Overenskomsten for vikarer

BUPL har d. 16. marts 2017 indgået forlig på det private område. Det drejer sig om Pædagogisk Vikaroverenskomst, som forhandles med Dansk Erhverv, og som BUPL har sammen med FOA og Socialpædagogerne. Overenskomsten er blevet fornyet for en 3-årig periode fra d. 1. marts 2017 til d. 28. februar 2020.

Overenskomsten som du kan hente herunder, for perioden 2014-2017, gælder indtil videre for pædagoger tilknyttet pædagogiske vikarbureauer, som har tiltrådt overenskomsten. Det nye forlig for perioden 2017-2020 skal nu godkendes ved urafstemning blandt de berørte medlemmer.

Hent hele overenskomsten for 2014 - 2017 (pdf)


Det aftalte forlig for perioden 2017 - 2020 indebærer: 

Løn

  • Timelønningerne forhøjes
  • Månedslønningerne forhøjes
  • Ulempetillæg for samt tillæg ved koloni og andre døgnarrangementer reguleres 

Pension

  • Regulering af pension til timelønnede
  • Både arbejdsgivers bidrag forhøjes samt vikarens eget bidrag

Ændring vedrørende vikarer som modtager folkepension eller social pension. Det kan fremover aftales med vikaren, at arbejdsgivers pensionsbidrag udbetales sammen med lønnen. 

Fremover kan arbejdstiden i gennemsnit maksimalt opgøres over 3 ½ måned, fremfor de nuværende 3 måneder.

Regulering af lønninger, tillæg og pension i perioden:

1. marts 2017 1. marts 2018 1. marts 2019
Timelønninger 1,50% 1,50% 1,25%
Månedslønninger 2,0% 2,0% 1,9%
Arbejdsbestemte tillæg §7
Timelønnede
1,50% 1,50% 1,25%
Arbejdsbestemte tillæg §7
Månedslønnede
2,0% 2,0% 1,9%
Koloni og andre døgnarrangementer
Timelønnede
1,50% 1,50% 1,25%
Koloni og andre døgnarrangementer
Månedslønnede
2,0% 2,0% 1,9%

Pension - Timelønnede
Arbejdsgiverbidrag

0,63% 0,63% 0,53%
Pension - Timelønnede
Vikarens eget bidrag
0,315% 0,315%  0,265%
| Senest opdateret 24-04-2017 |