Intro-uddannelse for nye tillidsrepræsentanter

Formålet med introuddannelsen er at introducere dig til din nye rolle og opgaver som tillidsrepræsentant samt dine muligheder for at søge indflydelse på pædagogernes arbejdsvilkår.


Se nærmere information omkring kursernes indhold samt tid og sted nedenfor. 


Om uddannelsen

Vores mål er, at du som tillidsrepræsentant bliver:

  • Motiveret til at være dagsordensættende og søge indflydelse lokalt.
  • I stand til at søge den nødvendige viden, information og hjælp til løsning af den konkrete opgave.
  • Bekendt med de indflydelsesveje, du kan benytte dig af.
  • Bevidst om egne styrker, drivkraft og handlemuligheder.

Forløbet vil variere mellem oplæg, gruppearbejde, individuel refleksion og dialog med mulighed for tværgående erfaringsudveksling. Vi vægter en høj grad af deltagerinvolvering og praksisnærhed, og du forventes at udføre hjemmeopgaver både før og mellem uddannelsesdagene.

Når du er blevet valgt som tillidsrepræsentant, vil du modtage en personlig invitation til at deltage i introforløbet.


Introuddannelsen består af nedenstående tre elementer


Introdag
På denne dag introduceres du til BUPL som organisation og din placering som tillidsrepræsentant i organisationen. Du bliver endvidere klar på, hvordan du skaber og vedligeholder en platform for dit TR-arbejde, samt hvilke muligheder du har for at søge indflydelse i den fagpolitiske arena.

Dato og tidspunkt: Den 09. februar eller 17. maj 2017 kl. 8.30-16.00


Introkursus
På dette tredages kursus kvalificeres du til at kunne løse fagpolitiske opgaver på arbejdspladsen. Du får kendskab til de regler og rammer, der regulerer arbejdsvilkårene – herunder overenskomsten, ledelsesretten, ansættelses- og afskedigelsesretten – og dine muligheder for at påvirke gennem forhandling. Du introduceres endvidere til rollen som professionsambassadør og sammenhængen mellem faglighed og fagpolitik.

Dato og tidspunkt: Den 13., 14. og 15. marts 2017 kl. 8.30-16.00


Individuel kompetenceafklaring
Sideløbende med din deltagelse på introdagene tilbydes du et individuelt kompetenceafklaringsforløb, som tager afsæt i dine personlige mål for dit TR-arbejde. Forløbet består af en eller flere samtaler med BUPL Nordsjællands TR-udviklingskonsulent og munder ud i en plan for din videre kompetenceudvikling.

Dato og tidspunkt aftales med udviklingskonsulent, Freja Stevenson.
Freja kan kontaktes via e-mail fjs@bupl.dk eller på mobil 2969 8100


Spørgsmål
Spørgsmål om introuddannelsen kan rettes til udviklingskonsulent, Freja Stevenson, via e-mail fjs@bupl.dk eller på mobil 2969 8100 

Tilmelding
For tilmelding til introuddannelsen kontakt venligst:
Kursusadministrator Majken Ibsø på e-mail mki@bupl.dk eller
telefon 35 46 57 11

| Senest opdateret 17-03-2017 |