Arrangementer for valgte og ansatte i BUPL

Konference om pædagoger i skolen - Aalborg

29-03-17

Konferencen er for dig, der arbejder i forvaltningen, skoleledelsen eller er tillidsrepræsentant for pædagoger samt andre, der indgår i planlægningen.

Kursus: BUPL’s kommunikationsuddannelse – lederkommunikation

03-04-17

Du er fællestillidsrepræsentant, valgt eller ansat i BUPL's fagforeninger og ønsker, at styrke dine kompetencer for såvel den interne som den eksterne kommunikation. Startdato: 6/2-17, Tilmeldingsfrist: 1/11-17

Kursus: Konstruktive forhandlinger

05-04-17

Et forløb for dig, der som FTR, valgt eller ansat i fagforeningerne er ny i forhandlingsopgaven - men også for dig med nogen erfaring, hvis du ikke tidligere har deltaget i tilsvarende forløb. Startdato: 5/4-17, Tilmeldingsfrist: Ikke oplyst

Webinar: Etik og pædagogiske koncepter – Hvad er på spil?

24-04-17

Webinar om etik og pædagogiske koncepter. Startdato: 24/4-17, Tilmeldingsfrist: 1/4-17

Kursus: FTR-træf

26-04-17

For Fællestillidsrepræsentanter (FTR) og FTR-ansvarlige i fagforeningerne. Startdato: 26/4-17, Tilmeldingsfrist: 27/2-17

Kursus: Fagpolitisk ledelse – ledelse af individer i grupper, møder og netværk

02-05-17

Du er fællestillidsrepræsentant, politisk valgt eller ansat i en af BUPL's fagforeninger og ønsker blandt andet at få overblik over de opgaver, som er knyttet til din position som fagpolitisk leder. Startdato: 16/3-17, Tilmeldingsfrist: 8/2-17

Kursus: Kommunaløkonomi for ikke økonomer

08-05-17

Du er fællestillidsrepræsentant eller faglig sekretær og arbejder med kommunaløkonomi. Du ønsker at tilegne dig viden, færdigheder og kompetencer, til at agere ud fra en kommunaløkonomisk forståelse samt anvende og formidle denne i din egen praksis og virkelighed.

Kursus: Samarbejde, dialog og beslutningsprocesser i politiske organisationer

09-05-17

For politisk valgte i fagforeninger og forbund (FS, FU, bestyrelsesmedlemmer, HB-Medlemmer) Hvad er på spil, når der skal samarbejdes og træffes beslutninger i politiske organisationer?

Kursus: Voksen Pædagogisk Grunduddannelse (Diplom-modul)

28-08-17

For Fællestillidsrepræsentanter, valgte og ansatte i fagforeningerne. Startdato: 28/8-17, Tilmeldingsfrist: Ikke oplyst

Kursus: Arbejde og samarbejde i MED

05-09-17

Du er fællestillidsrepræsentant der arbejder i MED, og har brug for redskaber til at begå dig i MED-systemet. Startdato: 5/9-17, Tilmeldingsfrist: 1/7-17