Arrangementer

Begræns listen geografisk:   Særligt for:

Fyraftensmøder foråret 2017

25-01-17

Få et overblik over BUPL Fyns spændende fyraftenmøder i foråret 2017

TR-grundkursus 2017 Modul 1-3

30-01-17

BUPL Fyn holde grundkurser for alle nyvalgte tillidsrepræsentanter på Fyn.

Åben Jobcafe - MidtVestjylland

06-02-17

Kom til Åben Jobcafe med a-kassen i Holstebro - hver måned kl. 10-14. Mød andre pædagoger,, styrk dit netværk og få sparring på din jobansøgning og dit cv fra en af a-kassens jobvejledere. 2. januar 2017, 6. februar 2017, 6. marts 2017, 3. april 2017, 4. maj 2017, 8. juni 2017, 7. august 2017, 4. september 2017, 2. oktober 2017, 6. november 2017 og 4. december 2017. Der er ingen Åben Jobcafe i juli.

Pædagogisk temadag: koncepter og metoder i pædagogisk praksis - fratager det min pædagogfaglige dømmekraft?

27-02-17

Christian Aabro fra Professionshøjskolen UCC vil med baggrund i sin undersøgelse af kommunernes anvendelse af metoder og koncepter give os indblik i udbredelsen af koncepter og metoder i kommunerne.

Åben Jobcafe - Hovedstaden

27-02-17

Kom til Åben Jobcafe med a-kassen i København kl. 10-14 følgende dage i hver måned dog ikke juli. Mød andre pædagoger, styrk dit netværk og få sparring på din jobansøgning og dit cv fra en af a-kassens jobvejledere. 30. januar, 27. februar, 27. marts, 24. april, 29. maj, 26. juni, 28. august, 25. september, 30. oktober, 27. november, 18. december

For seniorerne i Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre

27-02-17

Omvisning i Folketinget med efterfølgende frokost i Snapstinget. Omvisningen foretages af folketingsmedlem Jakob Sølvhøj fra Enhedslisten.

Folkemøde - Aarhus for Velfærd

27-02-17

Mødet bliver styret af TV2-vært Frederik Roland. Rådmand Bünyamin Simsek fra Aarhus Kommune samt forsker og lektor Søs Bayer fra Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet vil komme med korte oplæg til at sætte gang i debatten.

TR-møder i Århus

28-02-17

TR-møder den 28. februar, 1. og 2. marts

Arbejdsmiljøkonference 2017 i Østjylland

28-02-17

BUPL Østjyllands Arbejdsmiljøkonference 2017 tilbyder værktøjer til overvejelse for arbejdsmiljørepræsentanter, MED-repræsentanter og ledere.

TR Specialnetværk

28-02-17

Netværket for specialområdet er målrettet tillidsrepræsentanter på specialskoler og i specialbørnehaver i Nordsjælland.

For seniorerne i Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk

28-02-17

Spændende rundvisning i Klunkehjemmet på Nationalmuseet for seniorerne i Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk.

Seniorarrangement: Sensorik i maden OBS - AFLYST - P.G.A. MANGLENDE TILMELDINGER

28-02-17

Hvordan vi finder de 5 grundsmage sur, sød, salt, bitter og umami i vores mad. Hvilken betydning har grundsmagen for vores oplevelse af maden, og hvordan kan vi arbejde videre med denne viden i køkkenet. Kom med på Techcollege - lær og smag

Sexualitet, identitet og mobning blandt børn og unge

28-02-17

Fyraftensmøde - Sexualitet, identitet og mobning blandt børn og unge Den 28 februar 2017 kl. 18.00-20.30 Oplægsholder Sidsel Stenbak interventions-og uddannelseskonsulent i Mobbeland

Netværk for stressramte (pink hold)

28-02-17

Stressramte pædagoger mødes hver 3. uge for at udveksle erfaringer. Er du selv blevet stressramt, så tilmeld dig vores næste netværksmøde.

Åben Jobcafe - Sydøst

01-03-17

Kom til Åben Jobcafe med a-kassen i Vordingborg kl. 10-14 følgende dage hver måned, dog ikke i juli: Mød andre pædagoger, styrk dit netværk og få sparring på din jobansøgning og dit cv fra en af a-kassens jobvejledere. 4. januar, 1. februar, 1. marts, 5. april, 3. maj, 7. juni, 2. august, 6. september, 4. oktober, 1. november, 4. december.

Åben Jobcafe - Fyn

02-03-17

Kom til Åben Jobcafe med a-kassen i Odense kl. 10-14 følgende dage hver måned dog ikke juli: Mød andre pædagoger, styrk dit netværk og få sparring på din jobansøgning og dit cv fra en af a-kassens jobvejledere. 5. januar, 2. februar, 2. marts, 6. april, 4. maj, 1. juni

For seniorer: Besøg på Københavns Hovedbanegård

02-03-17

Kom med på en spændende guidet tur på Hovedbanen, hvor vi får fortalt historien og vist arkitekturen "bag kulisserne"

Stormøde om velfærdsnedskæringer for TR og AMR

02-03-17

Stormøde for samtlige TR'ere & AMR'ere i Københavns Kommune om moderniserings- og effektiviseringsprogrammet, budgetloven og det kommunale selvstyres konsekvenser for den kommunale velfærd. Og om, hvordan vi sikrer bedre økonomi i kommunerne.

Netværk for pædagoger og ledere med stress

02-03-17

Føler du at stress er tabubelagt? Kan du genkende følelsen af ensomhed og isolation? Har du haft tanker omkring din faglighed? Så kan du få hjælp i netværket.

Opvækst og udsyn - om at vokse op på et børnehjem

02-03-17

Domprovst Niels Christian Kobbelgaard vil fortælle om, hvordan det var at vokse op på et børnehjem

Torsdagscafé: Børn og leg

02-03-17

Professor Jan Kampmann sætter fokus på hvorfor leg er vigtig, og hvor den bliver af i al opmærksomheden på formel læring. Der er behov for at genformulere leg som betydningsfuld faktor i børns liv og opvækst.

