BUPL's forskningspulje

BUPL støtter forskning inden for det pædagogiske område. Forskere, som er tilknyttet universiteter, professionshøjskoler, sektorforskningsinstitutioner eller andre med lignende positioner kan søge puljen.

Ca. 15. marts 2017 kan du på denne side se tidsfrister og proces for forskningspuljen 2017 - 2018.

Læs om processen i sidste ansøgningsrunde herunder: 


Ansøgningsfristen er overskredet

Forskningspuljen var åben for ansøgninger frem til d. 20. august 2015


Tidsramme

 • 19. juni 2015: Udbudsmaterialet er klar, og der åbnes for ansøgninger
 • 20. august 2015: Ansøgningsfrist
 • 11. september 2015: Ansøgere får svar 

Puljens størrelse
Puljen er på 6,2 mio. kr. i 2015/2016.

Krav til forskningsprojekterne
Ansøgninger skal beskrive: 

 • Aktualitet 
 • Medlemsdeltagelse gennem anvendelse af metoder, som inddrager pædagoger før, under og efter forskningsprocessen 
 • Videnskabelig kvalitet
 • Samarbejde og medfinansiering
 • Formidlingsovervejelser og formidlingsforpligtelser
 • Politisk relevans

Fire forskningstemaer
Forskningstemaerne er besluttet af BUPL's hovedbestyrelse.

 • TEMA 1: Intelligent styring
  Om tendenser ift. evidensprogrammer, mål, måling og indikatorer

 • TEMA 2: Betydning af det pædagogiske arbejde på 0-6 års området
  Om tidlig indsats, tværprofessionalisme, normeringer

 • TEMA 3: Betydning af det pædagogiske arbejde i fritidsinstitutioner og i skolen
  Om dækningsgrad, børn i udsatte positioner, ledelse af den pædagogiske opgave

 • TEMA 4: Institutionerne og familielivet
  Om forældresamarbejde, sammenhængende familieliv og institutionernes rolle i samfundet 

Se hele udbudsmaterialet

Projekter, som ligger under de valgte temaer, vil blive prioriteret. BUPL har gode erfaringer med korte, intensive projekter med høj grad af pædagoginddragelse. 

Hvem kan søge forskningspuljen?
Forskere, som er tilknyttet universiteter, professionshøjskoler, sektorforskningsinstitutioner eller andre med lignende positioner.

Private konsulentfirmaer kan som udgangspunkt ikke søge puljen. De kan dog godt indgå i et forskningskonsortium under ledelse af forskere fra de nævnte institutioner.

Personer, som er ansat i BUPL, kan ikke søge.


Kontakt 
Spørgsmål vedrørende BUPL's forskningspulje kan stilles til:

 • Konsulent Rikke Wettendorff, tlf. 35465272 eller rwt@bupl.dk
 • Studentermedhjælper Vanessa Paladino, tlf. 35465147 eller vap@bupl.dk 


| Senest opdateret 20-02-2017 |