Konference i Aarhus og Østjylland: Håndtering af problemskabende adfærd

Nogle børn og unges adfærd skaber så mange konflikter og vold, at det som pædagog kan være svært at håndtere. På denne konference får deltagerne introduktion til konkrete metoder og teori, som kan hjælpe dem med at skabe egne metoder.


Tid: 12. oktober 2017, kl. 9-15:30

Sted: Centralværkstedet, Værkmestergade 9, 8000 Aarhus C

Målgruppe: Medlemmer af BUPL Østjylland eller BUPL Århus, der arbejder med børn, unge og voksne med autisme, ADHD, udviklingsforstyrrelser, stofmisbrug eller psykiatriske lidelser


Hvad er problemskabende adfærd?
Børn med psykiske eller neuropsykiatriske forstyrrelser kan have en adfærd, som forstyrrer det normale samspil mellem mennesker og kan medføre konflikter og vold i det pædagogiske arbejde.

Den problemskabende adfærd kan komme til udtryk på mange måder, fx.tics, vredesudbrud, ulydighed, selvskadende adfærd.

Hvad får du med hjem?
På konferencen får du et større kendskab og handlemuligheder i arbejdet med børn og unge, der har neuropsykiatriske funktionsforstyrrelser eller udviklingsforstyrrelser.

Psykolog Bo Hejlskov Elvén vil på konferencen introducere deltagerne for metoder, der bygger på affektteori og neuropsykologi, der har vist sig effektfuld i forhold til at forebygge og håndtere vold og konflikter.

Program

09.30: Morgenmad 

10.00: Oplæg ved Bo Hejlskov Elvén - herunder dialog

12.15: Frokost 

13.15: Oplæg og dialog fortsat 

15.30 Konferencen slutter 

Om oplægsholderen
Bo Hejlskov Elvén, klinisk psykolog, har i mange år arbejdet med mennesker med blandt andet udviklingsforstyrrelser og undervist fagfolk, gennemført udrednings- og samtaleforløb og familiesamtaler.

Bo Hejlskov Elvén har blandt andet udgivet bøgerne ”Udviklingsforstyrrelser og psykisk sårbarhed” og ”Adfærdsproblemer i skolen”.

Han har en stor viden om "Low Arousal Approach", som er brugbar i et bredt perspektiv indenfor udviklingsforstyrrelser, ADHD, misbrug og psykiatriske tilstande. Metoderne anvender Bo Hejlskov Elvén også i sit arbejde med unge og voksne kriminelle.

Introduktion til metoderne m.v. findes på hejlskov.se.

Tilmelding og priser
Se din pris og tilmeld dig arrangementet senest den 5. oktober 2017, kl. 8:00 . Der er plads til 80 deltagere, og tilmelding foregår efter "Først-til-mølle"-princippet.

Pris for medlemmer af BUPL 395 kroner 
Pris for BUPL-medlemmer, der enten er arbejdsløse, pensionister eller medlem af PLS Gratis
Pris for øvrige faggrupper, der er medlem af en fagforening under FTF/LO 1.000 kroner 

Tilmeldingsknap


Parkering
Du kan parkere ved Centralværkstedet ved DGI-huset eller i Bruuns Galleri, men vær opmærksom på, at det koster penge. 

Du kan eventuelt finde p-pladser her: 


Vil du vide mere? 
Har du spørgsmål til selve arrangementet, kan du kontakte faglig konsulent i BUPL Østjylland Bente Christensen (bch@bupl.dk; 35 46 56 12)

Har du spørgsmål til tilmeldingen, kan du kontakte kommunikationsmedarbejder Rita H. Svennum (rsm@bupl.dk; 35 46 56 20).


| Senest opdateret 18-05-2017 |