Arbejde på efterløn og skattefri præmier

Læs om at arbejde mens du er på efterløn. 

Arbejde(gældende regler pr. 1. juli 2017)

Du kan arbejde så meget du vil, samtidig med at du er på efterløn, men arbejdstimerne medfører fradrag i din efterløn.

Som udgangspunkt sker fradraget time for time.

Reglerne om timeoverførelse og mindsteudbetalingsreglen gælder også ved arbejde i efterlønsperioden.

Hvis din timeløn er under 230,08 kr., får du et lempeligere fradrag i din efterløn for de første 37.577 kr. pr. år (2017).

Hvis du har opfyldt 2-års-reglen, kan dine arbejdstimer herefter tælle med til optjening af en skattefri præmie.

Indtægter der medfører fradrag i efterlønnen

Hvis du har indtægter ved siden af efterlønnen, kan det betyde, at a-kassen skal foretage et fradrag i din efterløn. Der kan ske fradrag for:

 • Lønarbejde
 • Pensioner
 • Selvstændig virksomhed
 • Feriegodtgørelse og ferie med løn
 •  Aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde
 • Indtægter for at varetage borgerlige ombud og offentlige og private hverv, der ikke anses for arbejde
 • Indtægter fra genudsendelse, genopførelse og anden form for genanvendelse af bøger, fotografier, teaterstykker og film mv., samt legater
 • Udbetalt dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag

Arbejde medfører fradrag
Arbejde medfører som udgangspunkt fradrag. Det gælder både lønnet og ulønnet arbejde, også selvom arbejdet udføres uden for normal arbejdstid og på helligdage.
Arbejde er i denne sammenhæng både lønnet arbejde og arbejde, der normalt vil blive lønnet.

Mindsteudbetalingsregler
Mindsteudbetalingsreglen betyder, at a-kassen kun må udbetale efterløn i måneder, hvor der kan udbetales efterløn for mindst 14,8 timer i måneden.

Lempeligt fradrag for arbejde op til 37.577 kr. årligt
Hvis du har arbejde til en timeløn under 230,08 kr. (2017), får du et lempeligere fradrag i din efterløn for de første 37.577 kr. pr. år (2017). Arbejdet skal være kontrollabelt.
Fradraget i efterlønnen beregnes ved at omregne indtægten til timer ved brug af omregningssatsen (230,08 kr.)

Eksempel:
Hvis du arbejder 120 timer i en måned til en løn på 160 kr. i timen, skal der ikke fradrages 120 timer, men kun 83,45 timer, fordi:
120 x 160 = 19.200 kr., som skal divideres med 230,08, hvilket giver 83,45 timer.

Til beregningen skal du oplyse din timeløn før skat, når du udfylder dit efterlønskort. Timelønnen fremgår af din lønseddel

Frivilligt arbejde - hvad må jeg?

Fritidsaktiviteter (hobby)
Fritidsaktiviteter medfører ikke fradrag. Fritidsaktiviteter er ulønnede aktiviteter, man deltager i af interesse, og som ikke kan udbydes som almindeligt arbejde.

Frivillig, ulønnet arbejde
Aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde kan under visse betingelser udføres helt eller delvist uden fradrag.

 • Aktiviteter kan man udføre, så meget man vil, uden fradrag i dagpenge eller efterløn.

Ved aktiviteter forstås arbejde, som ikke kan udbydes som almindeligt lønarbejde, og som man udfører frivilligt og ulønnet for frivillige organisationer, foreninger eller lignende.

 • Frivilligt, ulønnet arbejde kan man udføre i op til 15 timer om måneden uden fradrag i dagpenge eller efterløn. 

Ved frivilligt, ulønnet arbejde forstås arbejde, som kan udbydes som almindeligt lønarbejde, og som man udfører frivilligt og ulønnet for frivillige organisationer, foreninger eller lignende. Det kan fx være: rådgiver i krisecenter, jurist i retshjælp mm. Timerne opgøres som et gennemsnit over en udbetalingsperiode.

Aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde må  ikke vedrøre primær drift, fx personaleadministration, økonomi- og organisationsstyring mv. Aktiviteten og det frivillige, ulønnede arbejde må ikke kræve autorisation, fx arbejde med at sikre tilførsel af vand, varme eller elektricitet.

Skattefri præmier

Den seneste efterlønsreform forsøger at skabe incitamenter til, at man arbejder, mens man er på efterløn. Derfor kan man optjene såkaldte "skattefri præmieportioner", hvis man arbejder. Vilkårene for at optjene disse præmier er forskelliger, afhængigt af, hvornår man er født og dermed opnår ret til efterløn.

Brug vores pjecer for at se, hvilke vilkår, der gælder for lige præcis dig i forhold til skattefri præmier.

Forudsætning:

 • Du går først på efterløn to år efter efterlønsbevis er udstedt
 • Du har haft 3120 arbejdstimer i løbet af de 2 år (deltidsforsikrede: 2.496 arbejdstimer)

Hvis du herefter arbejder, så optjener du én skattefri præmie, hver gang du har arbejdet 481 timer (37 timer i 3 måneder).

Hver præmieportion har en værdi af 13.244 kr. (2017).

Man kan højst optjene 12 præmier, og de udbetales, når man når sin folkepensionsalder. Ved dødsfald udbetales præmierne til boet.

Hvis du er født efter 1. januar 1956, gælder der andre regler. Se vores pjecer.

| Senest opdateret 24-10-2016 |

Har du brug for en mentor?

Er du ledig pædagog, og har du brug for inspiration og sparring på din jobsøgning fra en erfaren pædagog?

Så er a-kassen nye mentorordning måske noget for dig.