Husk i forbindelse med sygdom

Overhold retningslinjerne for sygemelding på din arbejdsplads
Kender du dem ikke, så kig i arbejdspladsens personalepolitik eller spørg din arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant.

Meddel din arbejdsgiver, at du er syg hurtigst muligt
Du skal senest ved arbejdstids begyndelse meddele din arbejdsgiver, at du er syg. Din arbejdsgiver har desuden krav på en skriftlig sygemelding senest på 2. fraværsdag.

Din arbejdsgiver har ret til at kræve dokumentation for din sygdom
Det er som regel i form af en erklæring fra lægen.

Du har pligt til at deltage i en mulighedssamtale, hvis helbredet tillader det
Hvis din tilstand forhindrer, at du møder op på arbejdspladsen, kan samtalen også føres telefonisk. Du har desuden ret til at medbringe en bisidder til mulighedssamtalen, for eksempel din tillidsrepræsentant, en kollega eller en god ven.

Du har ret – ikke pligt – til en eller flere sygefraværssamtaler med din leder
Sygefraværssamtalen kan tilbydes efter 4 ugers sygemelding. Dens formål er at få dig tilbage til arbejdet, blandt andet ved at udarbejde en handleplan for det fremadrettede forløb.

Du skal overholde frister fra jobcentret
Overholder du ikke fristerne, kan du miste retten til sygedagpenge.

Du skal ikke oplyse din arbejdsgiver, hvad du fejler
Du afgør selv, hvor meget din arbejdsplads skal have at vide. 

Hvis du er ledig og bliver syg, skal du melde dig syg på din 1. sygedag i Jobcentret
Hvis du anmelder sygefraværet senere end 1. sygedag, kan det få betydning for din ret til sygedagpenge.
Log ind på Min side på www.jobnet.dk eller ring til dit Jobcenter.

Hvis du er længerevarende syg
Bør du også kontakte PBU i forhold til din pension og forsikring.

| Senest opdateret 12-06-2015 |