Gratis coachingsamtaler for tillidsrepræsentanter

03-03-17

BUPL Nordsjælland tilbyder tre gratis coaching samtaler for tillidsrepræsentanter

Åben Jobcafe - Nordjylland

06-03-17

Kom til Åben Jobcafe med a-kassen i Aalborg - hver måned kl. 10-14. Mød andre pædagoger, styrk dit netværk og få sparring på din jobansøgning og dit cv fra en af a-kassens jobvejledere. 2. januar 2017, 6. februar 2017, 6. marts 2017, 3. april 2017, 2. maj 2017, 6. juni 2017, 7. august 2017, 4. september 2017, 2. oktober 2017, 6. november 2017 og 4. december 2017. Der er ingen Åben Jobcafe i juli.

Pædagogers arbejde på ældreområdet

06-03-17

Fyraftensmøde - Pædagogers arbejde på ældreområdet Mandag den 6 marts 2017 kl. 18.00-20.30 Samarbejde mellem BUPL Fyn, SL Lillebælt og UCL Oplægsholdere Tania Bricon Clausen pædagog Kildebakkens Plejecenter Rikke Holm Bødker, assisterende rehabiliteringsleder ved Næsbyhus Anne Wilroth, konsulent ved ældre sagen

TR-konference "TR-rollen i forandring"

07-03-17

Kom til TR-konference og hør filosoffen Anders Fogh Jensen tale om det forandrede arbejdsmarked, og hvilke udfordringer det giver fagforeningerne og derfor også dig som tillidsrepræsentant.

Konference: Køn og pædagogik

07-03-17

På konferencen er der fokus på, hvordan der arbejdes med køn i det pædagogiske arbejde. Oplæg ved Lisa Andersson og Heidi Bech, lektor VIA.

Kommunikativ udvikling i specialpædagogisk praksis

07-03-17

Emmy Kjelmann vil have fokus på symbolstøttet kommunikation, som kan inddrages i dagligdagens aktiviteter i pædagogisk praksis og danne grundlag for opbygning af et alternativt sprog.

Kursus: BUPL’s kommunikationsuddannelse – lederkommunikation

08-03-17

Du er fællestillidsrepræsentant, valgt eller ansat i BUPL's fagforeninger og ønsker, at styrke dine kompetencer for såvel den interne som den eksterne kommunikation. Startdato: 6/2-17, Tilmeldingsfrist: 1/11-17

Ny pædagog i den nye folkeskole

08-03-17

Traineeforløb der klæder ledige dimittender på til at arbejde i folkeskolen. 4-dages kursus målrettet ledige dimittender i læringsmålorienteret undervisning, tværprofessionelt teamsamarbejde, klasseledelse og samt inkluderende læringsmiljøer. Deltagelse forudsætter forudgående virksomhedspraktik. Kontakt BUPL-A's jobteam.

For seniorer i BUPL Storkøbenhavn

08-03-17

Duoen Singh & Goldschmidt vil spille og fortælle om jødisk og arabisk musik. Anders Singh Vesterdahl spiller harmonika og Henrik Goldschmidt spiller på obo.

Åben Jobcafe - Nordsjælland

08-03-17

Kom til Åben Jobcafe med a-kassen i Hillerød kl. 10-14 følgende dage (ikke juli): Mød andre pædagoger, styrk dit netværk og få sparring på din jobansøgning og dit cv fra en af a-kassens jobvejledere. 9. januar 2017, 7. februar 2017, 8. marts 2017, 4. april 2017, 4. maj 2017, 7. juni 2017

Litteraturcafé den 9. marts 2017

09-03-17

Vi mødes den anden torsdag i hver måned i lokaler oven over byrådssalen (der er elevator derop), hvor vi taler om de bøger, vi har læst. Caféen er åben for alle interesserede, og det plejer at være hyggeligt. Har du lyst til at være med, møder du bare op, det kræver ingen tilmelding.

Netværk for stressramte (blå hold)

09-03-17

Pædagoger sygemeldt med stress mødes hver 3. uge for at udveksle erfaringer. Er du selv blevet stressramt, så tilmeld dig vores næste netværksmøde.

Fyraftensmøde: Hjernesmart pædagogik (Vejen)

09-03-17

Hjernen følger bestemte spilleregler – og hvis vi ikke kender dem, bliver læring, vaneændring og socialt samspil mere op ad bakke, end det behøver at være. På dette fyraftensmøde løfter sociolog Anette Prehn sløret for, hvordan man med “små skru” kan skabe hjernesmarte rammer omkring læring.

Hvad skal vi med skolen? EdCamp i Aarhus

11-03-17

Hvis du optaget af • hvordan vores fælles skole skal se ud i fremtiden? • hvordan skolen skal danne og uddanne vores børn og unge bedst muligt? • skolens opgave i samfundet? så skal du med!

Intro-uddannelse for nye tillidsrepræsentanter

13-03-17

Via introdage og kurser bliver du introduceret til BUPL som organisation og din placering i organisationen. Samtidig bliver du som nyvalgt tillidsrepræsentant klædt på til at løse de fagpolitiske opgaver på din arbejdsplads.

Åben Jobcafe - Midtsjælland

13-03-17

Kom til Åben Jobcafe med a-kassen. Møde andre pædagoger, styrk dit netværk og få sparring på din jobansøgning og dit cv fra en af a-kassens jobvejledere. Anden mandag i måneden Kl. 10-14. Aktuelle datoer i 2017: 9. januar, 13. februar, 13. marts, 10. april, 8. maj, 12. juni, 14. august, 11. september, 9. oktober, 13. november og 11. december. Juli er undtaget

Baggrundsgruppen vedr. børn/unge med særlige behov

14-03-17

Fire gange om året mødes medlemmer i ’Baggrundsgruppen vedr. børn/unge med særlige behov’. Gruppen består pt. af ca. 25 medlemmer og du er meget velkommen til at være med.

