Afskedigelse af tillidsrepræsentanter

Om afskedigelse af tillids- og sikkerhedsrepræsentanter

Tillidsrepræsentanter og deres suppleanter nyder særlig beskyttelse mod afskedigelse.

For tillidsrepræsentanter og suppleanter for disse gælder særlige regler i tilfælde af uansøgt afskedigelse.

Læs mere om tillidsrepræsentanters beskyttelse

Samarbejdsudvalgsmedlemmer og deres suppleanter er beskyttet mod afskedigelser på samme måde som tillidsrepræsentanter. Ifølge arbejdsmiljølovens § 10 er sikkerhedsrepræsentanter beskyttet mod afskedigelser på samme måde som tillidsmænd inden for pågældende overenskomstområde. Derimod er suppleanter for sikkerhedsrepræsentanter ikke dækket af tillidsmandsbeskyttelsen.

Læs arbejdsmiljøloven, Retsinfo

| Senest opdateret 28-12-2015 |