Arrangementer

Begræns listen geografisk:   Særligt for:

Baggrundsgruppen vedr. børn/unge med særlige behov (Aarhus)

22-06-17

Fire gange om året mødes medlemmer i ’Baggrundsgruppen vedr. børn/unge med særlige behov’. Gruppen består pt. af ca. 25 medlemmer og du er meget velkommen til at være med.

Netværk for arbejdsløse pædagoger i Århus

22-06-17

Netværk for arbejdsløse den 22. juni kl. 10 i BUPL, Kystvejen 17

Åben Jobcafe - Hovedstaden

26-06-17

Kom til Åben Jobcafe med a-kassen i København kl. 10-14 følgende dage i hver måned dog ikke juli. Mød andre pædagoger, styrk dit netværk og få sparring på din jobansøgning og dit cv fra en af a-kassens jobvejledere. 30. januar, 27. februar, 27. marts, 24. april, 29. maj, 26. juni, 28. august, 25. september, 30. oktober, 27. november, 18. december

Naturnetværk i BUPL Århus

26-06-17

Netværk der samler og deler viden om hvordan naturens muligheder inddrages som et centralt tema i den pædagogiske praksis.

Netværk for stressramte den 27. juni (blå hold)

27-06-17

Pædagoger sygemeldt med stress mødes hver 3. uge for at udveksle erfaringer. Er du selv blevet stressramt, så tilmeld dig vores næste netværksmøde.

Temadag om jobsøgning - kun i Nordjylland

28-06-17

BUPL’s jobteam og BUPL Nordjylland afholder temadag om jobsøgning. Temadagen er for ledige medlemmer, opsagte medlemmer og medlemmer, som har lyst til at prøve noget nyt.

TR-møde for det private område - Nordjylland

29-06-17

BUPL Nordjylland har brug for din stemme til overenskomst 2018. Vi holder et TR-møde om overenskomst 2018, hvor du får et oplæg om overenskomst 2018, og hvordan du kan engagere dine kollegaer i opstillingen af krav til den nye overenskomst.

Åben Jobcafe - Nordsjælland

01-08-17

Kom til Åben Jobcafe med a-kassen i Hillerød kl. 10-14 følgende dage (ikke juli): Mød andre pædagoger, styrk dit netværk og få sparring på din jobansøgning og dit cv fra en af a-kassens jobvejledere. 9. januar 2017, 7. februar 2017, 8. marts 2017, 4. april 2017, 4. maj 2017, 7. juni 2017, 1. august, 4. september, 2. oktober, 6. november, 5. december

Åben Jobcafe - Sydøst

02-08-17

Kom til Åben Jobcafe med a-kassen i Vordingborg kl. 10-14 følgende dage hver måned, dog ikke i juli: Mød andre pædagoger, styrk dit netværk og få sparring på din jobansøgning og dit cv fra en af a-kassens jobvejledere. 4. januar, 1. februar, 1. marts, 5. april, 3. maj, 7. juni, 2. august, 6. september, 4. oktober, 1. november, 4. december.

Åben Jobcafe - Fyn

03-08-17

Kom til Åben Jobcafe med a-kassen i Odense kl. 10-14 følgende dage hver måned dog ikke juli: Mød andre pædagoger, styrk dit netværk og få sparring på din jobansøgning og dit cv fra en af a-kassens jobvejledere. 5. januar, 2. februar, 2. marts, 6. april, 4. maj, 1. juni, 3. august, 7. september, 5. oktober, 2. november og 7. december

Åben Jobcafe - Nordjylland

07-08-17

Kom til Åben Jobcafe med a-kassen i Aalborg - hver måned kl. 10-14. Mød andre pædagoger, styrk dit netværk og få sparring på din jobansøgning og dit cv fra en af a-kassens jobvejledere. 2. januar 2017, 6. februar 2017, 6. marts 2017, 3. april 2017, 2. maj 2017, 6. juni 2017, 7. august 2017, 4. september 2017, 2. oktober 2017, 6. november 2017 og 4. december 2017. Der er ingen Åben Jobcafe i juli.

