Nyheder fra BUPL

Principiel afgørelse: Mænd skal også have lov til at hjælpe børn ved bleskift

09-05-17

Institutioner må ikke have særregler, der forhindrer mænd i at arbejde på lige fod med deres kvindelige kollegaer, fastslår Ligebehandlingsnævnet. God afgørelse, mener BUPL, der dog er bekymret for de mange mænd, der laver uskrevne særregler for sig selv.

Ny forskning definerer syv principper for dansk asylpædagogik

08-05-17

Nyt forskningsprojekt sætter for første gang i Danmark ord på mange års erfaringer med asylpædagogikken, som den er blevet udøvet i Røde Kors’ asylcentre. Pædagogikken er defineret som syv principper, som alle, der arbejder med flygtningebørn, kan få stor glæde af.

Ny læreplan har bredt læringssyn: Det kan gøre koncepter overflødige

08-05-17

Det nye bud på en pædagogisk læreplan har et så bredt syn på læring og pædagogisk arbejde, at det harmonerer dårligt med manualbaserede koncepter. Bliver læreplanen vedtaget, kan den derfor bremse koncepternes fremmarch.

Forstyrrende støj hærger pædagogers arbejdsmiljø

05-05-17

Pædagoger er blandt de jobgrupper, der er mest udsat for forstyrrende støj i arbejdet, viser ny undersøgelse. Bedre normeringer kan afhjælpe støjen, mener BUPL.

Pædagoguddannelsen: Tiltrængt løft på vej

04-05-17

Nyt bevillingssystem vil afskaffe den nuværende taxametermodel og hæve kvaliteten på landets pædagoguddannelser. Det er fint i tråd med den stigende anerkendelse af pædagogers faglighed, mener BUPL.

Dagtilbudsledere: Kvalitet kræver bedre normeringer

04-05-17

Især bedre normeringer kan styrke kvaliteten i de danske dagtilbud, siger dagtilbudsledere i ny undersøgelse. Men regeringens nye dagtilbudsudspil lægger kun op til flere pædagoger i 100 af landets 3800 institutioner. Det er uambitiøst, siger interessenter på området.

Regeringen vil benchmarke dagtilbud

02-05-17

Regeringen vil sammenligne dagtilbud, så forældre får bedre mulighed for at vælge, fremgår det af regeringens dagtilbudsudspil. KL og BUPL er skeptiske over for, om informationerne reelt kan sammenlignes og frygter, at det giver mere bureaukrati.

Sammenligninger af kvalitet i dagtilbud blev tidligere opgivet

02-05-17

For fem år siden opgav KL og regeringen at gøre det obligatorisk for kommunerne at offentliggøre kvalitetsoplysninger om dagtilbud, som blandt andet skulle bruges til at sammenligne institutioner.

Dagtilbudsreform: Lederne bliver primus motor

02-05-17

Med en styrket læreplan er der brug for et kompetenceløft til ledere og pædagoger, foreslår regeringen i sit udspil til en dagtilbudsreform. BUPL vil have mere stærk faglig ledelse i institutionerne og et opgør med de mange koncepter.

Dagtilbudsreform: Regeringen vil løfte dagtilbud med sociale normeringer og ny pædagogisk læreplan

27-04-17

Med 580 millioner kroner over fire år skal kvaliteten i landets dagtilbud have et løft. En styrket pædagogisk læreplan viser dagtilbuddenes store betydning for børns start på livet, mener børne- og socialminister Mai Mercado (K).