Arrangementer

Begræns listen geografisk:   Særligt for:

TR-grunduddannelse Hold A 2017

10-01-17

Grunduddannelse for nye tillidsrepræsentanter i BUPL Midtsjælland.

Grundkursus for nyvalgte tillidsrepræsentanter

11-01-17

BUPL Nordjylland indbyder nyvalgte tillidsrepræsentanter til grundkursus på Feriecenter Slettestrand fra den 11. til 13. januar 2017.

Pensionistsektion: Generalforsamling 2017

18-01-17

Pensionistsektionen i BUPL MidtVestjylland inviterer til den årlige generalforsamling og oplæg

Seniorarrangement: Bowling

18-01-17

Vi mødes kl. 10.30 og drikker en kop kaffe, før vi bowler. Kl. 12 spiser vi flæskesteg. (Nej, de laver ikke længere stegt flæsk!) BUPL betaler for bowling, men maden koster 79 kr. og er inklusiv en lille øl eller vand. Du vælger selv, om du både vilbowle og spise eller nøjes med den ene ting.

Skole / SFO: Fælles TR/AMR møde

19-01-17

Der er fælles TR/AMR møde torsdag d. 19. januar kl. 8.30 - 11.30. Af hensyn til indkøb er der tilmelding til dette møde.

TR-møder i Århus

19-01-17

TR-møder den 19., 24. og 25. januar

Netværksmøde for arbejdsmiljørepræsentanter i Aarhus

19-01-17

SFO/skole 19. januar kl. 8.30-11.30. DTB Grenåvej Øst og Vest 2. februar kl. 9-12. DTB Silkeborgvej, Viborgvej 9. februar kl. 9-12. FU-området 22. februar kl. 9.30-11.30.

Netværk for OTR og TR på flere matrikler

20-01-17

Brunchmøde med henblik på opstart af netværk for OTR og TR med funktion på flere matrikler og med reference til mere end en leder.

Fokus på ledernes psykiske arbejdsmiljø

20-01-17

Den Lokale Lederforening i Nordjylland inviterer til to arrangementer om ledernes psykiske arbejdsmiljø i Thisted og Aalborg. Du tilmelder dig selvfølgelig det arrangement, hvor det passer dig bedst.

Møde for ledere på skoleområdet

23-01-17

BUPL Århus: Møde for ledere på skoleområdet om Aarhus-aftalen

AMR-temadag: Kollegial omsorgskultur

24-01-17

Bliv inspireret til at give omsorgskulturen på din arbejdsplads et eftersyn sammen med dine kollegaer i Storkøbenhavn og Nordsjælland.

Skolepædagogers rolle og nye spændende ideer - ta' din lærerkollega med

24-01-17

Vi sætter på dette fyraftensmøde fokus på pædagogers rolle i undervisningen og ser på, hvordan man let kan ændre sin undervisning, så den har en pædagogisk dagsorden og ikke en fag-faglig. Deltagerne kommer op af stolene og får selv mulighed for at prøve, hvor let målstyret pædagogisk undervisning kan tilrettelægges og evalueres på kun en lektion.

Fyraftensmøder foråret 2017

25-01-17

Få et overblik over BUPL Fyns spændende fyraftenmøder i foråret 2017

Fyraftensmøde om pædagogers handlemuligheder

25-01-17

Når et barn eller den unge får flere eller måske mange diagnoser, bliver det sværere for pædagoger at navigere i. Det er et stort ansvar. oplæg ved Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri Specialist i børneneuropsykologi Dorte Damm

Åben Jobcafe - Sydjylland

26-01-17

Kom til Åben Jobcafe med a-kassen i Kolding - hver måned kl. 10-14. Mød andre pædagoger, styrk dit netværk og få sparring på din jobansøgning og dit cv fra en af a-kassens jobvejledere. 26. januar, 23. februar, 30. marts, 27. april, 24. maj, 22. juni, 31. august, 28. september, 26. oktober, 30. november, 21. december. Der er ikke Åben Jobcafe i juli i Sydjylland.

Fyraftensmøde: 'De børn, vi er fælles om' (Esbjerg)

26-01-17

Pædagogen og læreren kender Emil, som har udfordringer derhjemme, men socialrådgiveren kender ham ikke. Hun kender i øvrigt heller ikke pædagogen og læreren. Men de tre fagpersoner har en fælles opgave: De skal sikre Emil den bedste hjælp.

Pensionister og seniorer - arrangementer 2017 - Århus og Østjylland

27-01-17

Faglig morgencafe fredag den 27. januar. Det fulde program foreligger i januar/februar 2017.

