i perioden 1. juli 1956 - 31. december 1958

For dit vedkommende er der sket ændringer i

 • efterløns- og folkepensionsalderen
 • længden af efterlønsperioden
 • beregning af efterlønssats
 • reglerne for skattefri præmie

·        

Efterløns- og folkepensionsalder:

Født i perioden

Tidligst på efterløn

Max år på efterløn

Folkepensionsalder

1. juli 1956 - 31. december 1958

63 år

4 år

67 år

Tidspunktet for, hvornår du tidligst kan gå på efterløn, er dermed udskudt, og perioden på efterløn er nedsat.

Efterlønssats:
Venter du med at gå på efterløn i mindst 1 år, og arbejder du i denne periode i 1.560 timer, er satsen højest 100 % af maksimale dagpenge (kr. 217.360 pr. år i 2016).
Går du på efterløn tidligere, er satsen højest 91 % af maksimale dagpenge (kr. 197.798 pr. år i 2016).

Pensionsmodregning:
Pensionsordninger vil medføre at din efterløn bliver mindre, uanset om pensionerne kommer til udbetaling sammen med efterlønnen eller ej.

 • Får du ikke dine pensioner udbetalt sammen med efterlønnen, eller udbetales de som et engangsbeløb, fastsættes et beregningsgrundlag på 80 % af den årlige ydelse af dine livsvarige pensioner og 5 % af depotværdien for dine øvrige pensioner. Din efterløn nedsættes med 80 % af beregningsgrundlaget.
 • Får du sammen med efterlønnen udbetalt en pension, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold, vil efterlønnen blive nedsat med 64 % af den udbetalte pension.

Din efterløn kan også blive nedsat, hvis du får udbetalt en pension efter du fylder 60 år, men inden du går på efterløn.

Skattefri præmie: 
Du kan optjene skattefri præmie, hvis du fortsat arbejder og i mindst 1 år efter datoen for dit efterlønsbevis venter med - eller helt undlader at gå på efterløn. Du skal i denne periode arbejde i mindst

 • Fuldtid: 1.560 timer
 • Deltid:  1.248 timer.

Du vil herefter kunne optjene en skattefri præmie for hver 481. times arbejde. Hvis du går på efterløn, kan du ikke længere optjene præmier, medmindre du opfylder 2 års-reglen. Der er mulighed for at optjene i alt 12 præmier, det vil sige op til kr. 156.504 kr (2016-satsen).  

Anker Jeg er født i perioden 1. januar - 30. juni 1959

For dit vedkommende er der sket ændringer i

 • efterløns- og folkepensionsalderen
 • længden af efterlønsperioden
 • beregning af efterlønssats
 • reglerne for skattefri præmie

·         

Efterløns- og folkepensionsalder:

Født i perioden

Tidligst på efterløn

Max år på efterløn

Folkepensionsalder

1. januar – 30. juni 1959

63 ½ år

3 ½ år

67 år

Tidspunktet for, hvornår du tidligst kan gå på efterløn, er dermed udskudt, og perioden på efterløn er nedsat.

Efterlønssats:
Venter du med at gå på efterløn i mindst ½ år, og arbejder du i denne periode i 780 timer, er satsen højest 100 % af maksimale dagpenge (kr. 217.360 pr. år i 2016).

Går du på efterløn tidligere, er satsen højest 91 % af maksimale dagpenge (kr. 197.798 pr. år i 2016)

Pensionsmodregning:
Pensionsordninger vil medføre at din efterløn bliver mindre, uanset om pensionerne kommer til udbetaling sammen med efterlønnen eller ej.  

 • Får du ikke dine pensioner udbetalt sammen med efterlønnen, eller udbetales de som et engangsbeløb, fastsættes et beregningsgrundlag på 80 % af den årlige ydelse af dine livsvarige pensioner og 5 % af depotværdien for dine øvrige pensioner. Din efterløn nedsættes med 80 % af beregningsgrundlaget.
 • Får du sammen med efterlønnen udbetalt en pension, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold, vil efterlønnen blive nedsat med 64 % af den udbetalte pension. 

Din efterløn kan også blive nedsat, hvis du får udbetalt en pension efter du fylder 60 år, men inden du går på efterløn.

Skattefri præmie:
Du kan optjene skattefri præmie, hvis du fortsat arbejder og i mindst ½ år efter datoen for dit efterlønsbevis venter med - eller helt undlader at gå på efterløn. Du skal i denne periode arbejde i mindst

 • Fuldtid: 780 timer
 • Deltid: 624 timer.

Du vil herefter kunne optjene en skattefri præmie for hver 481. times arbejde. Hvis du går på efterløn, kan du ikke længere optjene præmier, medmindre du opfylder 2 års-reglen. Der er mulighed for at optjene i alt 12 præmier, det vil sige op til kr. 156.504 (2016-satsen).

