Skolepædagogers rolle og nye spændende ideer - ta' din lærerkollega med

Fyraftensmøder i hhv. Horsens, Silkeborg, Randers og Aarhus sætter fokus på pædagogers rolle i undervisningen. Vi ser nærmere på, hvordan man lettere kan ændre din undervisning, så den har en pædagogisk dagsorden og ikke en fag-faglig. Fyraftensmøderne finder sted hele tre steder i Østjylland (gratis) samt på et udvidet heldagsarrangement (deltagergebyr) om emnet i BUPL-huset i Aarhus. Deltagerne er velkomne til at tage en lærerkollega med.

Hvad får du med hjem?
Du får som skolepædagog nye spændende ideer til aktiviteter med eleverne, hvor fokus i undervisningen er flyttet fra at være produktorienteret til målorienteret med en pædagogisk dagsorden og ikke en fag-faglig.

I kommer op af stolene og prøver selv, hvor let målstyret pædagogisk undervisning kan tilrettelægges og evalueres på kun en lektion.

Oplægsholderen Steffen Rasmussen, der til daglig er skolepædagog i Randers Kommune, tager desuden vidensdeling op og fortæller, hvordan pædagoger kan hjælpe hinanden, så det sparer tid til forberedelse.

Samtidig bliver du præsenteret for den australske forsker John Hatties forskning i målstyret undervisning. 

Præsentation af handlingsorienterede bøger
Steffen Rasmussen har udgivet to bøger, der giver et bud på pædagogernes rolle i folkeskolen, og hvad målet med deres understøttende undervisning er. Bøgernes mål er at understøtte trivslen blandt børn i de små klasser.

Tag gerne din kollega, børnehaveklasselærer eller lærerkollega med til dette gratis fyraftensmøde, som både giver jer konkrete ideer til undervisningen, evalueringsformer og redskaber til den gode trivsel i klassen.

Udvidet program ved heldagsmødet i Aarhus den 21. februar 2017
Du får også en grundig indføring i målstyret pædagogiske øvelser i Cooperative learning (CL), som du kan bruge i dit samarbejde med dine lærer-kolleger og ledelsen, hvis du deltager i heldagsarrangementet den 21. februar 2017.

Steffen Rasmussen

Steffen Rasmussen er uddannet pædagog og arbejder til daglig i en folkeskole i Randers Kommune.

I samarbejde med lærer Søren Schlosser har han udgivet to bøger om målstyret undervisning, der bliver præsenteret på fyraftensmøderne og heldagsarrangementet.

Målgrupper, tid og sted
Du kan vælge at tage til et af de tre gratis 3-timers fyraftensmøder i en østjysk by eller til heldagsmødet i BUPL-huset i Aarhus C. Sidstnævnte koster 300 kroner per deltager.

Til alle fire arrangementer er du velkommen til at tage en lærer-kollega med. 

Arrangementet henvender sig til:

  • BUPL-medlemmer, der arbejder som skolepædagoger på almen og specialområdet samt lign. tilbud samt deres lærerkolleger, der er medlem af DLF

  • For møderne i Horsens og Randers: studerende og undervisere på pædagoguddannelsen i Horsens og Randers

24. januar 2017, kl. 17-20

VIA Horsens

Chr. M. Østergaards Vej 4, Horsens

Lille tilmeld knap

senest den 18. januar, kl 8

7. februar 2017, kl. 17-20

Medborgerhuset

Bindslevs Plads 5, Silkeborg

Lille tilmeld knap

senest den 31. januar, kl. 8

9. februar 2017, kl. 17-20

VIA Randers

Jens Otto Krags Plads 3, Randers

Lille tilmeld knap

senest den 2. februar, kl. 8

21. februar 2017, kl. 8:30-14

BUPL-Huset

Kystvejen 17, Aarhus

Lille tilmeld knap

senest den 14. februar, kl. 8

Program for fyraftensmøderne i Horsens, Silkeborg og Randers:

17:00 Sandwich, vand, kaffe og te

17:30 "Skolepædagogers rolle og nye spænende ideer", oplæg ved Steffen

Rasmussen, Randers

18:30 Pause

18:45 Oplæg og dialog fortsat 

20:00 Fyraftensmødet slutter

Program for heldagsmøde i BUPL-huset, Aarhus:

8:30 Morgenmad 

9:00 "Skolepædagogers rolle og nye spænende ideer", oplæg og dialog ved

Steffen Rasmussen, Randers

11:45 Frokost 

12:30 Oplæg og dialog fortsat 

14:00 Arrangementet slutter

Vil du vide mere
Har du spørgsmål til arrangementet, så kontakt faglig konsulent Bente Christensen, BUPL Østjylland (35 46 56 12; bch@bupl.dk).

Har du spørgsmål til den elektroniske tilmelding, så kontakt kommunikationsmedarbejder Rita H. Svennum, BUPL Østjylland (35 46 56 20; rsm@bupl.dk).

| Senest opdateret 13-01-2017 |