Åben Jobcafe - MidtVestjylland

07-08-17

Kom til Åben Jobcafe med a-kassen i Holstebro - hver måned kl. 10-14. Mød andre pædagoger,, styrk dit netværk og få sparring på din jobansøgning og dit cv fra en af a-kassens jobvejledere. 2. januar 2017, 6. februar 2017, 6. marts 2017, 3. april 2017, 4. maj 2017, 8. juni 2017, 7. august 2017, 4. september 2017, 2. oktober 2017, 6. november 2017 og 4. december 2017. Der er ingen Åben Jobcafe i juli.

Netværk for stressramte (tirsdagshold)

08-08-17

Stressramte pædagoger mødes hver 3. uge for at udveksle erfaringer. Gruppen er åben, og er du selv blevet stressramt, så tilmeld dig vores næste netværksmøde.

Netværk for stressramte (onsdagshold)

09-08-17

Stressramte pædagoger mødes hver 3. uge for at udveksle erfaringer. Gruppen er åben, og er du selv blevet stressramt, så tilmeld dig vores næste netværksmøde.

Åben Jobcafe - Midtsjælland

14-08-17

Kom til Åben Jobcafe med a-kassen. Møde andre pædagoger, styrk dit netværk og få sparring på din jobansøgning og dit cv fra en af a-kassens jobvejledere. Anden mandag i måneden Kl. 10-14. Aktuelle datoer i 2017: 9. januar, 13. februar, 13. marts, 10. april, 8. maj, 12. juni, 14. august, 11. september, 9. oktober, 13. november og 11. december. Juli er undtaget

Åben Jobcafe - Århus Østjylland

16-08-17

Kom til Åben Jobcafe med a-kassen i Århus - hver måned kl. 10-14. Mød andre pædagoger, styrk dit netværk og få sparring på din jobansøgning og dit cv fra en af a-kassens jobvejledere. 18. januar 2017, 22. februar 2017, 15. marts 2017, 19. april 2017, 17. maj 2017, 21. juni 2017, 16. august 2017, 20. september 2017, 11. oktober 2017, 15. november 2017 og 20. december 2017. Der er ingen Åben Jobcafe i juli.

Supervisionsforum for pædagoger

16-08-17

BUPL Østjyllands supervisionsforum vil fremme din faglighed og kvalitet i arbejdet ved at udvikle samspillet mellem din faglighed og personlighed samt give dig mulighed for refleksion og fordybelse over din praksis.

For seniorer: Bustur til Eremitageslottet og Dyrehavsbakken

16-08-17

Seniorklubben BUPL Midtsjælland arrangerer bustur til Eremitageslottet med guidet rundvisning på slottet samt frokost i Peter Lieps Hus ved Dyrehavsbakken.

Sommerudflugt til Mariager

17-08-17

Dette års sommerudflugt går til Mariager, hvor vi bl.a. besøger Mariager Salcenter - med mulighed for et saltbad. Der er mulighed for at se Klosterkælderen, Biesgaard, kirken, bymidten og meget andet. Senere kører vi til Hobro, hvor vi skal se en kunsthåndværkerudstilling i Det røde Pakhus. Der indtages kaffe og lagkage i Café K. Du kan læse hele programmet her

Åben Jobcafe - Storkøbenhavn

17-08-17

Kom til Åben Jobcafe med a-kassen i Ballerup kl. 10-14 følgende dage hver måned, dog ikke i juli. Mød andre pædagoger, styrk dit netværk og få sparring på din jobansøgning og dit cv fra en af a-kassens jobvejledere. 12. januar, 16. februar, 16. marts, 20. april, 11. maj, 15. juni, 17. august, 14. september, 19. oktober, 16. november, 21. december.