For seniorer: Årsmøde i PEN

14-03-17

Traditionen tro har vi igen i år fået arrangeret et spændende foredrag efter årsmødet. En medarbejder fra Reden på Vesterbro kommer og fortæller os om deres arbejde.

Den pædagogiske faglighed i dokumentationens tidsalder

14-03-17

PROFESSION FOR FREMTIDEN: Dokumentation er ikke blot en synliggørelse af det, pædagogerne gjorde i forvejen. Den er skabende i forståelsen af børn, og den er skabende i forståelsen af pædagogisk faglighed.

Netværk af akademiske pædagoger

14-03-17

Netværk for dig der har en kandidat- eller masteruddannelse bag dig og arbejder på institutionsområdet.

Netværk for arbejdsløse pædagoger i Århus

15-03-17

Netværk for arbejdsløse den 15. februar kl. 10 i BUPL, Kystvejen 17

For seniorer: Frokost- og teatertur til Holbæk

15-03-17

Frokost og efterfølgende underholdning i salonen på Holbæk Teater for medlemmer af BUPL Midtsjællans seniorklub.

BUPL Hovedstaden: Arbejdsmiljøværksted om arbejdsmiljørepræsentanten som medskaber

16-03-17

Hvad kan du som arbejdsmiljørepræsentant gøre for at bidrage til en positiv udvikling i arbejdsmiljøarbejdet? Vær med til at finde løsninger på det til arbejdsmiljøværkstedet.

Forældresamarbejde om flygtningebørn

16-03-17

Traineeforløb der klæder ledige dimittender på til forældresamarbejdet om flygtningebørn. Flersprogede børns udvikling og læring. Interkulturel kommunikation og pædagogik. Resiliensstøttende pædagogik. Forældresamarbejdets didaktik. Deltagelse forudsætter forudgående virksomhedspraktik. Kontakt BUPL-A's jobteam.

Åben Jobcafe - Storkøbenhavn

16-03-17

Kom til Åben Jobcafe med a-kassen i Ballerup kl. 10-14 følgende dage hver måned, dog ikke i juli. Mød andre pædagoger, styrk dit netværk og få sparring på din jobansøgning og dit cv fra en af a-kassens jobvejledere. 12. januar, 16. februar, 16. marts, 20. april, 11. maj, 15. juni, 17. august, 14. september, 19. oktober, 16. november, 21. december.

Demonstration foran KL

16-03-17

Kom til demonstration

Temadag: Slip stress ud af skammekrogen - 2. gang

17-03-17

Det er ikke længere muligt at tilmelde sig. Der er desværre ikke flere pladser på arrangementet.

Møde for pædagogstuderende -
Diakonhøjskolen i Århus

20-03-17

Mød op og hør om blandt andet jobsøgning, a-kasse og dagpenge.

Konference om pædagoger i skolen - Kolding

20-03-17

Konferencen er for dig, der arbejder i forvaltningen, skoleledelsen eller er tillidsrepræsentant for pædagoger samt andre, der indgår i planlægningen.

Konference om pædagoger i skolen

20-03-17

BUPL og KL arrangerer i samarbejde med Skolelederforeningen, BUPL’s Lederforening, UCC og UCSJ tre konferencer om pædagoger i skolen i marts måned - bl.a. i Kolding den 21. marts

Specialpædagogisk børnemassage

20-03-17

Fyraftensmøde - Specialpædagogisk børnemassage Mandag den 20 marts 2017 kl. 18.00-20.30 Målgruppe alle pædagoger på 0-6 og skoleområdet – men alle medlemmer er velkomne

Møde for pædagogstuderende - Campus Carlsberg (1)

20-03-17

Mød op og hør om bl.a. jobsøgning, a-kasse og dagpenge.

Konference om pædagoger i skolen - Roskilde

21-03-17

Konferencen er for dig, der arbejder i forvaltningen, skoleledelsen eller er tillidsrepræsentant for pædagoger samt andre, der indgår i planlægningen.

TR-træf i Aarhus

21-03-17

Der er træf for tillidsrepræsentanterne i BUPL Århus den 21. marts.

Netværk for stressramte (pink hold)

21-03-17

Stressramte pædagoger mødes hver 3. uge for at udveksle erfaringer. Er du selv blevet stressramt, så tilmeld dig vores næste netværksmøde.

Åben Jobcafe - Århus Østjylland

22-03-17

Kom til Åben Jobcafe med a-kassen i Århus - hver måned kl. 10-14. Mød andre pædagoger, styrk dit netværk og få sparring på din jobansøgning og dit cv fra en af a-kassens jobvejledere. 18. januar 2017, 22. februar 2017, 15. marts 2017, 19. april 2017, 17. maj 2017, 21. juni 2017, 16. august 2017, 20. september 2017, 11. oktober 2017, 15. november 2017 og 20. december 2017. Der er ingen Åben Jobcafe i juli.

Møde for pædagogstuderende - Campus Carlsberg (3)

22-03-17

Mød op og hør om blandt andet jobsøgning, a-kasse og dagpenge.

Pensionistsektionen:
Forårsforedrag - Vejle

22-03-17

Vi får besøg af Anders Kofoed der er kendt som TV2’s biolog i ”Go Morgen Danmark”.

Fyraftensmøde: Børn og Angst

22-03-17

Mange børn og unge har store problemer med angst. Ved fyraftensmødet præsenterer Søren Benedikt Pedersen en trin for trin-guide, der kan bruges i det pædagogiske arbejde omkring børn og unge med angst.

