Temadag om forebyggelse af stress - Nordjylland

For arbejdsmiljørepræsentanter og dine samarbejdspartnere, lederen og tillidsrepræsentant, når det gælder arbejdsmiljøet på din arbejdsplads.


Dato: 31. maj. 2017

Tid; Kl. 9.00 – 13.00, afsluttende med frokost

Sted: Niels Jernes Vej 8 B, 9220 Aalborg Øst


Stress

Stress kan være forbigående eller af mere alvorlig karakter - og den kan både skyldes forhold på arbejdspladsen og i privatlivet. Fokus på denne temadag er på den stress, som udspringer af arbejdet. Det er hér, I som arbejdsmiljøgruppe kan tage hånd om at forebygge og håndtere stress

Her er et tilbud om en temadag for arbejdsmiljørepræsentanten, samtidig indbydes du til at tage din leder og eventuelt din tillidsrepræsentant med, således I i fællesskab kan arbejde med materialet, der præsenteres på temadagen.

Dagen vil veksle mellem plenum, gruppearbejde og handleplaner for dit/jeres fremtidige arbejde.

Praktiske oplysninger

Der udbetales kørsel, men ingen vikarrefusion.

Tilmelding

Af hensyn til bestilling af frokost, bedes du tilmelde dig senest den 22. maj 2017.

Tilmeldingsknap

| Senest opdateret 18-05-2017 |