Jobsøgning og udvidelse af pædagogers jobsøgningsfelt

18-08-17

Du vil blive præsenteret for ideer til, hvordan du kan målrette din jobansøgning med udgangspunkt i et match mellem dine kompetencer og dét institutionen søger.

Introdag for nyvalgte tillidsrepræsentanter

21-08-17

Kom til introdag og bliv klædt på til din nye rolle som tillidsrepræsentant, mød andre nyvalgte TR-kolleger, se fagforeningshuset og hils på valgte og ansatte i BUPL Nordsjælland.

Pædagogfaglig Leder og Meningsdanner

21-08-17

Er du pædagogfaglig leder? Brænder du for dit arbejde og det danske velfærdssamfund? Så lær at brænde igennem!

TR-grunduddannelsen i BUPL Østjylland

22-08-17

BUPL Østjylland afholder løbende en grunduddannelse for tillidsrepræsentanter, der er medlem af BUPL. Den er for alle tillidsrepræsentanter, som ikke tidligere har deltaget i et grundkursus

Pensionister og seniorer - arrangementer 2017 - Århus og Østjylland

23-08-17

Arrangementer for seniorer og pensionister i BUPL Århus og BUPL Østjylland.

Konference i Aarhus og Østjylland: Demokrati i børnehøjde

23-08-17

At opdrage børn til demokrati er en pædagogisk udfordring, fordi fokus i lang tid har været på læring og konkurrencesamfund.

Lyd, støj og akustik i læringsmiljøer

24-08-17

Denne aften vil give viden om betydningen af lyd, støj og akustik, som kan bruges i arbejdet med lyd, støj og akustik i pædagogiske praksis. At tænke rumakustikken ind behøver hverken være omfattende eller ressourcekrævende, men det kan få stor betydning for trivslen, velværen og ydeevnen for alle - voksne såvel som børn.

Lederårsmøde den 25. august 2017

25-08-17

BUPL Storkøbenhavn og BUPL Nordsjælland inviterer til fælles årsmøde. Du vil få lejlighed til at høre et oplæg om "strategisk pædagogisk ledelse - portræt af en kunstart" af Klaus Majgaard og debattere ledelsesudfordringer med dine lederkolleger og de to Lokale Lederforeningers Bestyrelser.

Gratis coachingsamtaler for tillidsrepræsentanter

25-08-17

BUPL Nordsjælland tilbyder tre gratis coaching samtaler for tillidsrepræsentanter

TR-møder i Århus

29-08-17

TR-møder den 29., 30. og 31. august.

Fyraftensmøde om lønsikring i Roskilde

29-08-17

På dette fyraftensmøde vil du få information om lønsikringen og dens fordele, og du får mulighed for at stille spørgsmål.

Netværk for stressramte (tirsdagshold)

29-08-17

Stressramte pædagoger mødes hver 3. uge for at udveksle erfaringer. Gruppen er åben, og er du selv blevet stressramt, så tilmeld dig vores næste netværksmøde.

Netværk for stressramte (onsdagshold)

30-08-17

Stressramte pædagoger mødes hver 3. uge for at udveksle erfaringer. Gruppen er åben, og er du selv blevet stressramt, så tilmeld dig vores næste netværksmøde.

Grundkursus for nyvalgte tillidsrepræsentanter

30-08-17

Formålet med grundkurset er at give nyvalgte tillidsrepræsentanter en introduktion til arbejdet som tillidsrepræsentant.

Åben Jobcafe - Sydjylland

31-08-17

Kom til Åben Jobcafe med a-kassen i Kolding - hver måned kl. 10-14. Mød andre pædagoger, styrk dit netværk og få sparring på din jobansøgning og dit cv fra en af a-kassens jobvejledere. 26. januar, 23. februar, 30. marts, 27. april, 24. maj, 22. juni, 31. august, 28. september, 26. oktober, 30. november, 21. december. Der er ikke Åben Jobcafe i juli i Sydjylland.

