Børnekulturdagen 2017

Børnekulturdagen 2017 sætter fokus på læring i bevægelse. Arrangementet foregår som noget nyt over to dage, hvor den første dag er for børn i alderen 3-6 år i dagtilbud og den anden dag er for børn i alderen 7-10 år i skolen. 


Tid: Torsdag den 20. april (børn 3-6 år i dagtilbud) og fredag den 21. april (børn 7-10 år i skolen). Begge dage kl. 9.30-12.00
Sted: Professionshøjskolen UCC, pædagoguddannelsen Nordsjælland, Carlsbergvej 14, 3400 Hillerød.


BEMÆRK: Begge dage er fyldt op, men det er stadig muligt at skrive sig på venteliste til den 21. april for de 7 - 10 årige i skolen!

BUPL Nordsjælland og Pædagoguddannelsen Nordsjælland, UCC inviterer til Børnekulturdag 2017. Børnekulturdagen er i år udvidet til to dage med sjove aktiviteter for børn og inspirerende oplæg for voksne.

Første dag er for de 3-6 årige og anden dag for de 7-10 årige. På begge dage vil studerende fra pædagoguddannelsen gennemføre kreative og legende aktiviteter med børnene. Alle aktiviteter har bevægelse som omdrejningspunkt og er specielt tilrettelagt efter børnenes forskellige alderstrin.

Mens børnene udfolder sig i aktiviteterne, vil de voksne skiftevis følges med børnene og høre oplæg. 

Oplæg v. Lektor Lotte Nørgaard Marquard, Professionshøjskolen UCC
Rent neurologisk viser det sig, at det på alle måder er gavnligt, at børn og unge bevæger sig i løbet af dagen. mennesker danner nye hjerneceller ved fysisk aktivitet - mere præcist neutrofiner, som er forudsætningen for, at vi kan lære og huske. Det har stor betydning for den målbare læring hos børnene, men mindst lige så vigtigt er det, at bevægelse er betydningsfuldt for det enkelte barns psykologiske og sociale udvikling. Ved hjælp af bevægelse kan børn få en anderledes selvopfattelse, lyst til at deltage og en evne til at blive en del af fællesskabet. 

Praktisk:
Medbring madpakker, der vil være en brikjuice til alle.

Vær opmærksom på, at der vil blive taget billeder på dagen til brug i forbindelse med omtale af arrangementet.

Program og yderligere detaljer om arrangementet

Pris
Arrangementet er gratis. 

Tilmelding
Tilmeld jer senest den 31. marts 2017 via nedenstående link. Vær opmærksom på, at du tilmelder jer den rette dag ift. børnenes alder.

OBS: Tilmeld kun én klasse pr. skole og kun én børnegruppe på op til 24 børn pr. institution .

BEMÆRK: Pr. 1. februar er begge dage fyldt op, men det er stadig muligt at skrive sig på venteliste til den 21. april for de 7 - 10 årige i skolen!

Tilmelding til ventelisten for den 21. april KUN for børn i alderen 7-10 år i skolen

Tilmeldingsknap

| Senest opdateret 02-01-2017 |