Hvad skal du vide, når du ønsker at oprette en privat institution?

Hvis du overvejer at oprette en privat institution, er der flere ting, du skal være opmærksom på. Det drejer sig blandt andet om godkendelse, tilsyn og finansiering.

Med ændringen af serviceloven i oktober 2005 blev det muligt at oprette og drive private institutioner efter godkendelse af kommunen.

Formålet med loven var at lette adgangen for kvalificerede private leverandører, til at oprette og drive daginstitutioner som privatinstitutioner. Derudover blev det muligt at trække et eventuelt overskud ud af driften, som i modsætning til tidligere, kan anvendes til andre formål end egentlig institutionsdrift.

Dagtilbudsloven
Den 1. januar 2008 blev al lovgivning vedr. dag-, fritids-, og klubtilbud samt andre socialpædagogiske fritidstilbud, som har et pædagogisk, socialt og pasningsmæssigt formål samlet i "Lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge".

Af Dagtilbudsloven fremgår det, at private daginstitutioner kan oprettes for børn i alderen ½ år til det tidspunkt, hvor børn normalt optages i børnehaveklasse. Det vil sige, at hvis tilbuddet kan godkendes efter kommunens godkendelseskriterier - som ikke må stille private institutioner ringere end kommunens egne - skal kommunen godkende tilbuddet.

Klubtilbud
Klubtilbud kan kun oprettes efter aftale med den enkelte kommune. 


Børn&Unge tema: Uden overenskomst - så galt kan det gå

Op mod 40 procent af de private institutioner har ingen overenskomst. Medarbejderne risikerer at blive groft underbetalt.

Læs temaet om private institutioner i Børn&Unge nr. 03/2016

Børn&Unge tema: Private institutioner 

Mere nærvær, større engagement og masser af frihed. Det er nogle af de fordele, privatansatte pædagoger fremhæver. Et stigende antal daginstitutioner vælger at rive sig løs fra kommunen.

Læs temaet om private institutioner i Børn&Unge nr. 08/2014

| Senest opdateret 19-01-2017 |