Konference: Professionel kærlighed

23-03-17

Konferencen: Professionel kærlighed stiller skarpt på, hvordan pædagoger kan opbygge relationer til og skabe nærvær for børnene i det pædagogiske arbejde. Konferencen er for alle medlemmer i BUPL Århus og BUPL Østjylland.

Arbejdsmiljøværksted om konflikter

23-03-17

Konflikter opstår nemt fordi vi ser problemer og udfordringer på forskellig vis. Som AMR kan du være med til at sætte fokus på, at forskelligheder er en styrke i det daglige samarbejde.

Overgangen til skolestart

23-03-17

Kom med til Faglig Fællesskabsmøde med ansatte i BUPL Storkøbenhavn, når psykolog Inge Schoug Larsen lægger op til diskussion af samarbejde om sammenhæng og læring i skolestarten. Der er plads til 20 medlemmer, og I tilmeldes efter først til mølle-princippet.

Møde for pædagogstuderende - Campus Carslberg (4)

24-03-17

Mødet er for dig, der snart bliver pædagog.

Pædagogisk temadag: Børn og skilsmisse - kan børn deles?

27-03-17

Pædagoger er helt centrale holdepunkter for skilsmissebørn – de er velkendte og trygge voksne, som kender dem uden for hjemmet. Cand.Pæd. og Ph.d. Anja Marschall vil med baggrund i sit professionelle liv præsentere os for forståelser af børns perspektiver på skilsmisselivet.

Møde for pædagogstuderende -
VIA Pædagoguddannelsen i Thisted

27-03-17

Mød op og hør om bl.a. jobsøgning, a-kasse og dagpenge.

Medlemseftermiddag: Stress og søvn

27-03-17

FTF Syddanmark inviterer tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere til temamøde om stress og søvn. Fokus vil bl.a. være på, hvordan de tre parter kan arbejde med stress og det psykiske arbejdsmiljø.

Møde for pædagogstuderende -
UC Sjælland i Roskilde

28-03-17

Mød op og hør om bl.a. jobsøgning, a-kasse og dagpenge.

Konference om pædagoger i skolen - Aalborg

29-03-17

Konferencen er for dig, der arbejder i forvaltningen, skoleledelsen eller er tillidsrepræsentant for pædagoger samt andre, der indgår i planlægningen.

Skolepædagogers rolle og nye spændende ideer - ta' din lærerkollega med

29-03-17

Vi sætter på dette fyraftensmøde fokus på pædagogers rolle i undervisningen og ser på, hvordan man let kan ændre sin undervisning, så den har en pædagogisk dagsorden og ikke en fag-faglig. Deltagerne kommer op af stolene og får selv mulighed for at prøve, hvor let målstyret pædagogisk undervisning kan tilrettelægges og evalueres på kun en lektion.

Netværk for stressramte (blå hold)

29-03-17

Pædagoger sygemeldt med stress mødes hver 3. uge for at udveksle erfaringer. Gruppen er åben, og er du selv blevet stressramt, så tilmeld dig vores næste netværksmøde.

Møde for pædagogstuderende -
VIA Pædagoguddannelsen i Aarhus (1)

30-03-17

Mød op og hør om bl.a. jobsøgning, a-kasse og dagpenge.

Åben Jobcafe - Sydjylland

30-03-17

Kom til Åben Jobcafe med a-kassen i Kolding - hver måned kl. 10-14. Mød andre pædagoger, styrk dit netværk og få sparring på din jobansøgning og dit cv fra en af a-kassens jobvejledere. 26. januar, 23. februar, 30. marts, 27. april, 24. maj, 22. juni, 31. august, 28. september, 26. oktober, 30. november, 21. december. Der er ikke Åben Jobcafe i juli i Sydjylland.

Torsdagscafé: Professionsetik og dilemmaer i pædagogik

30-03-17

Etiske spørgsmål og dilemmaer er uundgåelige i det pædagogiske arbejde. Kom med til torsdagscafé, når lektor Anne-Marie Søndergaard Christensen fokuserer på, hvad der sker, når etikken er med på arbejde.

Pensionister og seniorer - arrangementer 2017 - Århus og Østjylland

31-03-17

Faglig morgencafe fredag den 31. marts. Program for 2017 er klar.

TR-uddannelsesdage 2017

03-04-17

TR-uddannelsesdagene er kompetenceudvikling for tillidsrepræsentanter. Uddannelsesdagene er gratis og med mulighed for frikøb.

Etik i digitale fællesskaber

04-04-17

Fyraftensmøde - Etik i digitale fællesskaber Tirsdag den 4 april 2017 kl. 18.00-20.30 Målgruppe skole, - klub og specialpædagoger, men alle medlemmer er velkomne

Hjernesmart pædagogik til hjernesmarte børn

04-04-17

Hjernen følger bestemte spilleregler – og hvis vi ikke kender dem, bliver læring, vaneændring og socialt samspil mere op ad bakke, end det behøver at være. Anette Prehn vil tage udgangspunkt i, hvordan hjerneforskning kan supplere pædagogikken og vil løfte sløret for, hvordan man med små justeringer kan skabe hjernesmarte rammer for børns trivsel, udvikling og læring.

Møde for pædagogstuderende -
VIA Pædagoguddannelsen i Aarhus (2)

05-04-17

Mød op og hør om bl.a. jobsøgning, a-kasse og dagpenge.

Temadag om kommunikation og konflikthåndtering d. 5. april

05-04-17

Formålet med denne temadag for TR er at få indsigt i og værktøjer til at håndtere konflikter i hverdagen og på arbejdspladsen.

Pensionistsektionen:
Forårsforedrag - København

05-04-17

Vi får besøg af Anders Kofoed der er kendt som TV2’s biolog i ”Go Morgen Danmark”.

