Hovedferie og øvrig ferie

Hovedferien er på 3 uger, og skal som hovedregel holdes samlet i ferieperioden. Resten af den ferie, man har ret til at holde, kaldes øvrig ferie.

Ferieperioden er perioden fra den 1. maj til den 30. september. I denne periode skal du holde din hovedferie (sommerferie).

I ferieperioden har du ret til at holde 3 ugers sammenhængende ferie. Hvis du ikke har optjent ret til ferie og alligevel ønsker at holde ferie, er der ikke noget til hinder herfor, du skal blot selv betale, hvis der ikke er optjent ret til feriedagpenge.

Du kan aftale med din arbejdsgiveren at lægge hovedferien ligger på et andet tidspunkt end om sommeren.

Ferieåret optjenes i kalenderår, men afvikles fra 1. maj til 30. april året efter. Ferie optjent i 2014 kan afvikles i det ferieår, der begynder den 1. maj 2015 og slutter den 30. april 2016.

Læs ferieaftalen


Ændring af ferieloven, der har betydning for pædagoger:

Ændret praksis om afvikling af ferie
Der er ændret praksis i fortolkningen af ferieloven om, at den først optjente ferie skal holdes først. Denne ændrede praksis får betydning for fortolkningen af den tilsvarende bestemmelse i ferieaftalen (§§ 14 og 15).

Ændringen i praksis betyder, at en ny arbejdsgiver kan acceptere, at den ansatte først holder ferie med løn, der er optjent hos den pågældende arbejdsgiver, og bagefter holder den ferie, der er optjent hos den tidligere arbejdsgiver. 

Den ændrede praksis betyder således, at en (ny) arbejdsgiver har mulighed for at acceptere, at en pædagog holder ferie med løn før ferie med feriekort. 

| Senest opdateret 30-10-2014 |