Pædagogisk temadag: Styrket pædagogisk læreplan - betydning for pædagogisk praksis

Arrangementet er for både studerende, ikke-medlemmer og medlemmer. 

Lektor Christian Aabro fra Professionshøjskolen UCC vil, på baggrund af sin erfaring fra arbejdet med de styrkede pædagogiske læreplaner i Ministeriet, gøre os klogere på de tanker og ambitioner, der ligger bag, samt drøfte de opgaver, der opstår i kølvandet af den nye pædagogiske læreplan.


Onsdag den 26. april 2017 kl. 9.00-12.00  
i FrederiksborgCenteret, Milnersvej 39, 3400 Hillerød
(Brød og kaffe kl. 8.30-9.00)


Oplæg v/ Christian Aabro

Dagtilbudsområdet er i fokus og mange ser nysgerrigt på området. Igen og igen konstateres det, at daginstitutioner spiller en afgørende rolle i vores samfund – ikke kun nu, men også i fremtiden. De sidste mange år har national såvel som international forskning peget på gevinsterne ved at investere i småbørnsområdet.

Den nationale vision om at ’Alle børn skal blive så dygtige, som de kan’, har resulteret i en styrkelse af den pædagogiske læreplan, således at det pædagogiske personale og ledelse, i højere grad kan anvende læreplanerne som et brugbart redskab til at udvikle pædagogisk praksis.

Formålet med temadagen er således, at blive klogere på tankerne og ambitionerne med den nye pædagogiske læreplan på dagtilbudsområdet, og drøfte de nye opgaver, der opstår i kølvandet herpå.

Temadagen sætter fokus på nedenstående spørgsmål:

  • Hvad er de grundlæggende nye tanker bag den styrkede pædagogiske læreplan?
  • Hvad skal den nye læreplan bidrage til?
  • Hvilken betydning får det for praksis?
  • Hvordan rustes pædagoger til opgaven?
  • Hvilke diskussioner har særligt fået plads? 

Temadagen er for alle som arbejder med børn og unge.

Spørgsmål 
Har du spørgsmål til dagen, er du velkommen til at kontakte næstformand i BUPL Nordsjælland, Pernille Riis, på tlf., 2178 0670 eller mail: pri@bupl.dk

Pris
For medlemmer af BUPL: 150 kr
For andre: 350 kr

For ledige medlemmer: gratis
For studerende: gratis 

Se programmet for temadagen

Tilmelding senest tirsdag den 25. april 2017 (Tilmeldingen er bindende)

Tilmeldingsknap

| Senest opdateret 20-01-2017 |