BUPL's udviklingspulje

Er du medlem af BUPL, kan du søge op til 100.000 kr. til et udviklingsprojekt i din institution eller skole.

Udviklingsprojekterne skal i 2015-2016 ligge inden for temaerne:
 • Kreativitet, leg og bevægelse
  Temaet lægger op til ansøgninger om pædagogisk udvikling inden for kreativitet, leg og bevægelse, herunder aktivitetsorienterede projekter.

 • Forældresamarbejde
  Temaet sigter mod ansøgninger om udvikling af pædagogiske metoder og praksis omkring forældresamarbejde, især i forhold til arbejdet med socialt udsatte børn og unge.

 • Organisering af det pædagogiske arbejde
  Temaet lægger op til ansøgninger om udviklingsprojekter med fokus på at udvikle fx metoder ift. psykisk arbejdsmiljø, tid, ledelse og sygefravær. Konkret kan udviklingsprojektet eksempelvis fokusere på udvikling af dagsrytmer, årsrytmer og tværgående samarbejde.
Projektet skal sigte hen imod at udvikle noget, som rækker ud over hverdagens pædagogiske praksis og kan være interessant og relevant for andre end projektdeltagerne.

Det er et krav, at projektets resultater kan formidles bredt, til glæde og inspiration for andre. Læs mere om den gode projektformidling

Du kan søge midler til:

 • Konkrete udviklingsaktiviteter
 • Dokumentation, evaluering og formidling
 • Vikardækning og konsulentbistand
 • Der kan ikke søges til større anskaffelser, indretning, kursus, studierejser eller konferencer.

  Formål
  Formålet med udviklingspuljen er at støtte udviklingsprojekter i pædagogiske institutioner for herved at bidrage til styrkelse af pædagogprofessionen og arbejdet med børn og unge i praksis. Gennem udviklingspuljen ønsker BUPL økonomisk at støtte pædagogisk udvikling, der rækker ud over hverdagens grundlæggende arbejde, og som derfor kræver særlige, ekstra ressourcer. Udviklingsprojekterne skal kunne tilføre værdi både til de involverede og til pædagoger i andre institutioner, eller på grund-videreuddannelse.

  Hvem kan søge?
  Det er alene BUPL’s medlemmer, ledere og pædagoger, der kan søge midler i BUPL’s Udviklingspulje. Ansøgningen kan udarbejdes i samarbejde med andre pædagogisk relevante udviklingspersoner.

  Hvordan søges der?
  Ansøgning skal foregå gennem ansøgningsskemaet. Vedlæg evt. bilag (max .4 sider).

 • Hent ansøgningsskema - word
 • Ansøgningen indsendes elektronisk til:
  Chefsekretær, Dorte Wittchen, dw@bupl.dk

  Hvis du har spørgsmål eller brug for sparring kan du kontakte chefsekretær Dorte Wittchen, dw@bupl.dk eller konsulent Daniela Cecchin, dac@bupl.dk

  Bevilling
  Ansøgningerne behandles umiddelbart efter fristens udløb og du kan forvente at få et svar inden for ca. 3 uger efter. Det er BUPL's forretningsudvalg, som beslutter bevillingerne.

  Ansøgningsfrister:

  • 15. januar 2016
  • 15. maj 2016
  • 15. september 2016.

  | Senest opdateret 25-11-2016 |