Afskedigelse af reglementsansatte

Den væsentligste forskel mellem reglementsansættelsen og den egentlige tjenestemandsansættelse er, at man ikke får "ventepenge". Det vil sige løn efter, at man eventuelt er afskediget.

Hvis afskedigelsen er sket gennem en korrekt procedure, kan der kun blive tale om en eventuel mindre erstatning for uberettiget afskedigelse - i lighed med, hvad funktionærer på det private arbejdsmarked kan få. Dermed har de reglementsansatte også en langt mindre tryghed i ansættelsen end de egentlige tjenestemænd.

For de reglementsansatte følger forskellige regelsæt alt efter, hvilken slags afskedigelse, der er tale om. 

| Senest opdateret 09-12-2013 |