TR-grundkursus 2017 Modul 1-3

30-01-17

BUPL Fyn holde grundkurser for alle nyvalgte tillidsrepræsentanter på Fyn.

Åben Jobcafe - Hovedstaden

30-01-17

Kom til Åben Jobcafe med a-kassen i København kl. 10-14 følgende dage i hver måned dog ikke juli: 30. januar, 27. februar, 27. marts, 24. april, 29. maj, 26. juni, 28. august, 25. september, 30. oktober, 27. november, 18. december

TR-kursus: Introkursus for tillidsrepræsentanter forår 2017

31-01-17

Er du ny tillidsrepræsentant? På introkurset får du indblik i, hvad der forventes af dig som tillidsrepræsentant, og hvad din opgave og dit ansvar er.

Afvæbnet kritik - Rasmus Willig

01-02-17

Dansk Sygeplejeråd, BUPL og lærerkredsene i Nordjylland har fået sociolog og lektor på RUC, Rasmus Willig, til at holde foredrag om sin bog ’Afvæbnet kritik’

Åben Jobcafe - Sydøst

01-02-17

Kom til Åben Jobcafe med a-kassen i Vordingborg kl. 10-14 følgende dage hver måned, dog ikke i juli: Mød andre pædagoger, styrk dit netværk og få sparring på din jobansøgning og dit cv fra en af a-kassens jobvejledere. 4. januar, 1. februar, 1. marts, 5. april, 3. maj, 7. juni, 2. august, 6. september, 4. oktober, 1. november, 4. december.

Netværk for stressramte

01-02-17

Stressramte pædagoger mødes hver 3. uge for at udveksle erfaringer. Gruppen er åben, og er du selv blevet stressramt, så tilmeld dig vores næste netværksmøde.

Fyraftensmøde: Skab den gode relation (Kolding)

01-02-17

Pædagoger har et stort ansvar og udfylder en vigtig opgave, når de er kontaktperson for børn og borgere der fx har kognitive funktionsnedsættelser. Forudsætningen for at lykkes, er at få skabt den gode relation. På dette fyraftensmøde bliver du præsenteret for en bred vifte af pædagogiske redskaber til at skabe den gode relation.

Åben Jobcafe - Fyn

02-02-17

Kom til Åben Jobcafe med a-kassen i Odense kl. 10-14 følgende dage hver måned dog ikke juli: Mød andre pædagoger, styrk dit netværk og få sparring på din jobansøgning og dit cv fra en af a-kassens jobvejledere. 5. januar, 2. februar, 2. marts, 6. april, 4. maj, 1. juni

Gratis coachingsamtaler for tillidsrepræsentanter

03-02-17

BUPL Nordsjælland tilbyder tre gratis coaching samtaler for tillidsrepræsentanter

Introkursus for nye TR i Århus

03-02-17

Nyvalgte tillidsrepræsentanter indkaldes til introkursus i BUPL Århus.

Kursus: BUPL’s kommunikationsuddannelse – lederkommunikation

06-02-17

Du er fællestillidsrepræsentant, valgt eller ansat i BUPL's fagforeninger og ønsker, at styrke dine kompetencer for såvel den interne som den eksterne kommunikation.

Arbejdsmiljøværksted - Social kapital i aktion

06-02-17

Veje til samarbejde om kerneopgaven, det pædagogiske arbejde. Hvordan gør vi begreberne i Social kapital levende? Hvad er social kapital? Hvad kan det i forhold til arbejdsmiljøarbejdet? og ikke mindst, hvordan kan du bruge til i hverdagen? Det er emnet i dette arbejdsmiljøværksted.

Åben Jobcafe - Nordjylland

06-02-17

Kom til Åben Jobcafe med a-kassen i Aalborg - hver måned kl. 10-14. Mød andre pædagoger, styrk dit netværk og få sparring på din jobansøgning og dit cv fra en af a-kassens jobvejledere. 2. januar 2017, 6. februar 2017, 6. marts 2017, 3. april 2017, 2. maj 2017, 6. juni 2017, 7. august 2017, 4. september 2017, 2. oktober 2017, 6. november 2017 og 4. december 2017. Der er ingen Åben Jobcafe i juli.

