Ideer til sprogpædagogisk praksis med 3-6 årige børn

Det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan et børnehavebarn udvikler sig sprogligt. De tydeligste tegn er nemlig ikke altid de vigtigste tegn. Derfor er det væsentligt at vide, hvad vi i pædagogisk praksis skal holde øje med – og hvordan vi stimulerer barnets sprog bedst muligt. Det gælder også, selvom barnet ikke har sproglige vanskeligheder. 


Praktiske oplysninger


Tid: 

Onsdag den 26. april 2017 kl. 17:30-21:00

Sted:

VIA University College Campus Holstebro, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro

Målgruppe:

Medlemmer af BUPL MidtVestjylland, der arbejder med børn i 3-6 års alderen. Andre medlemmer, der finder emnet interessant, er naturligvis også meget velkomne. 

Tilmelding:

Senest torsdag den 6. april 2017

Forplejning:  Der serveres let aftensmad mellem kl. 17.30-18.00, senere kaffe/the med sødt. 

Tilmeld dig her


Om arrangementet

Ulla Flye Andersen vil denne aften præsentere viden om børns sprogtilegnelse og komme med konkrete ideer til, hvordan man bevidst kan arbejde med sprog i den daglige pædagogiske praksis.

Ulla, der netop har taget efteruddannelse ved psykolog Susan Hart, vil i sit foredrag tage udgangspunkt i det relationelle og i barnets hensigt i forhold til sprogtilegnelsen. I forlængelse af dette, vil Ulla præsentere sprog og læring som sammenhængende og koblet til leg, som et afgørende element i sprogtilegnelsen. Undervejs vil Ulla præsentere videoeksempler fra praksis. 

På denne aften præsenteres teori, der knytter tæt an til praksis, og viden om:
  • De vigtigste milepæle i det 3-6 årige barns sprogtilegnelse.
  • Typiske tale/sprogvanskeligheder hos småbørn.
  • Tegn, der skal vække bekymring. 
  • Ideer til, hvordan vi støtter op om barnets generelle sprog og læring.

Denne aften vil du således få inspiration til arbejdet med børns sprogtilegnelse i pædagogisk praksis – som en vigtig del af barnets alsidige udvikling. 

Foredragsholder

Ulla Flye Andersen er uddannet pædagog, tale- og sprogkonsulent og har en master i sprogtilegnelse. Ulla har arbejdet som pædagog i både børnehave og SFO, hun har været ansat som kommunal talepædagog, været tilknyttet Taleinstituttet (Institut for Kommunikation og Handicap) i Aarhus og er nu selvstændig talepædagog med firmaet Sprog og Leg. Herfra sælger hun sprogkufferter, har supervisions- og konsulentopgaver, samt holder kurser og foredrag om børns sprogtilegnelse.

| Senest opdateret 11-01-2017 |