Spritten - det nye kulturmekka

05-04-17

Idémand, tømrer og kunstsamler Martin Nielsen vil vise rundt på det gamle "Spritten" og give os et indblik i, hvor langt man er med Aalborgs nye kulturmekka.

Pædagogfaglighed i skolen, 2-dages kursus

06-04-17

Få viden og redskaber der hjælper dig, der er pædagog i skolen, til at varetage de nye opgaver, som skolereformen har medført.

Litteraturcafé den 6. april 2017

06-04-17

Vi mødes den anden torsdag i hver måned oven over byrådssalen i lokale 3. Der er elevator derop. Vi taler om de bøger, vi har læst. Caféen er åben for alle interesserede. Vi har det hyggeligt, så hvis du har lyst til at være med, møder du bare op.

5 dage til PUTTEN i Holland

09-04-17

Det sydvestlige Hollands perler, der byder på storslåede oplevelser. Med besøg på bl.a. blomsterauktion, Amsterdam - Nordeuropas Venedig, Kinderdijk, der med sine hele 19 møller er optaget på UNESCOs Verdensarvsliste

Når koncepterne tager over

18-04-17

Christian Aabro vil 18. april 2017, kl. 18-21 i Køge præsentere og diskutere en ny undersøgelse af koncepter i pædagogisk arbejde. Hvad er det for koncepter der især er udbredte? Hvad kendetegner disse koncepter? Og hvad er denne stigende tendens til programmer, systemer og metoder et udtryk for? Hvad betyder det med andre ord for pædagogers faglighed?

Møde for pædagogstuderende -
VIA UC Pædagoguddannelsen Ikast

19-04-17

Mød op og hør om bl.a. jobsøgning, a-kasse og dagpenge.

Temadag om jobsøgning

19-04-17

BUPL’s jobteam og BUPL Nordjylland afholder temadag om jobsøgning. Temadagen er for ledige medlemmer, opsagte medlemmer og medlemmer, som har lyst til at prøve noget nyt.

Netværk for stressramte (pink hold)

19-04-17

Stressramte pædagoger mødes hver 3. uge for at udveksle erfaringer. Gruppen er åben, og er du selv blevet stressramt, så tilmeld dig vores næste netværksgruppe.

Børnekulturdagen 2017

20-04-17

Børnekulturdagen 2017 sætter fokus på læring i bevægelse. Arrangementet foregår over to dage, hvor den første dag er for børn i alderen 3-6 år og anden dag er for børn i alderen 7-10 år.

For seniorer: Tur til Vesterbros Ungdomsgård

20-04-17

Vi besøger Vesterbros Ungdomsgård, der består af fritidsklub, juniorklub og ungdomsklub. Efterfølgende spiser vi frokost sammen.

Pensionistsektionen:
Arrangement for førtidspensionister

20-04-17

Internatophold den 20. – 21. april på Gl. Avernæs på Fyn

Møde for pædagogstuderende -
VIA Pædagoguddannelsen i Horsens

24-04-17

Mød op og hør om bl.a. jobsøgning, a-kasse og dagpenge.

Netværk for stressramte (blå hold)

24-04-17

Pædagoger sygemeldt med stress mødes hver 3. uge for at udveksle erfaringer. Gruppen er åben, og er du selv blevet stressramt, så tilmeld dig vores næste netværksmøde.

Pædagogisk temadag: Styrket pædagogisk læreplan - betydning for pædagogisk praksis

26-04-17

Formålet med temadagen er at blive klogere på tankerne og ambitionerne med den nye pædagogiske læreplan på dagtilbudsområdet og drøfte de nye opgaver, der opstår, i kølvandet herpå.

Konference: I målingens maskinrum

26-04-17

På denne konference er der fokus på betydningen af, at daginstitutioner har høj kvalitet. Hvad sker der, når vi giver os til at dokumentere og måle kvaliteten? Og hvordan forholder det pædagogiske personale sig til arbejdet med at dokumentere kvalitet?

Ideer til sprogpædagogisk praksis med 3-6 årige børn

26-04-17

Det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan et børnehavebarn udvikler sig sprogligt. De tydeligste tegn er nemlig ikke altid de vigtigste tegn. Derfor er det væsentligt at vide, hvad vi i pædagogisk praksis skal holde øje med – og hvordan vi stimulerer barnets sprog bedst muligt. Det gælder også, selvom barnet ikke har sproglige vanskeligheder.

Årsmøde i Seniorklubben

27-04-17

På dette årsmøde er der bl.a. foredrag af Ketty Johannsson, der fortæller om "kvindeliv i 1800-1900-tallet. Lærere, forfattere, kunstnere, politikere og andre, der var med til at præge samfundet" Du kan læse hele dagsordenen her

Torsdagscafé: Skilsmissen set i børnehøjde

27-04-17

Cirka 1/3 af alle danske børn oplever, at deres forældre går fra hinanden. Hvordan kan vi tage denne første og ofte største livsomvæltning i børns opvækst alvorligt, samtidig med at vi ikke overproblematiserer den? Kom og hør Søren Marcussen fra Center for Familieudvikling sætte fokus på børn med skilte forældre med udgangspunkt i både ny forskning og praksiserfaringer.

Lyd, støj og akustik - temadag for AMR i Aarhus

28-04-17

Om lydens betydning for det pædagogiske arbejde. Temadag den 28. april kl. 8.30-11.30

Fyraftensmøde: Musik Malle - Musik med ALLE

02-05-17

På dette fyraftensmøde sætter vi fokus på, hvordan sang, musik og bevægelsen i dagligdagen kan gøre en positiv forskel for børn. I mødet med musikken er alle nemlig lige, og mangfoldigheden i børnenes forskelligheder vil opleves som en styrkelse af modet til at udfordres. I sidste ende betyder det, at børnene bliver bedre til at mestre livet.

For seniorer: Bustur til Gavnø Slot

02-05-17

Seniorklubben arrangerer en heldags bustur til Gavnø Slot med rundvisning på slottet og i den historiske have.