Åben Jobcafe - MidtVestjylland

06-02-17

Kom til Åben Jobcafe med a-kassen i Holstebro - hver måned kl. 10-14. Mød andre pædagoger,, styrk dit netværk og få sparring på din jobansøgning og dit cv fra en af a-kassens jobvejledere. 2. januar 2017, 6. februar 2017, 6. marts 2017, 3. april 2017, 4. maj 2017, 8. juni 2017, 7. august 2017, 4. september 2017, 2. oktober 2017, 6. november 2017 og 4. december 2017. Der er ingen Åben Jobcafe i juli.

Fyraftensmøde: Virkelighedens relationer

06-02-17

Kom til fyraftensmøde med pædagog, blogger og meningsdanner Iben Due Lund, der holder oplæg om pædagogernes relationer til børn og unge.

TR-Træf: Fællesskab og indflydelse på arbejdspladsen

07-02-17

Den 7. februar 2017 vil Rune Baastrup, medstifter og direktør i Deltager Danmark, i dialog med tillidsrepræsentanter arbejde med fællesskaber og indflydelse på disse.

Åben Jobcafe - Nordsjælland

07-02-17

Kom til Åben Jobcafe med a-kassen i Hillerød kl. 10-14 følgende dage (ikke juli): Mød andre pædagoger, styrk dit netværk og få sparring på din jobansøgning og dit cv fra en af a-kassens jobvejledere. 9. januar 2017, 7. februar 2017, 8. marts 2017, 4. april 2017, 4. maj 2017, 7. juni 2017

Forhandlerkursus for tillidsrepræsentanter

08-02-17

Uddannelsen er både for nyvalgte og erfarne tillidsrepræsentanter, som ikke tidligere har deltaget i et forhandlerkursus.

Temadag om jobsøgning

08-02-17

BUPL’s jobteam og BUPL Nordjylland afholder temadag om jobsøgning. Temadagen er for ledige medlemmer, opsagte medlemmer og medlemmer, som har lyst til at prøve noget nyt.

Netværk af akademiske pædagoger

08-02-17

Netværk for dig der har en kandidat- eller masteruddannelse bag dig og arbejder på institutionsområdet.

Intro-uddannelse for nye tillidsrepræsentanter

09-02-17

Via introdage og kurser bliver du introduceret til BUPL som organisation og din placering i organisationen. Samtidig bliver du som nyvalgt tillidsrepræsentant klædt på til at løse de fagpolitiske opgaver på din arbejdsplads.

Angst hos børn med autisme

09-02-17

I flere år har man behandlet angst hos børn og unge med bl.a. en kognitiv adfærdsterapeutisk tilgang ved brug af forskellige manualiserede programmer som f.eks. Cool Kids. Dette program har opnået rigtige gode resultater. Men det har vist sig, at programmet ikke er så effektivt, når børnene samtidig har andre børnepsykiatriske lidelser, som f.eks. ASF. I samarbejde med de oprindelige udviklere af Cool Kids, har Tina R. Kilburn udviklet et behandlingsprogram specifikt tilpasset børn med angst og autisme (Cool Kids ASF).

Åben Jobcafe - Midtsjælland

13-02-17

Kom til Åben Jobcafe med a-kassen. Møde andre pædagoger, styrk dit netværk og få sparring på din jobansøgning og dit cv fra en af a-kassens jobvejledere. Anden mandag i måneden Kl. 10-14. Aktuelle datoer i 2017: 9. januar, 13. februar, 13. marts, 10. april, 8. maj, 12. juni, 14. august, 11. september, 9. oktober, 13. november og 11. december. Juli er undtaget

Netværk for arbejdsløse pædagoger i Århus

15-02-17

Netværk for arbejdsløse den 17. januar kl. 10 i BUPL, Kystvejen 17

Åben Jobcafe - Storkøbenhavn

16-02-17

Kom til Åben Jobcafe med a-kassen i Ballerup kl. 10-14 følgende dage hver måned, dog ikke i juli. Mød andre pædagoger, styrk dit netværk og få sparring på din jobansøgning og dit cv fra en af a-kassens jobvejledere. 12. januar, 16. februar, 16. marts, 20. april, 11. maj, 15. juni, 17. august, 14. september, 19. oktober, 16. november, 21. december.

De styrkede lærerplaner og organisering af læringsmiljøerne

20-02-17

Fyraftensmøde - De styrkede lærerplaner og organisering af læringsmiljøerne Mandag den 20 februar 2017 kl. 18.00-20.30 Oplægsholder Anne Kjær Olsen Studievejleder UCC og deltager i mastergruppen for de styrkede lærerplaner Målgruppe pædagoger på 0-6 årsområdet – men alle medlemmer er velkomne

Dig som arbejdsmiljørepræsentant

21-02-17

BUPL MidtVestjylland inviterer alle vores AMR'er til en temadag omkring relevante arbejdsmiljøudfordringer i dig dagligdag. Vi vil sætte din rolle som AMR i centrum - hvordan arbejder du med at blive synlig på arbejdspladsen? - og samarbejdet mellem leder, TR og AMR.

