Forskere kortlægger specialområdet

Den 26. september 2016 modtager alle BUPL's medlemmer, som arbejder med specialpædagogik, et spørgeskema som giver mulighed for at deltage i den første landsdækkende undersøgelse af det specialpædagogiske felt. Undersøgelsen skal give BUPL værdifuld viden om medlemmernes arbejde på specialområdet.

Af Mikkel Kamp

Hvor arbejder specialpædagoger, hvilke opgaver løser de, og hvem arbejder de for? Sådan lyder tre af de spørgsmål, som BUPL vil afdække i en undersøgelse om forbundets omkring 4.500 medlemmer, der arbejder med specialpædagogik.

Er du en af dem, modtager du mandag den 26. september en mail med et spørgeskema, hvor du på max. ti minutter kan afkrydse dine svar. Det er vigtigt at deltage, understreger forsker Bent Madsen fra Inklusionsakademiet, der sammen med UC Syd gennemfører undersøgelsen for BUPL.

»Det er den første landsdækkende undersøgelse af området, hvor vi blandt meget andet undersøger omfanget af det specialpædagogiske arbejde, og hvordan medarbejdernes kompetencer bliver vedligeholdt. For at undersøgelsen kan blive valid, skal vi have en forholdsvis høj svarprocent,« siger han.

Undersøgelse giver vægt
Når undersøgelsen er gennemført, bliver den et element i BUPL’s arbejde for at forbedre vilkårene for både pædagoger og de mennesker, de arbejder med.

»Med den omfattende viden om området kan BUPL med større vægt fortælle, hvad der er brug for. De kan for eksempel sige, at 2.000 medlemmer arbejder med de allermest sårbare grupper i samfundet, og at de ved, hvem de medlemmer er, og om de har de nødvendige forudsætninger for deres arbejde. Har de for eksempel den kompetenceudvikling, de har brug for,« forklarer Bent Madsen. 

Spørgeskemaerne bliver fulgt op af kvalitative interview med pædagoger, der på forskellig måde arbejder med specialpædagogik. Resultaterne af undersøgelserne ventes at blive offentliggjort i juni 2017.

Læs mere om projektet "Undersøgelse af indhold og organisering af specialpædagogiske opgaveløsninger"

Dem håber forskerne at høre fra

Forskerne undersøger, hvilke opgaver specialpædagoger varetager på disse tre områder:

1. Det almene område.
Her arbejder de: Almene dag- og fritidstilbud samt skolen.
Eksempler på stillingsbetegnelser: Inklusionspædagoger, AKT-pædagoger, specialpædagoger, støttepædagoger, pædagoger som ressourcepersoner og pædagogiske vejledere.

2. Det segregerede område
Her arbejder de: Specialinstitutioner i henhold til servicelovens § 32 og specialskoler/specialklasser i henhold til folkeskolelovens  § 3, stk. 2.
Eksempel på stillingsbetegnelse: Specialpædagog.

3. Det forbyggende og dagbehandlende område

Hvem er de: Pædagoger som arbejder i henhold til servicelovens § 52, stk.3 samt § 11 om generelle forbyggende indsatser.
Eksempler på stillingsbetegnelser: Familiekonsulent, familiebehandler, familievejleder og kontaktperson.


| Senest opdateret 21-09-2016 |