Vikaroverenskomsten med Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Er du tilknyttet et vikarbureau, der har indgået overenskomst med BUPL?

BUPL har sammen med Socialpædagogerne og FOA - Fag og Arbejde indgået en vikaroverenskomst med Dansk Erhverv Arbejdsgiver.

Du er omfattet af denne, hvis du er tilknyttet et vikarbureau, der enten er medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver, eller har tiltrådt overenskomsten selvstændigt. Underpunktet "Dækkede institutioner" kan fortælle dig, om dit vikarbureau har indgået overenskomst.

Denne overenskomst adskiller sig på mange måder fra de overenskomster, BUPL ellers har indgået for både offentlige og kommunale institutioner. Hvad det betyder for dig som omfattet af denne, kan du læse mere om under "Overenskomsten".

Selv om der gælder andre regler for dig som tilknyttet et vikarbureau, er du stadig medlem af én af BUPL's lokale fagforeninger med ret til at benytte dig af de mange tilbud. Din rådgivning i de forskellige forhold vedr. din overenskomst skal du dog henvende dig til BUPL Forbund for at få. Det kan du læse mere om under fanebladet "BUPL's sekretariat".

Viden om vikarer
BUPL har været en gruppe studerende fra Roskilde UniversitetsCenter behjælpelig med oplysninger til et projekt om pædagogiske vikarer, og vi har fået lov til at lægge deres to rapporter ud på vores SLOK-hjemmeside.

Læs introduktionen til rapporten 

Hent formidlingsrapport 

Hent den fulde rapport

| Senest opdateret 05-12-2013 |