Hvordan udfordrer vi mobning i skole og fritidstilbud?

21-02-17

Helle Rabøl Hansen har udviklet en tænke- og handlestrategi mod mobning kaldet parentesmetoden til skole- og fritidspædagoger, der gerne vil arbejde med den sociale dynamik i børne- og elevgrupper, herunder også den digitale dynamik.

Pensionistsektion: Arrangement med SL

22-02-17

Pensionistsektionen i BUPL MidtVestjylland inviterer medlemmer til foredrag med Carl Christensen, bedre kendt som Banko Carl. Arrangementet afholdes sammen med SL.

Fyraftenmøde: Stå fast (Fredericia)

22-02-17

På dette fyraftensmøde stiller Svend Brinkmann, der er professor i psykologi ved Aalborg Universitet, spørgsmålstegn ved, om vi nu har nået grænserne for, hvor megen fleksibilitet og omstillingsparathed, mennesker kan kapere.

Netværk for stressramte

23-02-17

Stressramte pædagoger mødes hver 3. uge for at udveksle erfaringer. Gruppen er åben, og er du selv blevet stressramt, så tilmeld dig vores næste netværksmøde.

Naturnetværk i BUPL Århus

23-02-17

Netværk der samler og deler viden om hvordan naturens muligheder inddrages som et centralt tema i den pædagogiske praksis.

For praktikvejledere: Når studerende får etik på skemaet

24-02-17

Pædagoguddannelsen Randers, Socialpædagogerne Østjylland og BUPL Østjylland inviterer sine medlemmer til et oplæg med Bjørn Ribers om etiske læreprocesser og udviklingen af etisk bevidsthed hos pædagogstuderende.

Pædagogisk temadag: koncepter og metoder i pædagogisk praksis - fratager det min pædagogfaglige dømmekraft?

27-02-17

Christian Aabro fra Professionshøjskolen UCC vil med baggrund i sin undersøgelse af kommunernes anvendelse af metoder og koncepter give os indblik i udbredelsen af koncepter og metoder i kommunerne.

For seniorerne i Brøndby, Glostrup, Hvidovre og Rødovre

27-02-17

Omvisning i Folketinget med efterfølgende frokost i Snapstinget. Omvisningen foretages af folketingsmedlem Jakob Sølvhøj fra Enhedslisten.

Arbejdsmiljøkonference 2017 i Østjylland

28-02-17

BUPL Østjyllands Arbejdsmiljøkonference 2017 tilbyder værktøjer til overvejelse for arbejdsmiljørepræsentanter, MED-repræsentanter og ledere.

TR Specialnetværk

28-02-17

Netværket for specialområdet er målrettet tillidsrepræsentanter på specialskoler og i specialbørnehaver i Nordsjælland.

For seniorerne i Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk

28-02-17

Spændende rundvisning i Klunkehjemmet på Nationalmuseet for seniorerne i Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk.

Sexualitet, identitet og mobning blandt børn og unge

28-02-17

Fyraftensmøde - Sexualitet, identitet og mobning blandt børn og unge Den 28 februar 2017 kl. 18.00-20.30 Oplægsholder Sidsel Stenbak interventions-og uddannelseskonsulent i Mobbeland

Pædagogers arbejde på ældreområdet

06-03-17

Fyraftensmøde - Pædagogers arbejde på ældreområdet Mandag den 6 marts 2017 kl. 18.00-20.30 Samarbejde mellem BUPL Fyn, SL Lillebælt og UCL Oplægsholdere Tania Bricon Clausen pædagog Kildebakkens Plejecenter Rikke Holm Bødker, assisterende rehabiliteringsleder ved Næsbyhus Anne Wilroth, konsulent ved ældre sagen

TR-konference "TR-rollen i forandring"

07-03-17

Kom til TR-konference og hør filosoffen Anders Fogh Jensen tale om det forandrede arbejdsmarked, og hvilke udfordringer det giver fagforeningerne og derfor også dig som tillidsrepræsentant.

Konference: Køn og pædagogik

07-03-17

På konferencen er der fokus på, hvordan der arbejdes med køn i det pædagogiske arbejde. Oplæg ved Lisa Andersson og Heidi Bech, lektor VIA.

