Dialogmøde om forældresamarbejde og børneperspektiver i læringsmiljøet - Viborg

Er du pædagog, pædagogisk konsulent eller dagtilbudschef, så kom og få praksisviden fra hverdagen i dagtilbud. På dialogmødet præsenteres en analyse af tilgange til pædagogisk arbejde med børneperspektiver i lærings-miljøer og forældresamarbejde i fem kommuner, der har haft særligt fokus på området.


Onsdag den 14. juni 2017, kl. 17.00 - 19.30

VIA University College, Campus Viborg, Prinsens Allé 2, DK-8800 Viborg
Poul Gernes salen – F193


Samarbejde mellem KL, BUPL og EVA
KL og BUPL har fået Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) til at interviewe pædagoger, ledere og konsulenter i fem kommuner om, hvordan de involverer forældrene og tænker børnenes perspektiver ind i tilrettelæggelse af pædagogiske læringsmiljøer. 

Vidensudveksling 
På dialogmødet vil vi gerne dele og kvalificere EVA’s fund fra interviewene sammen med jer deltagere og i samspil med pædagoger og konsulenter, der har været med i projektet.

Dialogmødet retter sig mod jer som pædagogisk personale i daginstitutioner, pædagogiske konsulenter og dagtilbudschefer. Arrangementet er gratis og afholdes tre forskellige steder i landet.

Program
Pædagogers arbejde med børneperspektiver i læringsmiljøet og forældresamarbejde
  • Kl. 17.00-17.15 Sandwich og vand
  • Kl. 17.15-17.30 Velkomst KL/BUPL – Om projektets baggrund og formål 
  • Kl. 17.30-18.00 EVA - Om fund fra interviewene og forskellige typer af forståelser og indsatser
  • Kl. 18.00-18.30 Refleksion over pointer fra oplæg
  • Kl. 18.30-19.00 Dialog: hvordan kan man arbejde med børneperspektiver ind i forældresamarbejde
  • Kl. 19.25-19.30 Farvel og tak
Pris og tilmeldingsfrist
Det er gratis at deltage, men du skal tilmelde dig inden den 1. juni 2017.

Tilmelding
Det er KL, der står for at modtage tilmeldinger til mødet.
| Senest opdateret 27-04-2017 |