DHL Stafet 2017

31-08-17

Medlemmer af BUPL Sydøst og PLS har igen i år mulighed for at en hyggelig aften med løb og samvær med kolleger og studiekammerater ved DHL stafetten i København torsdag d. 31. august

Kom til DHL Stafet sammen med BUPL Hovedstaden

31-08-17

Tag dine kollegaer under armen og snør løbeskoene, når vi mødes til en dejlig aften i Fælledparken. Bemærk, der er mulighed for at gå i stedet for at løbe. Og som altid er der også brug for heppere på sidelinjen, så der er ingen undskyldning for ikke at deltage i årets DHL Stafet.

Den nye dagtilbudsreform - herunder en styrket pædagogisk læreplan

01-09-17

I april 2017 lancerede regeringen et udspil til en ny dagtilbudsreform, der bl.a. indeholder en styrket pædagogisk læreplan. Denne formiddag vil vi præsentere hovedpointerne i den nye dagtilbudsreform og koble det til den aktuelle pædagogiske praksis.

Specialpædagogisk konference 2017

01-09-17

Fredag den 1. september 2017 afholder BUPL Nordsjælland, BUPL Storkøbenhavn og Socialpædagogerne fælles fælles specialpædagogisk konference.

Kommende arrangement i BUPL Fyn: Konference om læringsmål

04-09-17

BUPL afholder Konference om læringsmål så sæt kryds i kalenderen den 4. september 2017 fra 8.30 - 12.15

Netværksmøde for arbejdsmiljørepræsentanter i Aarhus

05-09-17

Netværksmøde for dagtilbud Grenåvej Øst & Vest den 5. september kl. 9.

TR-grunduddannelse Hold B 2017

05-09-17

Grunduddannelse for nye tillidsrepræsentanter i BUPL Midtsjælland.

Udviklende øjeblikke i pædagogisk praksis

06-09-17

Udviklende øjeblikke opstår, når to mennesker etablerer en særlig form for mental kontakt. Rikke Yde Tordrup vil til dette arrangement rette fokus på, hvordan pædagoger kan bruge disse øjeblikke til at støtte børns udvikling.

TR Specialnetværk

06-09-17

Netværket for specialområdet er målrettet tillidsrepræsentanter på specialskoler og i specialbørnehaver i Nordsjælland.

Styring, ledelse og kvalitet af det pædagogiske arbejde - Konference for ledere af ledere

06-09-17

Alle har et par gode råd, når det gælder styringen, ledelsen og kvaliteten af det pædagogiske arbejde. Men hvilke råd skal vi lytte til? Ministerens? Borgmesterens? Forvaltningens? Ledelseskommissionens? Forskernes? Praktikernes?

Fyraftensmøde: De vrede børn og unge

06-09-17

Der er mange vrede og voldsomme unge. Før de blev vrede unge, har de ofte været vrede og voldsomme børn. Men hvem er de vrede børn og unge? Hvordan kan vi forstå dem og hvordan skal vi håndtere dem?

TR-topmøde 2017: Tillid tæller

08-09-17

BUPL Storkøbenhavns inviterer TR-topmøde. I år mødes vi under temaet: Tillid tæller (for tillidsfolk på pædagogoverenskomsten)

Fyraftensmøde om lønsikring i Slagelse

11-09-17

På dette fyraftensmøde vil du få information om lønsikringen og dens fordele, og du får mulighed for at stille spørgsmål.

Konference i Aarhus og Østjylland: Den fremtidsparate daginstitution & skole samt nyere udviklingspsykologisk viden

12-09-17

Konference hos BUPL Østjylland og BUPL Århus, om hvordan kunstig intelligens vil stille nye krav til daginstitutioner og skoler i fremtiden. Kom og hør om, hvilke menneskelige kvaliteter der fordrer fremtiden, samt hvad der karakteriserer den fremtidsparate daginstitution.

