Lederårsmøde den 25. august 2017

BUPL Storkøbenhavn og BUPL Nordsjælland inviterer til fælles årsmøde. Du vil få lejlighed til at høre et oplæg om "strategisk pædagogisk ledelse - portræt af en kunstart" af Klaus Majgaard og debattere ledelsesudfordringer med dine lederkolleger og de to Lokale Lederforeningers Bestyrelser. 


Tid: Fredag den 25. august 2017 kl. 08.30-13.00 
– med let morgenmad og efterfølgende frokost.

Sted:
Pharmakon Konferencecenter, Milnersvej 42, 3400 Hillerød


Kære leder i BUPL Storkøbenhavn & BUPL Nordsjælland 

Udvikling af den offentlige velfærd har stor betydning for de vilkår, hvorunder udøvelse af ledelse og styring på det pædagogiske område kan foregå. I 2016 vedtog lederne på årsmødet et fælles arbejdsprogram ”Fælles visioner for det fremtidige arbejde”, hvor kimen til lederbestyrelsernes arbejde med særligt fire indsatsområder blev lagt.

Lederbestyrelserne vil gerne invitere dig til en bred debat om ledernes udfordringer og give ledermedlemmerne mulighed for at komme med bidrag til pejlemærker for bestyrelsens arbejde.

Vi glæder os til en spændende og inspirerende dag sammen.

Hvem kan deltage
Ledere i BUPL Storkøbenhavn og BUPL Nordsjælland.

Program 
Se hele programmet her

Pris
Det er gratis at deltage. Tilmelding er nødvendig af hensyn til forplejning.

Forplejning
Der serveres kaffe/te, let morgenmad og frokost.

Tilmelding
Frist for tilmelding d. 18. august 2017. 

Tilmeldingsknap
| Senest opdateret 09-05-2017 |