Anker Jeg er født i perioden 1. juli 1959 - 31. december 1962

For dit vedkommende er der sket ændringer i

 • efterløns- og folkepensionsalderen
 • længden af efterlønsperioden
 • beregning af efterlønssats
 • reglerne for skattefri præmie

·      

Efterløns- og folkepensionsalder:

Født i perioden

Tidligst på efterløn

Max år på efterløn

Folkepensionsalder

1. juli 1959 - 31. december 1962

64 år

3 år

67 år

Tidspunktet for, hvornår du tidligst kan gå på efterløn, er dermed udskudt, og perioden på efterløn er nedsat.

Efterlønssats:
Din efterlønssats er højest 100 % af maksimale dagpenge (kr. 217.360 pr. år i 2016)

Pensionsmodregning:
Pensionsordninger vil medføre at din efterløn bliver mindre, uanset om pensionerne kommer til udbetaling sammen med efterlønnen eller ej.

 • Får du ikke dine pensioner udbetalt sammen med efterlønnen, eller udbetales de som et engangsbeløb, fastsættes et beregningsgrundlag på 80 % af den årlige ydelse af dine livsvarige pensioner og 5 % af depotværdien for dine øvrige pensioner. Din efterløn nedsættes med 80 % af beregningsgrundlaget.
 • Får du sammen med efterlønnen udbetalt en pension, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold, vil efterlønnen blive nedsat med 64 % af den udbetalte pension.

Din efterløn kan også blive nedsat, hvis du får udbetalt en pension efter du fylder 60 år, men inden du går på efterløn.

Skattefri præmie:
Du kan optjene skattefri præmie, hvis du venter med eller helt undlader at gå på efterløn. Du vil kunne optjene en skattefri præmie for hver 481. times arbejde.

Hvis du går på efterløn, kan du ikke længere optjene præmier, medmindre du opfylder 2 års-reglen. Der er mulighed for at optjene i alt 12 præmier, det vil sige op til kr. 156.504 (2016-satsen).

Anker Jeg er født i 1963 og senere

For dit vedkommende er der sket ændringer i

 • efterløns- og folkepensionsalderen
 • længden af efterlønsperioden
 • reglerne for skattefri præmie
 • beregning af efterlønsbevis

·      

Efterløns- og folkepensionsalder:

Født i perioden

Tidligst på efterløn

Max år på efterløn

Folkepensionsalder

Årgang 1963 og senere

64 år +

3 år

67 år +

Fremover reguleres efterløns- og folkepensionsalderen i takt med, at levealderen bliver længere. Denne regulering sker første gang i 2015 og derefter hvert 5. år. Beskæftigelsesministeriet forventer, at efterlønsalderen fra 2015 bliver 65 år for årgangene 1963-66, og at den bliver endnu højere for senere årgange.

Tidspunktet for, hvornår du tidligst kan gå på efterløn, er dermed udskudt, og perioden på efterløn er nedsat.

Efterlønssats:
Din efterlønssats er højest 100 % af maksimale dagpenge (kr. 217.360 pr. år i 2016)

Vejledning for medlemmer på fortrydelsesordningen:
Fordi du er tilmeldt fortrydelsesordningen vil beløbet være mindre.

Pensionsmodregning:
Pensionsordninger vil medføre at din efterløn bliver mindre, uanset om pensionerne kommer til udbetaling sammen med efterlønnen eller ej.

 • Får du ikke dine pensioner udbetalt sammen med efterlønnen, eller udbetales de som et engangsbeløb, fastsættes et beregningsgrundlag på 80 % af den årlige ydelse af dine livsvarige pensioner og 5 % af depotværdien for dine øvrige pensioner. Din efterløn nedsættes med 80 % af beregningsgrundlaget.
 • Får du sammen med efterlønnen udbetalt en pension, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold, vil efterlønnen blive nedsat med 64 % af den udbetalte pension. 

Din efterløn kan også blive nedsat, hvis du får udbetalt en pension efter du fylder 60 år, men inden du går på efterløn.

Skattefri præmie: 
Du kan optjene skattefri præmie, hvis du venter med eller helt undlader at gå på efterløn. Du vil kunne optjene en skattefri præmie for hver 481. times arbejde. 

Hvis du går på efterløn, kan du ikke længere optjene præmier, medmindre du opfylder 2 års-reglen. Der er mulighed for at optjene i alt 12 præmier, det vil sige op til 156.504 kr. (2016-satsen)

Vejledning for medlemmer på fortrydelsesordningen:
Fordi du er tilmeldt fortrydelsesordningen vil beløbet være mindre. 

Anker Krav om medlemsanciennitet og efterlønsbidrag

Hovedreglen om medlemsanciennitet og efterlønsbidrag er fastsat i lovens §74 a, stk. 1, nr. 2 og 3. Efter denne bestemmelse er anciennitetskravet fastsat til mindst 30 års medlemskab. Medlemmet skal endvidere have indbetalt efterlønsbidrag i 30 år, og senest fra medlemmet er fyldt 30 år.

For medlemmer født før 1. januar 1976 er der dog fastsat særlige overgangsordninger.

| Senest opdateret 29-06-2017 |

Har du brug for en mentor?

Er du ledig pædagog, og har du brug for inspiration og sparring på din jobsøgning fra en erfaren pædagog?

Så er a-kassen nye mentorordning måske noget for dig.