Hvis din institution skifter ejer

Hvis en institution skifter fra kommunal til privat eller omvendt, vil der være lovgivning, der sikrer ansættelsesvilkårene i en periode efter arbejdsgiverskiftet. Loven hedder populært virksomhedsoverdragelsesloven.

Såfremt du hører om et sådant forestående skifte, bør du tale om det med din tillidsrepræsentant, der kan kontakte din fagforening for at få oplysning om indholdet af de regler, der gælder for ændring af arbejdsgiver. Fagforeningen vil kunne kontakte den nuværende arbejdsgiver for at få opklaret, om det har noget på sig og i givet fald indlede forhandling om personalets forhold i forbindelse med et skifte af arbejdsgiver.

Læs mere om virksomhedsoverdragelse i forhold til lovgivning  (pdf) 

| Senest opdateret 09-12-2013 |