Tilgange, systemer, metoder og koncepter i pædagogisk praksis

12-09-17

I et stigende antal kommuner og institutioner er man indenfor de senere år begyndt at implementere forskellige tilgange, metoder og koncepter i pædagogisk praksis. Kendskab til disse kan være givtigt i jobsøgningssituationer, i det daglige pædagogiske arbejde og i udviklingen af pædagogisk praksis.

Pensionistsektion: Efterårsudflugt

13-09-17

Pensionistsektionen i BUPL MidtVestjylland inviterer på den årlige efterårsudflugt. Denne gang går ture til Øm Kloster og Moesgård Museum.

For seniorer: Tur til Sorø

14-09-17

Vi kører til Sorø Kunstmuseum, hvor vi får en rundvisning. Herefter går turen videre til frokost på en restaurant, og vi slutter af med en sejltur på Sorø sø.

For seniorer: Bustur til Frederiksberg Have og Cisternerne

14-09-17

Tag med BUPL Midtsjællands seniorklub på en spændende tur til Frederiksberg Have og Cisternerne samt frokost i Krøgers Have.

Fyraftensmøde: De ensomme unge

18-09-17

Seks ud af 10 unge føler sig indimellem ensomme. Det kan være en stor udfordring for både den unge, familien og fagpersoner - også fordi ensomhed ofte er symptom på en underliggende mistrivsel. Lær hvordan du kan spotte de ensomme unge, og hvordan du på bedste vis kan hjælpe dem.

Gratis i biografen med BUPL Århus

18-09-17

Århus: Kom gratis i bio som medlem af BUPL Århus tre gange i 2017.

Årsmøde & konference for ledere 2017

19-09-17

Ledermedlemmer i BUPL Østjylland inviteres til både årsmøde og en konference for ledere om ledelseskrise i konkurrencestaten på en og samme dag. Det finder sted den 19. september 2017 i BUPL Østjyllands lokaler i Aarhus C.

TR som aktør i MED-systemet - Nordjylland

19-09-17

Internatkursus tirsdag den 19. september 2017 kl. 08.30 til onsdag den 20. september 2017 kl. 15.00.

Pensionistsektionen:
Årsmøde i BUPL's Pensionistsektion

19-09-17

Her kan du læse mere og tilmelde dig mødet d. 19. september 2017 i Rødovre.

Netværk for stressramte (tirsdagshold)

19-09-17

Stressramte pædagoger mødes hver 3. uge for at udveksle erfaringer. Gruppen er åben, og er du selv blevet stressramt, så tilmeld dig vores næste netværksmøde.

Temadag om kommunikation og konflikthåndtering d. 20. september

20-09-17

Formålet med denne temadag for tillidsrepræsentanter er at få indsigt i og værktøjer til at håndtere konflikter i hverdagen og på arbejdspladsen. Temadagen er for TR i BUPL Midtsjælland

Netværk for stressramte (onsdagshold)

20-09-17

Stressramte pædagoger mødes hver 3. uge for at udveksle erfaringer. Gruppen er åben, og er du selv blevet stressramt, så tilmeld dig vores næste netværksmøde.

Ledercafe: Konkurrencestatens pædagogik

21-09-17

Kom og hør Brian Degn Mårtensson, forfatter til en lang række bøger om pædagogik, filosifi og undervisning, give et kritisk blik på dehumaniseringen af barndommen.

Pensionistsektionen:
Udlandsrejse til Dresden og Prag

25-09-17

Pensionistsektionen i BUPL inviterer til Dresden og Prag i uge 39

TR-kursus: Introkursus for tillidsrepræsentanter efterår 2017

27-09-17

Er du ny tillidsrepræsentant? På introkurset får ud indblik, hvad der forventes af dig som tillidsrepræsentant, og hvad din opgave og dit ansvar er.

Børn og unge med særlige udfordringer

27-09-17

Børn og unge med særlige udfordringer eller diagnoser har brug for ekstra støtte og guidning i pædagogisk praksis. Der stilles i hverdagen store krav til børn og unge omkring øget selvstændighed, sociale kompetencer, erfaringsdannelse og modenhed. Men mange børn og unge vil fra en tidlig alder have svært ved at klare disse forventninger.

