Skolepædagogers rolle og nye spændende ideer - ta' din lærerkollega med

Et fyraftensmøde i på VIA Pædagoguddannelsen i Grenå sætter fokus på pædagogers rolle i undervisningen. Vi ser nærmere på, hvordan man lettere kan ændre din undervisning, så den har en pædagogisk dagsorden og ikke en fag-faglig. Fyraftensmødet er gratis. Deltagerne er velkomne til at tage en lærerkollega med.


Tid: 29. marts 2017, kl. 17:30-20:30

Sted: VIA i Grenå, Sønderport 10, Grenå

Målgrupper:

  • BUPL-medlemmer, der arbejder som skolepædagoger på almen og specialområdet samt lign. tilbud samt deres lærerkolleger, der er medlem af DLF

  • Studerende og undervisere på pædagoguddannelsen i Grenå

Hvad får du med hjem?
Du får som skolepædagog nye spændende ideer til aktiviteter med eleverne, hvor fokus i undervisningen er flyttet fra at være produktorienteret til målorienteret med en pædagogisk dagsorden og ikke en fag-faglig.

I kommer op af stolene og prøver selv, hvor let målstyret pædagogisk undervisning kan tilrettelægges og evalueres på kun en lektion.

Oplægsholderen Steffen Rasmussen, der til daglig er skolepædagog i Randers Kommune, tager desuden vidensdeling op og fortæller, hvordan pædagoger kan hjælpe hinanden, så det sparer tid til forberedelse.

Samtidig bliver du præsenteret for den australske forsker John Hatties forskning i målstyret undervisning. 

Præsentation af handlingsorienterede bøger
Steffen Rasmussen har udgivet to bøger, der giver et bud på pædagogernes rolle i folkeskolen, og hvad målet med deres understøttende undervisning er. Bøgernes mål er at understøtte trivslen blandt børn i de små klasser.

Tag gerne din kollega, børnehaveklasselærer eller lærerkollega med til dette gratis fyraftensmøde, som både giver jer konkrete ideer til undervisningen, evalueringsformer og redskaber til den gode trivsel i klassen.

Program:

17:30: Sandwich, vand, kaffe og te

18:00: "Skolepædagogers rolle og nye spænende ideer", oplæg ved Steffen

Rasmussen, Randers

19:00: Pause

19:15: Oplæg og dialog fortsat 

20:30 Fyraftensmødet slutter

Om oplægsholderen:

Steffen Rasmussen

Steffen Rasmussen er uddannet pædagog og arbejder til daglig i en folkeskole i Randers Kommune.

I samarbejde med lærer Søren Schlosser har han udgivet to bøger om målstyret undervisning, der bliver præsenteret på fyraftensmøderne og heldagsarrangementet.

Tilmelding
Der er maksimum plads til 40 deltagere, så tilmeldingen foregår efter "Først til mølle"-princippet.

Du kan tilmelde dig her senest den 22. marts, kl. 8 (en person per tilmelding), så vi ved, hvor mange sandwich vi skal bestille:

Tilmeldingsknap


Vil du vide mere
Har du spørgsmål til arrangementet, så kontakt faglig konsulent Bente Christensen, BUPL Østjylland (35 46 56 12; bch@bupl.dk).

Har du spørgsmål til den elektroniske tilmelding, så kontakt kommunikationsmedarbejder Rita H. Svennum, BUPL Østjylland (35 46 56 20; rsm@bupl.dk).

| Senest opdateret 22-02-2017 |