Lyd, støj og akustik i læringsmiljøer

Både mange pædagoger og børn oplever, at der er for meget larm i daginstitutioner. En undersøgelse foretaget af Dansk Center for Undervisningsmiljø viser, at 47 % af børnene i undersøgelsen følte, at de dagligt havde problemer med for meget larm og støj. 


Praktiske oplysninger


Tid: 

Torsdag den 24. august 2017 kl. 17:30-21:00

Sted:

VIA University College Campus Ikast, Bøgildvej 10, 7430 Ikast

Målgruppe:

Alle medlemmer af BUPL MidtVestjylland, der finder emnet interessant. 

Tilmelding:

Senest torsdag den 10. august 2017

Forplejning:  Der serveres let aftensmad mellem kl. 17.30-18.00, senere kaffe/the med sødt. 

Tilmeld dig her


Om arrangementet

Ved for meget støj trues børns trivsel, de får sværere ved at koncentrere sig og ved at lære. Det har dermed indflydelse på hele barnets videre udvikling og potentiale. Det gælder for alle børn. Men for f.eks. børn med nedsat hørelse, børn med et andet modersmål end dansk eller børn, der lider af ADHD, giver for meget støj endnu større udfordringer. Lyd, støj og akustik har i forlængelse heraf bl.a. stor betydning for arbejdet med inklusion i pædagogisk praksis. 
For meget larm har desuden stor betydning for indeklimaet, som er en afgørende faktor for pædagogers psykiske arbejdsmiljø.

På aftenen vil følgende temaer være centrale:

Psykoakustik
  • Hvad sker der i vores hjerne og vores sansesystem ved forskellige lyde?
  • Fysiologiske reaktioner på lyd.
  • Overordnet – hvordan påvirkes vi af støj?
  • Pædagogens arbejdsvilkår. 
  • Børn og støj.
  • Sprogets lyde.

Rumakustik
  • Efterklangstid.
  • Ækvivalent absorptionsareal.
  • Andre akustiske parametre.
  • Klassifikationer.

Denne aften vil give viden om betydningen af lyd, støj og akustik, som kan bruges i arbejdet med lyd, støj og akustik i pædagogiske praksis. At tænke rumakustikken ind behøver hverken være omfattende eller ressourcekrævende, men det kan få stor betydning for trivslen, velværen og ydeevnen for alle - voksne såvel som børn.

Foredragsholder

Foredraget vil varetages af en konsulent fra Saint-Gobain Ecophon. De udvikler, producerer og markedsfører akustiske produkter og systemer, der bidrager til et godt arbejdsmiljø ved at styrke folks velbefindende og ydeevne. Udover dette formidler de viden om lyd, støj og akustiks betydning i fx pædagogisk praksis.
| Senest opdateret 18-05-2017 |