Fyraftensmøde: Specialpædagogiske opgaver og det dagbehandlende område

Pædagoger der varetager specialpædagogiske opgaver i dagtilbud, skole, SFO, fritids- og klubområdet samt pædagoger på det forebyggende og dagbehandlende område, inviteres til et fælles fyraftensmøde om en landsdækkende undersøgelse af de specialpædagogiske opgaver i dagtilbud, skoler, SFO’er og på fritids- og klubområdet samt det forebyggende og dagbehandlende område. Bent Lund Madsen og Charlotte Brønsted fra InklusionsAkademiet er oplægsholdere. 


Tid: 30. maj 2017 kl. 18 -20 (vi serverer sandwich)

Sted: BUPL-huset, Kystvejen 17, st., 8000 Aarhus C.

Pris: Gratis


Krav om løbende faglig udvikling
Det specialpædagogiske område er et arbejdsfelt under permanent omstilling til nye opgaver med stadig mere sammensatte målgrupper og skiftende organisatoriske rammer – alt sammen noget, der stiller store krav til pædagogernes løbende faglige udvikling.

Bent Lund Madsen og Charlotte Brønsted, InklusionsAkademiet, vil derfor præsentere ny viden om det specialpædagogiske arbejde i forhold til:

  • Opgaver
  • Målgrupper
  • Metoder
  • Kompetenceudvikling
  • Detværprofessionelle samarbejde
  • De organisatoriske rammer

Landsdækkende undersøgelse om specialpædagogiske opgaver
På fyraftensmødet tager oplægsholderne udgangspunkt i en landsdækkende kvantitativ og kvalitativ undersøgelse af de specialpædagogiske opgaver, som pædagoger varetager i dagtilbud, skole, SFO, fritids- og klub-området samt det forebyggende og dagbehandlende område.

Undersøgelsen er gennemført blandt pædagoger og forvaltningschefer. Den er et samarbejde mellem BUPL, Bent Lund Madsen og Charlotte Brønsted fra InklusionsAkademiet samt Ole Steen Nielsen, Doris Overgård Larsen og Christian Quvang fra Professionshøjskolen UC-Syd.

Om oplægsholderne

Bent Lund Madsen 2017
Bent Lund Madsen er uddannet lærer og cand.pæd.pæd. Han er selvstændig konsulent, forfatter, foredragsholder og udfører forskningsprojekter i samarbejde med Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion, UC Syd. Desuden er Bent Lund Madsen ekstern lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitet, Aarhus Universitet.
Charlotte Brønsted 2017
Charlotte Brønsted er selvstændig konsulent i praksisudvikling.dk. Herudover er hun ekstern lektor på videreuddannelsen Metropol. Charlotte Brønsted er uddannet sociolog med supplerende kurser og træningsforløb som supervisor, proceskonsulent og rådgiver i Motiverende Samtale.

Tilmelding
Er du interesseret i at deltage i fyraftensmødet, så tilmeld dig nedenfor inden den 25. maj 2017, kl. 8:00.

Tilmeldingsknap

OBS: BUPL yder ikke refusion for vikar, p-pladsgebyr eller lignende.

Vil du vide mere?
Hvis du ønsker flere oplysninger om arrangementet, så kan du kontakte faglig sekretær Dorte Kyed Søndergaard, BUPL Århus (dks@bupl.dk; 35 46 5635) eller faglig konsulent Bente Christensen, BUPL Østjylland (bch@bupl.dk; 35 46 56 12).

Har du spørgsmål til den elektroniske tilmelding, kan du kontakte kommunikationsmedarbejder Rita H. Svennum (rsm@bupl.dk; 35 46 56 20).

Parkering
Vi kan ikke garantere en p-plads i gården bag Kystvejen 17, men du kan evt. finde p-pladser her: 

Havnen i Aarhus
Navitas

| Senest opdateret 24-04-2017 |