Kommunikativ udvikling i specialpædagogisk praksis

07-03-17

Emmy Kjelmann vil have fokus på symbolstøttet kommunikation, som kan inddrages i dagligdagens aktiviteter i pædagogisk praksis og danne grundlag for opbygning af et alternativt sprog.

Fyraftensmøde: Hjernesmart pædagogik (Vejen)

09-03-17

Hjernen følger bestemte spilleregler – og hvis vi ikke kender dem, bliver læring, vaneændring og socialt samspil mere op ad bakke, end det behøver at være. På dette fyraftensmøde løfter sociolog Anette Prehn sløret for, hvordan man med “små skru” kan skabe hjernesmarte rammer omkring læring.

Baggrundsgruppen vedr. børn/unge med særlige behov

14-03-17

Fire gange om året mødes medlemmer i ’Baggrundsgruppen vedr. børn/unge med særlige behov’. Gruppen består pt. af ca. 25 medlemmer og du er meget velkommen til at være med.

For seniorer: Frokost- og teatertur til Holbæk

15-03-17

Frokost og efterfølgende underholdning i salonen på Holbæk Teater for medlemmer af BUPL Midtsjællans seniorklub.

BUPL Hovedstaden: Arbejdsmiljøværksted om arbejdsmiljørepræsentanten som medskaber

16-03-17

Hvad kan du som arbejdsmiljørepræsentant gøre for at bidrage til en positiv udvikling i arbejdsmiljøarbejdet? Vær med til at finde løsninger på det til arbejdsmiljøværkstedet.

Temadag: Slip stress ud af skammekrogen - 2. gang

17-03-17

BUPL Århus inviterer til temadag

Specialpædagogisk børnemassage

20-03-17

Fyraftensmøde - Specialpædagogisk børnemassage Mandag den 20 marts 2017 kl. 18.00-20.30 Målgruppe alle pædagoger på 0-6 og skoleområdet – men alle medlemmer er velkomne

TR-træf i Aarhus

21-03-17

Der er træf for tillidsrepræsentanterne i BUPL Århus den 21. marts.

Pensionistsektionen:
Forårsforedrag - Vejle

22-03-17

Vi får besøg af Anders Kofoed der er kendt som TV2’s biolog i ”Go Morgen Danmark”.

Fyraftensmøde: Børn og Angst

22-03-17

Mange børn og unge har store problemer med angst. Ved fyraftensmødet præsenterer Søren Benedikt Pedersen en trin for trin-guide, der kan bruges i det pædagogiske arbejde omkring børn og unge med angst.

Konference: Professionel kærlighed

23-03-17

Konferencen: Professionel kærlighed stiller skarpt på, hvordan pædagoger kan opbygge relationer til og skabe nærvær for børnene i det pædagogiske arbejde. Konferencen er for alle medlemmer i BUPL Århus og BUPL Østjylland.

Arbejdsmiljøværksted om konflikter

23-03-17

Konflikter opstår nemt fordi vi ser problemer og udfordringer på forskellig vis. Som AMR kan du være med til at sætte fokus på, at forskelligheder er en styrke i det daglige samarbejde.

Pædagogisk temadag: Børn og skilsmisse - kan børn deles?

27-03-17

Pædagoger er helt centrale holdepunkter for skilsmissebørn – de er velkendte og trygge voksne, som kender dem uden for hjemmet. Cand.Pæd. og Ph.d. Anja Marschall vil med baggrund i sit professionelle liv præsentere os for forståelser af børns perspektiver på skilsmisselivet.

Medlemseftermiddag: Stress og søvn

27-03-17

FTF Syddanmark inviterer tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere til temamøde om stress og søvn. Fokus vil bl.a. være på, hvordan de tre parter kan arbejde med stress og det psykiske arbejdsmiljø.

Torsdagscafé: Etiske dilemmaer

30-03-17

Kom til torsdagscafé sammen med dine kollegaer og hør lektor Anne-Marie Søndergaard Christensen sætte fokus på etiske dilemmaer i det pædagogiske arbejde.

TR-uddannelsesdage 2017

03-04-17

TR-uddannelsesdagene er kompetenceudvikling for tillidsrepræsentanter. Uddannelsesdagene er gratis og med mulighed for frikøb.