Pædagogfaglig Leder og Meningsdanner

03-05-17

Er du pædagogfaglig leder? Brænder du for dit arbejde og det danske velfærdssamfund? Så lær at brænde igennem!

Turboladet globalisering og den fremtidsparate daginstitution

04-05-17

PROFESSION FOR FREMTIDEN: Dion Sommer opstiller i dette oplæg fremtidskvaliteter som en række orienteringspunkter for en fremtidsparat pædagogik. ’Den fremtidsparate daginstitution’, præsenteres som en vision, der bygger på den nyeste viden om barnets kapaciteter for læring og udvikling.

Fra kollega til fagpolitisk leder

04-05-17

Kurset er for dig, der er TR, og som har brug for at sætte lys på din nye position som tillidsrepræsentant i organisationen og/eller har brug for at skærpe dit arbejde med den fagpolitiske rolle. Deltagere: Tillidsrepræsentanter i BUPL Midtsjælland.

Fyraftensmøde: Dét, der kan være svært for voksne at tale om i børnehøjde

04-05-17

På dette fyraftensmøde sætter vi fokus på emner som alkoholmisbrug, skilsmisse, sygdom og dødsfald - emner der kan være svære for voksne at tale om i børnehøjde.

Netværk for stressramte (pink hold)

08-05-17

Stressramte pædagoger mødes hver 3. uge for at udveksle erfaringer. er du selv blevet stressramt, så tilmeld dig vores næste netværksmøde.

Netværksmøde for arbejdsmiljørepræsentanter i Aarhus

09-05-17

DTB Randersvej, Horsensvej, Selvejende tirsdag den 9. maj kl. 9.00-12.00

Ideer til sprogpædagogisk praksis med 0-3 årige børn

09-05-17

Sprogtilegnelsen begynder allerede før fødslen og den fortsætter hele livet. Mange centrale grundsten lægges i de første år og her spiller vuggestuer en vigtig rolle. Derfor er det væsentligt at vide, hvad vi i pædagogisk praksis skal holde øje med – og hvordan vi stimulerer barnets sprog bedst muligt.

Pædagogisk ledelse og vidensbasering – på pædagogikkens egne præmisser

10-05-17

To-dages kursus den 10. og 31. maj: Vi inviterer ledere, med lyst og mod på at fokusere på ledelse og udvikling af det pædagogiske, til en fælles workshop, hvor vi kredser om det pædagogiske som noget, der udfolder sig i alle hverdagens planlagte og ikke-planlagte situationer.

TRIO'en for trivsel

11-05-17

Arbejdsmiljøtræffet sætte fokus på, hvordan TRIO’en kan skabe trivsel og forebygge stress i hverdagen. Dette gør vi blandt andet ved at linke det psykiske arbejdsmiljø sammen med medarbejdernes muligheder for at udføre deres arbejdsopgaver.

Sommertræf for TR og AMR: Stresset eller robust

11-05-17

Det årlige sommertræf for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i BUPL Midtsjælland.

Møde for pædagogstuderende -
VIA Pædagoguddannelsen i Randers

15-05-17

Mød op og hør om bl.a. jobsøgning, a-kasse og dagpenge.

Besøg på Danmarks Radio den 16. maj 2016

16-05-17

Vi får denne dag en rundvisning på DR Nordjylland. Er vi heldige, får vi også lov til at overvære en direkte udsendelse. Der sluttes af med en kop kaffe og et stykke blødt brød. Du kan læse mere her og tilmelde dig

Fyraftensmøde: Når stress rammer

16-05-17

På dette fyraftensmøde sætter Malene Friis Andersen, som forsker i stress, fokus på faresignalerne på arbejdspladsen i relation til stress, og hvordan man kan undgå, at egen stress tager overhånd.

Pensionistsektion: Forårsudflugt

17-05-17

Pensionistsektionen i BUPL MidtVestjylland tager denne gang til Ringkøbing og Hvide Sande

Fyraftensmøde: Hvilken rolle har pædagoger i skolen?

17-05-17

Folkeskolereformen lægger op til et tættere samarbejde mellem pædagoger og lærere i folkeskolerne. Med dette fyraftensmøde kigger vi nærmere på hvilke tendenser, muligheder og barrierer, der er for pædagogernes arbejde i skolen.

Netværk for stressramte (blå hold)

18-05-17

Pædagoger sygemeldt med stress mødes hver 3. uge for at udveksle erfaringer. Er du selv blevet stressramt, så tilmeld dig vores næste netværksmøde.

TR-konference 2017 i BUPL Østjylland

23-05-17

Er du TR? Vil du gerne vide mere om personlig gennemslagskraft? - Så tag med på BUPL Østjyllands konference for TR den 23. maj 2017, kl. 8:30-16 i BUPL-huset i Aarhus C.

Konference: Forældresamarbejdet i et relationelt og etisk perspektiv

24-05-17

Konference for pædagoger og ledere i BUPL Århus og BUPL Østjylland om forældresamarbejdet i et relationelt og etisk perspektiv. Få den nyeste viden omkring forældresamarbejde med fokus på forældres perspektiver, og hvordan vi skal blande os, når forældrene, børnene eller personalet har det svært.

Børns seksualitet 0-10 år

29-05-17

Børns seksuelle udvikling er, som en del af det hele barns udvikling, også et område at forholde sig til i pædagogisk praksis. På denne aften vil Anna Louise Stevnhøj, der gennem mange år har arbejdet med dette emne, præsentere, hvad normal seksualitet hos børn er og hvordan den adskiller sig fra voksnes.

For seniorer: Kør-selv-tur til Mosede Fort i Greve

30-05-17

Tag med BUPL Midtsjællands seniorklub på spændende guidet til Mosede Fort i Greve.