Torsdagscafé: Børn og bevægelse

28-09-17

Kom til torsdagscafé sammen med dine kollegaer og hør Lotte Nørgaard Marquard, lektor på UCC, sætte fokus på sammenhængen mellem krop, bevægelse, trivsel og læring hos børn. Og ikke mindst, hvordan vi omsætter den viden til praksis.

Gør forældrene til medspillere

28-09-17

Ofte går forældresamarbejdet godt. Men hvad gør vi, når det går galt? Pædagogerne Mette Eskesen og Anett Tolstrup deler ud af deres viden og erfaring fra et forskningsprojekt om forældresamarbejde.

Arbejdsmiljødag 2017 (Aarhus)

02-10-17

FTF, De Regionale Organisationer og Den Kommunale Fællesrepræsentation indbyder til fælles arbejdsmiljødag.

Generalforsamling i BUPL MidtVestjylland

04-10-17

Brug din stemme - kom og vær med på dette års generalforsamling. Her er det dig, der har ordet. Dig, der sætter dagsordenen og bestyrelsen, der lytter.

Professionsdag 2017 #StærkFaglighed

07-10-17

Tag din kollega under armen og kom til BUPL Sydjyllands Professionsdag. I løbet af dagen vil en række oplægsholdere sætte fokus på den pædagogiske profession, og du går helt sikkert hjem med en endnu stærkere faglighed. Rapperen Per Vers slutter af med at opsummere dagen med en 'Rap-up.'

Generalforsamling i BUPL Storkøbenhavn 2017

07-10-17

Tag din kollega under armen og kom til BUPL Storkøbenhavns generalforsamling 2017.

Netværk for stressramte (tirsdagshold)

10-10-17

Stressramte pædagoger mødes hver 3. uge for at udveksle erfaringer. Gruppen er åben, og er du selv blevet stressramt, så tilmeld dig vores næste netværksmøde.

Fyraftensmøde: Den etiske pædagog

11-10-17

Den pædagogiske profession har en betydningsfuld etisk rolle og opgave i samfundet qua pædagogens relationsarbejde med børn og unge. Hør mere om hvor vigtigt relationsarbejde er ved dette fyraftensmøde.

Konference i Aarhus og Østjylland: Håndtering af problemskabende adfærd

12-10-17

Medlemmer af BUPL Østjylland og BUPL Århus inviteres til en konference, der giver deltagerne redskaber til at forebygge og håndtere vold og konflikter i det pædagogiske arbejde. Den finder sted den 12. oktober 2017, kl. 9-15:30

Pensionister i hovedstaden: Foredrag med Lillian Hjorth-Westh om Edith Piaf

17-10-17

Arrangementet er for pensionister og efterlønsmodtagere i hovedstaden.

Hold fast i din faglighed

24-10-17

Hvornår har du sidst brugt din pædagogiske faglighed på en meningsfuld måde? Med ph.d. Pernille Juhl fra RUC udforsker vi den pædagogiske faglighed og vores selvforståelse som pædagoger.

Kommunikation og konflikthåndtering

24-10-17

Rune Strøm vil denne aften holde et energifyldt og humoristisk foredrag om kommunikation og konflikthåndtering. Rune vil gennem et tydeligt billedsprog præsentere redskaber til at fremme en positiv og effektiv tilgang til kommunikation og konflikthåndtering i pædagogisk praksis.

Torsdagscafé: De gyldne øjeblikke

26-10-17

Kom til torsdagscafé og hør dine kollegaer sætte ord på de gyldne øjeblikke som pædagog. Det er Michael Egelund, formand for BUPL Storkøbenhavn, der er toastmaster for en aften med fokus på de væsentligste historier fra pædagogers hverdag.

