Nyheder fra BUPL

Vi har tid til den tætte kontakt på grund af sociale normeringer

31-01-17

Sociale normeringer er nødvendige, for at pædagogerne i Anne Mariegårdens Børnehus i København kan arbejde kvalificeret med de mange udsatte børn. Børneborgmesteren mener, at pengene er givet godt ud. BUPL er enig, men ønsker mere støtte til den store opgave.

Pædagogiske aktiviteter spænder ben for børns egne fællesskaber

31-01-17

Der er ikke brug for flere metoder og koncepter til inklusion, men i stedet fokus på, hvad alt det, vi har sat i værk, betyder for børnene. Pædagogiske aktiviteter kolliderer ofte med børnenes egne forsøg på at danne fællesskaber i vuggestuen, viser ny forskning.

Sociale normeringer giver tid til det ekstra kram

31-01-17

Lone Thomsen og Ann-Kathrine Nymann Svendsen er ansat i social normering i Vuggestuen Smedegården, som ligger i et udsat boligområde i Aalborg Øst. De har tid til det enkelte barn og et kram.

Kun 4 ud af 10 kommuner har bedre normeringer til udsatte børn

31-01-17

Kommuner svigter de allersvageste børn, for kun 4 ud af 10 giver ekstra penge til daginstitutioner med mange udsatte børn – de såkaldte sociale normeringer. Og de kommuner, der har sociale normeringer, bruger under 5 procent af daginstitutionsbudgettet til dem. Det gør det svært for pædagogerne at løfte opgaven med udsatte børn og deres familier, mener BUPL.

Pædagog med noget på hjerte: Find inspiration i blogs – og prøv selv at blogge

31-01-17

Der findes blogs om pædagogik, psykologi, forholdene i institutioner og meget mere, men hvor er de, og hvem skriver dem? Her får du gode råd til at finde de spændende blogs og til, hvordan du selv kan blive blogger.

Det skemalagte børneliv: Legeaftaler planlægges som aldrig før

17-01-17

Hvor forældre før greb situationen spontant, hvis to børn havde gang i god leg, planlægger de nu legeaftalerne i god tid på forhånd. De mange skemalagte legeaftaler skaber udfordringer i institutionerne.

Pædagoger måtte blande sig i børnenes legeaftaler

17-01-17

Pædagoger ser det ikke som deres opgave at blande sig i børnenes legeaftaler i fritiden, men pædagogerne fra Vognmandsparkens Børnehave blev nødt til at tage affære, da legeaftalerne stressede både børn og voksne.

Pædagogisk indretning: Sådan fik pædagogerne ro i institutionen

17-01-17

En institution i Haderslev har gjort op med lange, kedelige gange. De har overladt indretningen til en pædagogisk indretningskonsulent. Nu understøtter indretningen pædagogikken.

KL-udspil er uambitiøst og bureaukratisk

17-01-17

Kommunernes udspil til højere kvalitet i dagtilbud indebærer blandt andet, at de obligatoriske sprogscreeninger af alle 3-årige vender tilbage. BUPL-formand frygter, at KL’s dagtilbudsudspil vil betyde meget bureaukrati i stedet for højere faglighed.

Kristine har været med til at lave ny læreplan: Vi skal ikke kun gøre børnene klar til skolen

17-01-17

Barndommen har en værdi i sig selv. Det vil en revision af de pædagogiske læreplaner slå fast. Eksperter og praktikere som Kristine Schroll har gjort deres del. Nu skal politikerne i gang.