For seniorer: Årsmøde i PEN

Pensionister, efterlønnere og 60+medlemmer i BUPL og SL Nordsjælland indkaldes til årsmøde, så kom og mød en gammel kollega eller ny ven.


Tirsdag den 14. marts 2016 kl. 09.30 i
3F’s lokaler, Milnersvej 41 D, Hillerød

Årsmødet vil blive afviklet anderledes end tidligere.

BUPL og SL skal afholde separate møder og vælge egne bestyrelser. De to bestyrelser udpeger repræsentanter til et samarbejdsudvalg, som får funktion som den nuværende bestyrelse. 

Dagsorden for årsmødet ifølge vedtægterne      

  1. Valg af mødeleder og referent                      
  2. Bestyrelsens beretning                                 
  3. Indkomne forslag                                               
  4. Forslag til fremtidige aktiviteter                                                                 
  5. Valg til bestyrelsen                                        
  6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  7. Eventuelt       

Traditionen tro har vi igen i år fået arrangeret et spændende foredrag efter årsmødet.

Kl. 13.00 kommer en medarbejder fra Reden på Vesterbro for at fortælle om deres arbejde. Reden er en del af KFUK's sociale arbejde og startede i 1984.

Reden er frirum for kvinder, der har et misbrug, kvinder i prostitution og udenlandske kvinder, der er ofre for menneskehandel.  

Tilmeld dig senest den 3. marts 2017
Tilmeldingsknap

Har du spørgsmål til tilmelding kan du kontakte Majken Ibsø på email mki@bupl.dk eller tlf. 3546 5711

| Senest opdateret 26-01-2017 |