Kongres 2016

Kongressen er BUPL’s øverste myndighed, og den afholdes hvert andet år. I 2016 var der kongres fra 1.-3. december i Nyborg.

web_500px_haender_moenster-bagg

Dagsorden
På kongressen skulle de delegerede godkende BUPL's regnskab og arbejde gennem den seneste kongresperiode. De delegerede skulle også vælge et nyt forretningsudvalg og beslutte, hvilke områder BUPL den næste kongresperiode særligt skal arbejde med.


beretning2016_ramme85X121

Hovedbestyrelsens beretning til kongressen 2014-2016Hent beretningen (pdf)

Love2016_ramme85X121

Budget og ændringsforslag til BUPL's love 2016
Hent ændringsforslag (pdf)

Videoberetning128X228

BUPL's arbejde 2014-16Se en kort film (5 minutter) som giver et tilbageblik på de vigtige milepæle og initiativer BUPL har taget de seneste 2 år.    


SENESTE NYT

iPad228x128
Opbakning til sammenlægning
Forslaget om at arbejde hen imod at sammenlægge BUPL og SL blev vedtaget.Læs mere om forslaget


Kontingent228x128

Uændret kontingent på 504 kroner
Det bliver ikke dyrere at være medlem af BUPL i de kommende to år.
Læs mere om dit kontingentloensikring_228x128
Pædagogerne  får lønsikring
BUPL’s kongres har sagt ja til en kollektiv lønsikringsordning, der vil koste 38 kroner om måneden.Læs mere om lønsikring


NyvalgtFU228x128
Valg af BUPL’s ledelse blev en kåring
Med stående ovationer blev BUPL’s daglige ledelse genvalgt.
Se det genvalgte forretningsudvalg


Reportagefilm228x128
Video fra BUPL's kongres
Oplev stemningen i 2,5 minutters video fra kongressen.
Se video


Delegerede228x128
Det skal være nemmere at få indflydelse i BUPL
Faglige og politiske værksteder skal engagere BUPL’s medlemmer. Og medlemmerne skal mødes, hvor de er, om det så er på smartphonen, lyder kongressens beslutningen.
Læs om medlemsengagement


afstemning_2_228x128

Pædagoger vil selv definere faget

Det er pædagogerne selv og ikke alle mulige andre, der skal definere, hvad pædagoger kan, skal og gør.Læs mere om at definere fagetmads_debat_228x128.jjpg

Pædagogiske dilemmaer
Salen kom med både tilråb, buh-lyde og massive klapsalver, da Mads Steffensens 5 monopolister forsøgte at løse nogle af de hverdagsdilemmaer, pædagogerne kæmper med.

Se dilemmadiskussionerneSanneLorentzen228x128
Styrket samarbejde mellem lederne og BUPL
Kongressen vedtog, at lederarbejdet i BUPL skal styrkes og samarbejdet både i forbundet og i fagforeningerne skal tilrettelægges bedre.

Læs om det fremtidige lederarbejde


Dion_228x128

Sådan bliver børnene klar til fremtiden

Drop den målstyrede pædagogik, og hav en legende tilgang til læring. Sådan lød professor Dion Sommers bud på fremtidsparate dagtilbud.


Læs mere om hans vigtige pointer


Birgit_andersoon_228x128

Fritidspædagogikken er under forandring

Svensk forskning viser, at fritidspædagogerne er efterladt alene i spændingsfeltet mellem styring og deres fags traditioner.

Se Birgit Andersons indlægElisaBeretning228x128

Vi holder fremtiden i hånden
Sjælen i det pædagogiske arbejde er fællesskab og relationer. Men samfundet overstyrer pædagogprofessionen og politikere og forskere reducerer børns leg til at være et instrument for læring.

Se mere om formandens indledende taleAABNINGSSELFIE228x128

Kongres skudt i gang med masseselfie
BUPL's 13. kongres blev skudt i gang med lidt humor og en masseselfie.
De næste to dage skal de kongresdelegerede lægge retningen for de næste års politik i BUPL.


Læs mere om kongresåbningnenPRÆSENTATION AF KANDIDATER TIL FORRETNINGSUDVALGET
Elisa_225_85x128

BUPL’s formand Elisa Bergmann, 46 år, glæder sig over, at BUPL er trængt igennem med budskabet om, at der er behov for bedre normeringer, og ærgrer sig over, at arbejdet med skolereformen ikke er kommet helt i mål.
Læs interview med Elisa


Birgitte_2_85x128

Birgitte Conradsen,
51 år og næstformand i BUPL, vil arbejdet for, at BUPL skal være tydeligere for alle medlemmer. 

Læs om Birgitte

Mette944_85x128

Mette Aagaard Larsen, 33 år og faglig sekretær i BUPL's forretningsudvalg. For hende er kampen for bedre normeringer og et godt arbejdsmiljø helt central.

Læs om Mette

Lasse_ramm85x128

Lasse Bjerg Jørgensen, 48 år og hovedkasserer i BUPL, vil arbejde for, at BUPL har økonomien til at understøtte de politiske beslutninger. 

Læs om Lasse

lars_ramme85x128

Lars Søgaard Jensen,
56 år og faglig sekretær i BUPL's forretningsudvalg, vil kæmpe for at få 6-18-års-området højere op på den politiske dagsorden.

Læs om Lars

| Senest opdateret 13-12-2016 |