Etik i digitale fællesskaber

04-04-17

Fyraftensmøde - Etik i digitale fællesskaber Tirsdag den 4 april 2017 kl. 18.00-20.30 Målgruppe skole, - klub og specialpædagoger, men alle medlemmer er velkomne

Hjernesmart pædagogik til hjernesmarte børn

04-04-17

Hjernen følger bestemte spilleregler – og hvis vi ikke kender dem, bliver læring, vaneændring og socialt samspil mere op ad bakke, end det behøver at være. Anette Prehn vil tage udgangspunkt i, hvordan hjerneforskning kan supplere pædagogikken og vil løfte sløret for, hvordan man med små justeringer kan skabe hjernesmarte rammer for børns trivsel, udvikling og læring.

Pensionistsektionen:
Forårsforedrag - København

05-04-17

Vi får besøg af Anders Kofoed der er kendt som TV2’s biolog i ”Go Morgen Danmark”.

Pædagogfaglighed i skolen, 2-dages kursus

06-04-17

Få viden og redskaber der hjælper dig, der er pædagog i skolen, til at varetage de nye opgaver, som skolereformen har medført.

5 dage til PUTTEN i Holland

09-04-17

Det sydvestlige Hollands perler, der byder på storslåede oplevelser. Med besøg på bl.a. blomsterauktion, Amsterdam - Nordeuropas Venedig, Kinderdijk, der med sine hele 19 møller er optaget på UNESCOs Verdensarvsliste

Børnekulturdagen 2017

20-04-17

Børnekulturdagen 2017 sætter fokus på læring i bevægelse. Arrangementet foregår over to dage, hvor den første dag er for børn i alderen 3-6 år og anden dag er for børn i alderen 7-10 år.

Pensionistsektionen:
Arrangement for førtidspensionister

20-04-17

Internatophold den 20. – 21. april på Gl. Avernæs på Fyn

Pædagogisk temadag: Styrket pædagogisk læreplan - betydning for pædagogisk praksis

26-04-17

Formålet med temadagen er at blive klogere på tankerne og ambitionerne med den nye pædagogiske læreplan på dagtilbudsområdet og drøfte de nye opgaver, der opstår, i kølvandet herpå.

Konference: I målingens maskinrum

26-04-17

På denne konference er der fokus på betydningen af, at daginstitutioner har høj kvalitet. Hvad sker der, når vi giver os til at dokumentere og måle kvaliteten? Og hvordan forholder det pædagogiske personale sig til arbejdet med at dokumentere kvalitet?

Ideer til sprogpædagogisk praksis med 3-6 årige børn

26-04-17

Det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan et børnehavebarn udvikler sig sprogligt. De tydeligste tegn er nemlig ikke altid de vigtigste tegn. Derfor er det væsentligt at vide, hvad vi i pædagogisk praksis skal holde øje med – og hvordan vi stimulerer barnets sprog bedst muligt. Det gælder også, selvom barnet ikke har sproglige vanskeligheder.

For seniorer: Bustur til Gavnø Slot

02-05-17

Seniorklubben arrangerer en heldags bustur til Gavnø Slot med rundvisning på slottet og i den historiske have.

Fyraftensmøde: Dét, der kan være svært for voksne at tale om i børnehøjde

04-05-17

På dette fyraftensmøde sætter vi fokus på emner som alkoholmisbrug, skilsmisse, sygdom og dødsfald - emner der kan være svære for voksne at tale om i børnehøjde.

Ideer til sprogpædagogisk praksis med 0-3 årige børn

09-05-17

Sprogtilegnelsen begynder allerede før fødslen og den fortsætter hele livet. Mange centrale grundsten lægges i de første år og her spiller vuggestuer en vigtig rolle. Derfor er det væsentligt at vide, hvad vi i pædagogisk praksis skal holde øje med – og hvordan vi stimulerer barnets sprog bedst muligt.

TRIO'en for trivsel

11-05-17

Arbejdsmiljøtræffet sætte fokus på, hvordan TRIO’en kan skabe trivsel og forebygge stress i hverdagen. Dette gør vi blandt andet ved at linke det psykiske arbejdsmiljø sammen med medarbejdernes muligheder for at udføre deres arbejdsopgaver.

Fyraftensmøde: Når stress rammer

16-05-17

På dette fyraftensmøde sætter Malene Friis Andersen, som forsker i stress, fokus på faresignalerne på arbejdspladsen i relation til stress, og hvordan man kan undgå, at egen stress tager overhånd.

Pensionistsektion: Forårsudflugt

17-05-17

Pensionistsektionen i BUPL MidtVestjylland tager denne gang til Ringkøbing og Hvide Sande

Fyraftensmøde: Hvilken rolle har pædagoger i skolen?