Netværk for stressramte (pink hold)

30-05-17

Stressramte pædagoger mødes hver 3. uge for at udveksle erfaringer. Er du selv blevet stressramt, så tilmeld dig vores næste netværksmøde.

’Hjernepauser’ - aktiviteter, der booster læring

01-06-17

PROFESSION FOR FREMTIDEN: Søs Rask Andresen og Nanna Paarup vil på dette fyraftensmøde/workshop sætte skarpt på ’hjernepauser’, som små aktiviteter, der booster læring og give pædagoger i skolen og SFO viden om og praktisk indføring i disse.

Ledertræf 2017:
Hvad gør koncepterne ved professionen

06-06-17

Er målstyring vejen frem, hvis vi vil opnå bedre resultater i den offentlige sektor? Og hvad betyder de mange nye koncepter og manualer for den pædagogiske kerneopgave og fagets udvikling på sigt. Det er temaet for 2017-udgaven af BUPL’s ledertræf. Mød blandt andet Lene Tanggaard, Christian Aabro og Per Helge Sørensen.

Netværk for stressramte (blå hold)

07-06-17

Pædagoger sygemeldt med stress mødes hver 3. uge for at udveksle erfaringer. Er du selv blevet stressramt, så tilmeld dig vores næste netværksmøde.

Ledertræf i BUPL Århus

08-06-17

Ledertræf for ledere i Aarhus den 8. juni 2017

Operaen på Holmen

08-06-17

Vi skal på guidet rundvisning i Operaen, torsdag den 8. juni. Vi får et indblik i en ikke helt almindelig arbejdsplads, der beskæftiger mange mennesker både før, under og efter tæppefald.

For seniorer: Madpakketur til Teglstrup Hegn

08-06-17

kom med på en rask travetur i det smukke Teglstrup Hegn.

Konference: Ungdomslivets udfordringer

12-06-17

Unges indre verden kan være kaotisk, men samtidig er de dygtige og har mange relationer. Et paradoks, der kan risicikere mistrivsel, ensomhed og en selvskadende adfærd. bliv introduceret og få redskaber til unges motivation for uddannelse, hvad der er på spil, og hvad pædagoger kan gøre.

Den vidensbaserede pædagogik

12-06-17

Et nyt pædagogisk forskningsprojekt har kigget nærmere på de stigende politisk krav til at måle og dokumentere effekten af det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene.

Hvem siger, at barndommen er sorgløs?

12-06-17

De børn, der af forskellige årsager mærker sorg, møder pædagoger hver dag i pædagogisk praksis. Jes Dige vil denne aften svare på, hvad pædagogens rolle er i mødet med det omsorgskrævende barn i sorg.

Pensionistsektionen:
Højskoleophold på Askov eller Nørgaard Højskole

18-06-17

Dage med afslapning og kulturel inspiration for medlemmer af BUPL's Pensionistsektion.

TR-grunduddannelse Hold B 2017

20-06-17

Grunduddannelse for nye tillidsrepræsentanter i BUPL Midtsjælland.

Netværk for stressramte (pink hold)

21-06-17

Stressramte pædagoger mødes hver 3. uge for at udveksle erfaringer. Er du selv blevet stressramt, så tilmeld dig vores næste netværksmøde.

Netværk for stressramte (blå hold)

27-06-17

Pædagoger sygemeldt med stress mødes hver 3. uge for at udveksle erfaringer. Er du selv blevet stressramt, så tilmeld dig vores næste netværksmøde.

Sommerudflugt til Mariager

17-08-17

Dette års sommerudflugt går til Mariager, hvor vi bl.a. besøger Mariager Salcenter - med mulighed for et saltbad. Der er mulighed for at se Klosterkælderen, Biesgaard, kirken, bymidten og meget andet. Senere kører vi til Hobro, hvor vi skal se en kunsthåndværkerudstilling i Det røde Pakhus. Der indtages kaffe og lagkage i Café K. Du kan læse hele programmet her

TR-grunduddannelsen i BUPL Østjylland

22-08-17

BUPL Østjylland afholder løbende en grunduddannelse for tillidsrepræsentanter, der er medlem af BUPL. Den er for alle tillidsrepræsentanter, som ikke tidligere har deltaget i et grundkursus

Konference: Demokrati i børnehøjde

23-08-17

At opdrage børn til demokrati er en pædagogisk udfordring, fordi fokus i lang tid har været på læring og konkurrencesamfund.

Lyd, støj og akustik i læringsmiljøer

24-08-17

Denne aften vil give viden om betydningen af lyd, støj og akustik, som kan bruges i arbejdet med lyd, støj og akustik i pædagogiske praksis. At tænke rumakustikken ind behøver hverken være omfattende eller ressourcekrævende, men det kan få stor betydning for trivslen, velværen og ydeevnen for alle - voksne såvel som børn.

DHL Stafet 2017

31-08-17

Medlemmer af BUPL Sydøst og PLS har igen i år mulighed for at en hyggelig aften med løb og samvær med kolleger og studiekammerater ved DHL stafetten i København torsdag d. 31. august

Udviklende øjeblikke i pædagogisk praksis

06-09-17

Udviklende øjeblikke opstår, når to mennesker etablerer en særlig form for mental kontakt. Rikke Yde Tordrup vil til dette arrangement rette fokus på, hvordan pædagoger kan bruge disse øjeblikke til at støtte børns udvikling.

Fyraftensmøde: De vrede børn og unge

06-09-17

Der er mange vrede og voldsomme unge. Før de blev vrede unge, har de ofte været vrede og voldsomme børn. Men hvem er de vrede børn og unge? Hvordan kan vi forstå dem og hvordan skal vi håndtere dem?

