OK-15: Fornyelse af overenskomsterne

Læs om BUPL's forhandlinger af fornyelsen af de kommunale overenskomster i 2015.

erduok_logo_100px

Overenskomst for pædagoger 

Forhandlingsresultat OK 2015 - 2018
Pjece om forhandlingsresultatet i forbindelse med urafstemning om nye overenskomster.

Overenskomst indgået af Forhandligsfællesskabet
Den 16. februar 2015 indgik Forhandlingsfællesskabet og KL en overenskomst for kommunalt ansatte, herunder pædagoger.

Overenskomst indgået af BUPL
Den 21. februar 2015 blev BUPL og KL enige om en overenskomst for pædagoger ansat på det kommunale område


Overenskomst for ledere 

Lederoverenskomst indgået af BUPL
Forlig af 26. februar 2015 om fornyelse pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster for pædagogisk personale ansat i lederstillinger i kommunerne.


Overenskomster for særlige områder 

Overenskomst for det forebyggende og dagbehandlende område indgået af BUPL
Forlig af 26. februar 2015 om fornyelse pr. 1. april 2015 af overenskomst for pædagogisk uddannet personale, der ansættes inden for det forebyggende og dagbehandlende område.

Overenskomst for pædagogisk uddannet personale i særlige stillinger indgået af BUPL
Forlig af 26. februar 2015 om fornyelse pr. 1. april 2015 af overenskomst for pædagogisk uddannet personale i særlige stillinger.

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område indgået af BUPL
Forlig af 26. februar 2015 om fornyelse af fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område.


Er du privat ansat kan du følge forhandlingerne om fornyelsen af de
private overenskomster


Vores aftaler. Din styrke
Dét er budskabet i en kampagne lanceret af BUPL og 33 andre faglige medlemsorganisationer, der tilsammen repræsenterer mere end 525.000 offentligt ansatte.

Det handler om at sætte fokus på værdien af det stærke fællesskab, de aftaler og den tillid, den såkaldte danske model har opbygget gennem årtier, og som er så karakteristisk for de offentlige danske arbejdspladser.

Kampagnen lægger op til det offentliges overenskomstforhandlinger 2015 med KL (Kommunernes Landsforening) og Danske Regioner.

Du kan læse mere om kampagnen på www.voresaftalerdinstyrke.dk| Senest opdateret 12-12-2016 |