17-05-17

Folkeskolereformen lægger op til et tættere samarbejde mellem pædagoger og lærere i folkeskolerne. Med dette fyraftensmøde kigger vi nærmere på hvilke tendenser, muligheder og barrierer, der er for pædagogernes arbejde i skolen.

TR-konference 2017 i BUPL Østjylland

23-05-17

Er du TR? Vil du gerne vide mere om personlig gennemslagskraft? - Så tag med på BUPL Østjyllands konference for TR den 23. maj 2017, kl. 8:30-16 i BUPL-huset i Aarhus C.

Konference: Forældresamarbejdet i et relationelt og etisk perspektiv

24-05-17

Konference for pædagoger og ledere i BUPL Århus og BUPL Østjylland om forældresamarbejdet i et relationelt og etisk perspektiv. Få den nyeste viden omkring forældresamarbejde med fokus på forældres perspektiver, og hvordan vi skal blande os, når forældrene, børnene eller personalet har det svært.

Børns seksualitet 0-10 år

29-05-17

Børns seksuelle udvikling er, som en del af det hele barns udvikling, også et område at forholde sig til i pædagogisk praksis. På denne aften vil Anna Louise Stevnhøj, der gennem mange år har arbejdet med dette emne, præsentere, hvad normal seksualitet hos børn er og hvordan den adskiller sig fra voksnes.

For seniorer: Kør-selv-tur til Mosede Fort i Greve

30-05-17

Tag med BUPL Midtsjællands seniorklub på spændende guidet til Mosede Fort i Greve.

Konference: Ungdomslivets udfordringer

12-06-17

Unges indre verden kan være kaotisk, men samtidig er de dygtige og har mange relationer. Et paradoks, der kan risicikere mistrivsel, ensomhed og en selvskadende adfærd. bliv introduceret og få redskaber til unges motivation for uddannelse, hvad der er på spil, og hvad pædagoger kan gøre.

Den vidensbaserede pædagogik

12-06-17

Et nyt pædagogisk forskningsprojekt har kigget nærmere på de stigende politisk krav til at måle og dokumentere effekten af det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene.

Hvem siger, at barndommen er sorgløs?

12-06-17

De børn, der af forskellige årsager mærker sorg, møder pædagoger hver dag i pædagogisk praksis. Jes Dige vil denne aften svare på, hvad pædagogens rolle er i mødet med det omsorgskrævende barn i sorg.

Pensionistsektionen:
Højskoleophold på Askov eller Nørgaard Højskole

18-06-17

Dage med afslapning og kulturel inspiration for medlemmer af BUPL's Pensionistsektion.

TR-grunduddannelse Hold B 2017

20-06-17

Grunduddannelse for nye tillidsrepræsentanter i BUPL Midtsjælland.

Konference: Demokrati i børnehøjde

23-08-17

At opdrage børn til demokrati er en pædagogisk udfordring, fordi fokus i lang tid har været på læring og konkurrencesamfund.

Lyd, støj og akustik i læringsmiljøer

24-08-17

Denne aften vil give viden om betydningen af lyd, støj og akustik, som kan bruges i arbejdet med lyd, støj og akustik i pædagogiske praksis. At tænke rumakustikken ind behøver hverken være omfattende eller ressourcekrævende, men det kan få stor betydning for trivslen, velværen og ydeevnen for alle - voksne såvel som børn.

DHL Stafet 2017

31-08-17

FØLG MED HER PÅ SIDEN - DER KOMMER SNART FLERE OPLYSNINGER OG MULIGHED FOR TILMELDING Medlemmer af BUPL Sydøst og PLS har igen i år mulighed for at en hyggelig aften med løb og samvær med kolleger og studiekammerater ved DHL stafetten i København torsdag d. 31. august

Udviklende øjeblikke i pædagogisk praksis

06-09-17

Udviklende øjeblikke opstår, når to mennesker etablerer en særlig form for mental kontakt. Rikke Yde Tordrup vil til dette arrangement rette fokus på, hvordan pædagoger kan bruge disse øjeblikke til at støtte børns udvikling.

Fyraftensmøde: De vrede børn og unge

06-09-17

Der er mange vrede og voldsomme unge. Før de blev vrede unge, har de ofte været vrede og voldsomme børn. Men hvem er de vrede børn og unge? Hvordan kan vi forstå dem og hvordan skal vi håndtere dem?