Konference: Den fremtidsparate daginstitution & skole samt nyere udviklingspsykologisk viden

12-09-17

Konference hos BUPL Østjylland og BUPL Århus, om hvordan kunstig intelligens vil stille nye krav til daginstitutioner og skoler i fremtiden. Kom og hør om, hvilke menneskelige kvaliteter der fordrer fremtiden, samt hvad der karakteriserer den fremtidsparate daginstitution.

Pensionistsektion: Efterårsudflugt

13-09-17

Pensionistsektionen i BUPL MidtVestjylland inviterer på den årlige efterårsudflugt. Denne gang går ture til Øm Kloster og Moesgård Museum.

Pensionistsektionen:
Årsmøde i BUPL's Pensionistsektion

19-09-17

Her kan du læse mere og tilmelde dig mødet d. 19. september 2017 i Rødovre.

Temadag om kommunikation og konflikthåndtering d. 20. september

20-09-17

Formålet med denne temadag for tillidsrepræsentanter er at få indsigt i og værktøjer til at håndtere konflikter i hverdagen og på arbejdspladsen.

Pensionistsektionen:
Udlandsrejse til Dresden og Prag

25-09-17

Pensionistsektionen i BUPL inviterer til Dresden og Prag i uge 39

Børn og unge med særlige udfordringer

27-09-17

Børn og unge med særlige udfordringer eller diagnoser har brug for ekstra støtte og guidning i pædagogisk praksis. Der stilles i hverdagen store krav til børn og unge omkring øget selvstændighed, sociale kompetencer, erfaringsdannelse og modenhed. Men mange børn og unge vil fra en tidlig alder have svært ved at klare disse forventninger.

Torsdagscafé: Børn og bevægelse

28-09-17

Kom til torsdagscafé sammen med dine kollegaer og hør Lotte Nørgaard Marquard, lektor på UCC sætte fokus på børn og bevægelse – og betydningen af fysiske aktiviteters betydning for trivsel, livskvalitet og læring.

Fyraftensmøde: Den etiske pædagog

11-10-17

Den pædagogiske profession har en betydningsfuld etisk rolle og opgave i samfundet qua pædagogens relationsarbejde med børn og unge. Hør mere om hvor vigtigt relationsarbejde er ved dette fyraftensmøde.

Konference: Håndtering af problemskabende adfærd

12-10-17

Medlemmer af BUPL Østjylland og BUPL Århus inviteres til en konference, der giver deltagerne redskaber til at forebygge og håndtere vold og konflikter i det pædagogiske arbejde. Den finder sted den 12. oktober 2017, kl. 9-15:30

Kommunikation og konflikthåndtering

24-10-17

Rune Strøm vil denne aften holde et energifyldt og humoristisk foredrag om kommunikation og konflikthåndtering. Rune vil gennem et tydeligt billedsprog præsentere redskaber til at fremme en positiv og effektiv tilgang til kommunikation og konflikthåndtering i pædagogisk praksis.

Torsdagscafé: De gyldne øjeblikke

26-10-17

Kom til torsdagscafé og hør dine kollegaer sætte ord på de gyldne øjeblikke som pædagog. Det er Michael Egelund, formand for BUPL Storkøbenhavn, der er toastmaster for en aften med fokus på de væsentligste historier fra pædagogers hverdag.

Frustrationsrobusthedskompetence

30-10-17

Helle Kjærgård vil denne dag sætte fokus på, hvordan børn lærer at regulere sig selv følelsesmæssigt og kognitivt. Hun vil tage afsæt i sin faglige overbevisning og erfaring med, at alle børn kan lære og udvikle sig, men at nogle børn har brug for noget særligt.

Pensionistsektionen: Kulturel eftermiddag i Vejle

01-11-17

Kom og få en hyggelig eftermiddag i selskab med The Blackbirds.

Temadag om kommunikation og konflikthåndtering d. 7. november

07-11-17

Formålet med denne temadag er at få indsigt i og værktøjer til at håndtere konflikter i hverdagen og på arbejdspladsen.

Pensionistsektionen:
Kulturel eftermiddag i København

07-11-17

Kom og få en hyggelig eftermiddag i selskab med The Blackbirds.

Mere arbejdsglæde: Hvad kan du selv gøre?

13-11-17

Hvornår har du sidst givet dit arbejdsmiljø et servicetjek? Og hvilken rolle kan du selv spille for at skabe et bedre arbejdsmiljø? Det er et par af de spørgsmål, der reflekteres over ved dette fyraftensmøde.

Støt børns grundmotoriske udvikling - og slip legen fri

13-11-17

Mads Brodersen vil denne aften rette fokus på barnets naturlige grundmotoriske udvikling, samt hvilke forudsætninger vi skaber for denne udvikling. Han vil stille skarpt på, hvad der understøtter og bremser udviklingen.

BUPL Hovedstaden Arbejdsmiljøtræf: Tillid, kontrol, kerneopgave

21-11-17

Arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere inviteres til arbejdsmiljøtræf om tillid, styring og ledelse. Mød Tine Øllgaard Bentzen, som har forsket i tillidsbaseret styring og ledelse i offentlige organisationer.

Torsdagscafé: Pædagogiske rutiner

23-11-17

Kom til torsdagscafé sammen med dine kollegaer og hør forsker og chefkonsulent Søren Laibach Smidt fra UCC sætte fokus på hverdagens rutiner, når man arbejder som pædagog.

Konference: Trivsel mellem arbejdsliv, børneliv og pædagogik

29-11-17

På denne konference er der fokus på ar børns og voksnes trivsel fletter sig sammen i hverdagen i daginstitutionen.

Konference: Vuggestueliv

05-12-17

På denne konference er der fokus på de små udsatte børn og de pædagogiske indsatser, samt på hvor væsentligt det er for børnene at være omgivet af opmærksomme voksne.

Pensionistsektion: Julefrokost

06-12-17

Pensionistsektionen i BUPL MidtVestjylland inviterer medlemmer til den årlige julefrokost.