Pædagoger i skolen - eksempler fra praksis

Paed_i_skolen_eks_fra_praks
Pris: 0 kr.
Her kan du gratis downloade publikationen 'Pædagoger i skolen - Eksempler fra praksis'

KL og BUPL aftalte ved overenskomstforhandlingerne i 2015 at se på, hvordan pædagogernes faglighed og kompetencer konkret kan bidrage til alle børns læring og trivsel samt hvilke faktorer, der kan fremme, at det lykkes.

Det blev således besluttet at indhente og videreformidle gode eksempler på inddragelse af pædagogerne i elevernes læringsmiljøer.

På den baggrund er der blevet foretaget casebesøg på udvalgte skoler, som alle har bidraget med deres fortælling om, hvordan de har fået tydeliggjort pædagogens kompetencer og arbejde i skolen og bragt dem aktivt i spil i skolens hverdag.

Se også videoer om pædagoger i skolen:

Alle kompetencer i spil
I denne video kan du se, hvordan pædagogerne og lærerne på Skolen ved Bülowsvej arbejder med at få deres kompetencer i spil.

Trivsel og læring - to sider af samme sag
I denne video kan du se, hvordan pædagogerne på Østre Skole i Middelfart arbejder med at minimere antallet af konflikter.