Frustrationsrobusthedskompetence

30-10-17

Helle Kjærgård vil denne dag sætte fokus på, hvordan børn lærer at regulere sig selv følelsesmæssigt og kognitivt. Hun vil tage afsæt i sin faglige overbevisning og erfaring med, at alle børn kan lære og udvikle sig, men at nogle børn har brug for noget særligt.

Pensionistsektionen: Kulturel eftermiddag i Vejle

01-11-17

Kom og få en hyggelig eftermiddag i selskab med The Blackbirds.

Ledercafe: Globalt medborgerskab som pædagogisk ideal

02-11-17

Vær med når en af landets mest efterspurgte foredragsholdere inden for organisationer og ledelse holder foredrag. Navnet er Steen Hildebrandt, og Steen vil bl.a. diskutere, hvordan denenkelte leder kan forholde sig til globale mål og medvirke til at gøre et globalt medborgerskab til en værdig og vigtig opgave for danske daginstitutioner og skoler

Temadag om kommunikation og konflikthåndtering d. 7. november

07-11-17

Formålet med denne temadag er at få indsigt i og værktøjer til at håndtere konflikter i hverdagen og på arbejdspladsen. Temadagen er for TR i BUPL Midtsjælland.

Pensionistsektionen:
Kulturel eftermiddag i København

07-11-17

Kom og få en hyggelig eftermiddag i selskab med The Blackbirds.

Mere arbejdsglæde: Hvad kan du selv gøre?

13-11-17

Hvornår har du sidst givet dit arbejdsmiljø et servicetjek? Og hvilken rolle kan du selv spille for at skabe et bedre arbejdsmiljø? Det er et par af de spørgsmål, der reflekteres over ved dette fyraftensmøde.

Støt børns grundmotoriske udvikling - og slip legen fri

13-11-17

Mads Brodersen vil denne aften rette fokus på barnets naturlige grundmotoriske udvikling, samt hvilke forudsætninger vi skaber for denne udvikling. Han vil stille skarpt på, hvad der understøtter og bremser udviklingen.

BUPL Hovedstaden Arbejdsmiljøtræf: Tillid, kontrol, kerneopgave

21-11-17

Arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere inviteres til arbejdsmiljøtræf om tillid, styring og ledelse. Mød Tine Øllgaard Bentzen, som har forsket i tillidsbaseret styring og ledelse i offentlige organisationer.

For seniorer: Julefest på Tisvilde Højskole

22-11-17

Igen i år holder vi julefrokost på Tisvilde Højskole, hvor vi får en dejlig buffet.

Temadag: Trivsel, kommunikation & konflikthåndtering

23-11-17

BUPL-medlemmer på PFF-overenskomst, der arbejder indenfor det forebyggende og dagbehandlende område og familiebehandling, inviteres til en temadag med Lars Mogensen. Han vil blandt andet give dig en indsigt i, hvorfor du reagerer, som du gør, i en konfliktsituation.

Torsdagscafé: Pædagogiske rutiner

23-11-17

Kom til torsdagscafé sammen med dine kollegaer og hør forsker og chefkonsulent Søren Laibach Smidt fra UCC sætte fokus på hverdagens rutiner, når man arbejder som pædagog.

Konference i Aarhus og Østjylland: Trivsel mellem arbejdsliv, børneliv og pædagogik

29-11-17

På denne konference er der fokus på ar børns og voksnes trivsel fletter sig sammen i hverdagen i daginstitutionen.

Pensionister i hovedstaden: Julefrokost

04-12-17

Arrangementet er for pensionister og efterlønsmodtagere i hovedstaden.

Konference i Aarhus og Østjylland: Vuggestueliv

05-12-17

På denne konference er der fokus på de små udsatte børn og de pædagogiske indsatser, samt på hvor væsentligt det er for børnene at være omgivet af opmærksomme voksne.

Pensionistsektion: Julefrokost

06-12-17

Pensionistsektionen i BUPL MidtVestjylland inviterer medlemmer til den årlige julefrokost.