Overenskomst for private institutioner

Fra 1. april 2016 skal du henvende dig til BUPL's lokale fagforening
På grund af et stigende medlemstal og et ønske om at knytte de private medlemmer tættere til den lokale fagforening, har BUPL besluttet en ny opgavefordeling på det private område. Når du er ansat på en privat skole/institution der har overenskomst med BUPL har du hidtil skullet henvende dig til forbundets sekretariat på Blegdamsvej, fremover skal du henvende dig til din lokale fagforening.

Privat ansat


Her finder du BUPL's overenskomst med Frie Grundskoler.

Overenskomsten for pædagogiske vikarer med Dansk Erhverv og overenskomsten for pædagogisk personale med Dansk Industri (DI) bliver fornyet som en del af forhandlingerne i 2014.

Danmarkskort med private dagtilbud med og uden overenskomst.

Danmarkskort med private skoler med og uden overenskomst.

BUPL har overenskomst for private institutioner med 5 forskellige organisationer - Danske Daginstitutioner (LDD), Daginstitutionernes Landsorganisation (DLO) De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa (FDDB), Accounter Institutionsservice (tidligere Frie Børnehaver) og fobu. Find dem her.

Læs om overenskomsten mellem BUPL og DI II (SBA) for private børnehaver.

BUPL har sammen med Dansk Erhverv aftalt en overenskomst for pædagoger tilknyttet vikarbureauer

BUPL har samlet viden og uddannelse til tillidsrepræsentanter (TR) og arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) på private overenskomster i BUPL Forbund

BUPL sætter fokus på forhold, som du skal være opmærksom på ved oprettelse af en privat institution. Læs også Børn&Unges tema om private institutioner.
| Senest opdateret 01-03-2017 |