Hvornår har jeg krav på betaling for overarbejde?

Du har ret til afspadsering eller betaling i forholdet 1:1,5, hvis du har haft overarbejde.

Overarbejde defineres som arbejde udover det antal timer, en fuldtidsansat har pligt til at udføre indenfor en given normperiode. For en almindelig fuldtidsansat, der for eksempel arbejder på en institution med en normperiode på 4 uger, vil det  være overarbejde, når der er arbejdet flere timer end 37 timer om ugen x 4 = 148 timer. Det vil sige, at hvis du har arbejdet 4 timer mere end de 148 timer, får du 6 timer til afspadsering eller udbetaling.

Forbehold
Overarbejde godkendes kun, hvis din leder har pålagt dig det. For eksempel hvis din leder har bedt dig om at afholde forældremøde.

Er du deltidsansat kan du kun modtage overarbejdsbetaling, hvis du arbejder mere end den højeste arbejdstid for en fuldtidsansatte, som typisk er 37 timer om ugen. Hvis du som deltidsansat arbejder mere, end det timetal du er ansat til, er det merarbejde og udbetales 1:1 enten som betaling eller afspadsering.
| Senest opdateret 03-02-2017 |