Kursus: BUPL’s kommunikationsuddannelse – lederkommunikation

Du er fællestillidsrepræsentant, valgt eller ansat i BUPL's fagforeninger og ønsker, at styrke dine kompetencer for såvel den interne som den eksterne kommunikation.

Sådan sagde en tidligere deltager på kurset:
"Jeg var simpelthen så glad da jeg tog fra kurset. Hold da op et par fantastiske mennesker og dygtige. Jeg blev vildt inspireret :-)" - Tine Sejr Conrad.

Tid og sted:

Modul 1: 6. - 7. februar 2017

Modul 2: 8.-9. marts 2017

Modul 3: 3.-4. april 2017

19. og 20. april 2017 - eksamen.

Alle modulerne afholdes på Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg 


Målgruppe
Valgte, ansatte og FTR i BUPL’s fagforeninger

Formål
Formålet med BUPL Kommunikationsuddannelse er at styrke dine kompetencer for såvel den interne som den eksterne kommunikation. Vi ser det på tv og i aviser hver dag: Det er svært at kommunikere klart og præcist, ikke blot som politiker og enkeltperson, men også som organisation.

Mål
Som professionel kommunikatør har du brug for at have overblik over hele kommunikationens univers fra A til Z. Du skal kunne skrive, præsentere, tænke strategisk og vælge det rette medie til det rette budskab.

Indhold
Grundlæggende kommunikation, retorik og strategi. Du får et overblik over kommunikationens grundlæggende begreber og metoder.  Du lærer hvordan den rigtige kommunikationsstrategi kan sikre såvel et personligt som et fælles effektivt beredskab.

Du lærer om:

  • Kommunikation – strategi og grundlæggende værktøjer
  • Den personlige og assertive kommunikation
  • Retorik, kunsten at overbevise – et kig i den retoriske værktøjskasse
  • BUPL’s aktuelle kommunikationsstrategi. 

Skriftlig kommunikation
Nu dykker vi ned i sproget og gør teksterne målrettede og læsevenlige. Skriver du fra dig selv – eller til din modtager? Vi kommer hele vejen rundt om den skriftlige kommunikation, lige fra det gode sprog uden læsebremser til den effektive tekst til nettet, mailen, rapporten eller høringssvaret.

Vi tager udgangspunkt i BUPL’s og din egen skriftlige kommunikation, herunder egne indstillinger og sagsfremstillinger til BUPL’s politiske organer. Vi inddrager også storytelling som teknik til at skabe interessante tekster. 

Sælg dine budskaber med personlig kommunikation
Gør din kommunikation personlig og få indsigt i dine styrker og udviklingspunkter. Den der skal kommunikere virksomhedens budskaber internt og eksternt, skal først og fremmest være troværdig. Retorikkens grundbegreb, etos, er vigtigst af alt. Resten er teknik som du kan lære: god argumentation, effektivt kropssprog der støtter budskabet, en gennemtænkt disposition for stoffet og velvalgte virkemidler der fanger og fastholder tilhørernes opmærksomhed. Du vil lære at variere din personlige kommunikation så du kan andet og langt mere end at aflevere en stereotyp PowerPoint-præsentation.

Form
Uddannelsen består af tre moduler af 2 dage. For at sikre så stort et udbytte som muligt, er der planlagt individuelle eller netværksgruppeopgaver før, under og efter alle modulerne. Opgaverne kan fx være at læse relevant faglitteratur eller at afprøve de nye værktøjer på aktuelle opgaver fra din hverdag. Erfaringen viser os at det er her du forankrer den nye viden. På moduler arbejder vi  med oplæg med dialog, øvelser og træning både individuelt og i grupper.

Under forløbet arbejder du i en netværksgruppe sammen med nogle af de kolleger der deltager i uddannelsen. Du kan også aftale at en af dine kolleger støtter dig og sparrer fagligt med dig undervejs i forløbet. Du afslutter uddannelsen med en eksamen. Ved eksamen afprøver og demonstrerer du din nye viden og færdighed. Du skriver en synopse over en praktisk kommunikationscase fra din hverdag. I synopsen anvender du modeller, teorier og konkrete teknikker fra modulerne til at løse en konkret kommunikationsopgave.

Vi afholder eksamen med ekstern censur og du får et eksamensbevis som tæller 5 ECTS-points på diplomniveau (diplomuddannelse i ledelse) samt en udtalelse om det faglige indhold.  

Undervisere
Mariann Bach Nielsen, master i retorik og formidling, er den gennemgående underviser på forløbet. Mariann er vejleder for opgaveskrivning og eksaminator ved den afsluttende eksamen.

Natasha Swerdloff, kommunikationskonsulent, underviser på modul 1.
Claus Bekker Jensen, konsulent og illustrator, underviser på modul 3.

Kursusleder
Inge Schou Jensen, organisationskonsulent, BUPL.

Tilmeldingsfrist
Sidste frist for tilmelding er den 1. november 2016.

Praktisk information:

Tilmelding
Det er kun fagforeningerne, der kan tilmelde deltagere til kurser. 

Al tilmelding foregår ved, at fagforeningen sender en samlet mail til Helle Enevoldsen, he@bupl.dk.

En væsentlig begrundelse for dette er, at vi ønsker, at deltagelse i kompetenceudviklingen skal ske på baggrund af overvejelser mellem fagforening og deltagere.

Kompetenceudviklingen skal rettes mod deltagernes faktiske opgaver og skal kunne gavne såvel den enkelte såvel som organisationen.

Tjenestefrihed skal du selv søge hos din arbejdsgiver. Kontakt din fagforening og hør om lokale retningslinjer og procedurer. 

Afbud
Afbud skal vi have, hvis du bliver forhindret, og gerne så hurtigt som muligt så en anden kan få den ledige plads. Ring til Kompetence- og organisationsudvikling.

Kontakt
Uddannelseskoordinator Helle Enevoldsen: he@bupl.dk
Telefonnummeret er: 35 46 50 00

Lønrefusion
Fællestillidsrepræsentanter oppebærer, jf. TR-reglerne § 9, sædvanlig løn under kursusdeltagelse.

Bestyrelsesmedlemmer kan få udbetalt tabt arbejdsfortjeneste svarende til sædvanlig løn. Der kan alternativt betales for vikar. Vikaren udfylder vikarseddel, som indsendes til forbundet, der udbetaler direkte til vikaren.

Valgte og ansatte på fagforeningskontoret får ikke lønrefusion. Der er heller ingen mulighed for vikardækning.

Leder-TR - Forbundet finansierer kursus- og transportudgifter, mens fagforeningerne finansierer frikøb (svarende til regler for faglige sekretærer).

Transport
Praktiske oplysninger om rejsemuligheder og evt. fælles transport oplyses i den bekræftelse, der udsendes, når du er optaget på kurset.

Rejseudgifter betales/refunderes af fagforeningen.

Yderligere oplysninger
Uddannelseskoordinator Helle Enevoldsen: he@bupl.dk eller tlf. 35 46 50 00
| Senest opdateret 09-03-2017 |