Konference: Den fremtidsparate daginstitution & skole samt nyere udviklingspsykologisk viden

12-09-17

Konference hos BUPL Østjylland og BUPL Århus, om hvordan kunstig intelligens vil stille nye krav til daginstitutioner og skoler i fremtiden. Kom og hør om, hvilke menneskelige kvaliteter der fordrer fremtiden, samt hvad der karakteriserer den fremtidsparate daginstitution.

Pensionistsektion: Efterårsudflugt

13-09-17

Pensionistsektionen i BUPL MidtVestjylland inviterer på den årlige efterårsudflugt. Denne gang går ture til Øm Kloster og Moesgård Museum.

Pensionistsektionen:
Årsmøde i BUPL's Pensionistsektion

19-09-17

Her kan du læse mere og tilmelde dig mødet d. 19. september 2017 i Rødovre.

Pensionistsektionen:
Udlandsrejse til Dresden og Prag

25-09-17

Pensionistsektionen i BUPL inviterer til Dresden og Prag i uge 39

Børn og unge med særlige udfordringer

27-09-17

Børn og unge med særlige udfordringer eller diagnoser har brug for ekstra støtte og guidning i pædagogisk praksis. Der stilles i hverdagen store krav til børn og unge omkring øget selvstændighed, sociale kompetencer, erfaringsdannelse og modenhed. Men mange børn og unge vil fra en tidlig alder have svært ved at klare disse forventninger.

Fyraftensmøde: Den etiske pædagog

11-10-17

Den pædagogiske profession har en betydningsfuld etisk rolle og opgave i samfundet qua pædagogens relationsarbejde med børn og unge. Hør mere om hvor vigtigt relationsarbejde er ved dette fyraftensmøde.

Konference: Håndtering af problemskabende adfærd

12-10-17

Medlemmer af BUPL Østjylland og BUPL Århus inviteres til en konference, der giver deltagerne redskaber til at forebygge og håndtere vold og konflikter i det pædagogiske arbejde. Den finder sted den 12. oktober 2017, kl. 9-15:30

Kommunikation og konflikthåndtering

24-10-17

Rune Strøm vil denne aften holde et energifyldt og humoristisk foredrag om kommunikation og konflikthåndtering. Rune vil gennem et tydeligt billedsprog præsentere redskaber til at fremme en positiv og effektiv tilgang til kommunikation og konflikthåndtering i pædagogisk praksis.

Frustrationsrobusthedskompetence

30-10-17

Helle Kjærgård vil denne dag sætte fokus på, hvordan børn lærer at regulere sig selv følelsesmæssigt og kognitivt. Hun vil tage afsæt i sin faglige overbevisning og erfaring med, at alle børn kan lære og udvikle sig, men at nogle børn har brug for noget særligt.

Pensionistsektionen: Kulturel eftermiddag i Vejle

01-11-17

Kom og få en hyggelig eftermiddag i selskab med The Blackbirds.

Pensionistsektionen:
Kulturel eftermiddag i København

07-11-17

Kom og få en hyggelig eftermiddag i selskab med The Blackbirds.

Mere arbejdsglæde: Hvad kan du selv gøre?

13-11-17

Hvornår har du sidst givet dit arbejdsmiljø et servicetjek? Og hvilken rolle kan du selv spille for at skabe et bedre arbejdsmiljø? Det er et par af de spørgsmål, der reflekteres over ved dette fyraftensmøde.

Støt børns grundmotoriske udvikling - og slip legen fri

13-11-17

Mads Brodersen vil denne aften rette fokus på barnets naturlige grundmotoriske udvikling, samt hvilke forudsætninger vi skaber for denne udvikling. Han vil stille skarpt på, hvad der understøtter og bremser udviklingen.

BUPL Hovedstaden Arbejdsmiljøtræf: Tillid, kontrol, kerneopgave

21-11-17

Arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere inviteres til arbejdsmiljøtræf om tillid, styring og ledelse. Mød Tine Øllgaard Bentzen, som har forsket i tillidsbaseret styring og ledelse i offentlige organisationer.

Konference: Trivsel mellem arbejdsliv, børneliv og pædagogik

29-11-17

På denne konference er der fokus på ar børns og voksnes trivsel fletter sig sammen i hverdagen i daginstitutionen.

Konference: Vuggestueliv

05-12-17

På denne konference er der fokus på de små udsatte børn og de pædagogiske indsatser, samt på hvor væsentligt det er for børnene at være omgivet af opmærksomme voksne.

Pensionistsektion: Julefrokost

06-12-17

Pensionistsektionen i BUPL MidtVestjylland inviterer medlemmer til den årlige julefrokost.