Gratis medlemskab eller nedsat kontingent i BUPL

Du kan få gratis medlemskab eller nedsat kontingent, hvis du i en periode er på dagpenge eller slet ingen indtægt har. Du kan også få nedsat kontingent, hvis du fx er på barsel eller er syg i længere tid. 

Betingelser for at få gratis medlemskab af BUPL
Hvis du modtager dagpenge på dimittendsats, eller hvis du har mistet retten til dagpenge, kan du få gratis medlemskab af BUPL. Kontingentet for dit medlemskab af BUPL og BUPL’s a-kasse er derfor reduceret, så du kun betaler for a-kassen.

Hvis vores oplysninger ikke er korrekte, eller dine forhold er ændret for nylig, så skal du give os besked. Når du kommer i arbejde, har du pligt til at orientere BUPL og a-kassen om dit nye arbejde.


Betingelser for nedsat kontingent i forbindelse med ledighed
Som ledigt medlem af BUPL kan du få nedsat dit kontingent til det halve, hvis du opfylder visse forudsætninger. Når du kommer i arbejde, har du pligt til at orientere BUPL og a-kassen om dit nye arbejde.

Kontingentnedsættelsen kan gives i op til tre måneder ad gangen. Derefter skal du igen søge om nedsat kontingent. Modtager BUPL ansøgningen i umiddelbar forlængelse af en tidligere periode med nedsat kontingent, vil kontingentnedsættelsen bevilges i forlængelse af denne periode.

Krav for at søge:

  • Du skal have været ledig i mindst en måned
  • Du skal have været ledig i mindst 50% af tiden i forhold til den fulde arbejdstid
  • Du skal stadig være ledig i mindst af 50% af tiden i forhold til den fulde arbejdstid

Hvis du alligevel ikke er berettiget til at få nedsat det faglige kontingent, skal det efterbetales.

Du skal være logget på bupl.dk for at søge om nedsat kontingent

Log på for at søge om nedsat kontingent

Barselsorlov & børnepasningsorlov
Mens du er på barselsdagpenge eller på børnepasningsorlov uden anden indtægt, kan du få nedsat dit kontingent til BUPL til det halve.
Udfyld og indsend skemaet

Længerevarende sygdom 
Er du på sygedagpenge, kan du få nedsat kontingentet til BUPL til det halve.
Udfyld og indsend skemaet

Mistet retten til dagpenge
Er du faldet for dagpengeretten og derfor ikke længere kan modtage dagpenge, kan du søge om fritagelse/nedsættelse af dit månedlige kontingent.

Du skal opfylde visse betingelser for at få den maximale kontingentnedsættelse:

  • Du skal være tilmeldt jobcenter
  • Du må ikke betale til efterlønsordningen (betaler du til efterlønsordningen, kan du kun fritages for det faglige kontingent til BUPL)

Fritagelsen/nedsættelsen af kontingentet kan maximalt gives for et halvt år ad gangen. Kommer du i arbejde, ophører fritagelsen fra den dag, du begynder på jobbet.  

Hent skema til fritagelse/nedsættelse af kontingent (pdf)


Ledighedsydelse
Er du arbejdsløs med bevilliget fleksjob og derfor på ledighedsydelse, kan du få nedsat kontingentet til BUPL til det halve. Har du ikke allerede meldt dig ud af a-kassen i forbindelse med, at du fik bevilliget fleksjob, så kontakt BUPL's medlemsafdeling og få en snak om muligheden for at blive udmeldt.
Udfyld og indsend skemaet
Uddannelse
Er du under uddannelse og tjener mindre end dagpengesatsen, kan du få nedsat kontingentet til BUPL til det halve. I nogen tilfælde kan du også få nedsat kontingentet til a-kassen.
Kontakt BUPL's medlemsafdeling for mere information.
Øvrige muligheder
I helt særlige tilfælde kan du i en kort periode blive helt eller halvt fritaget for at betale kontingent. Det er formanden for din lokale fagforening, der vurderer dine muligheder for at få nedsat kontingentet. 

Skema til ansøgning om nedsat kontingent

Hent og print skema til ansøgning om nedsat kontingent

Send skemaet til:

BUPL 
Medlemsafdelingen 
Blegdamsvej 124 
2100 København Ø

Du er også velkommen til at scanne skemaet eller tage et foto af det og sende det vedhæftet i en mail til medlem@bupl.dk.

| Senest opdateret 18-12-2014 |
Meld dig ind i BUPL

BRUG FOR
HJÆLP?

Ring til os på 35 46 52 10

DEL
SIDEN