Hvordan udfordrer vi mobning i skole og fritidstilbud?

Mobning skyldes ikke onde børn, men onde mønstre. Nogle børnegrupper kan have svært ved at finde fælles kompas, hvilket kan medvirke til, at de udvikler udstødelsesmønstre. En ”dem og os”-kultur kan nemlig give en oplevelse af fællesskab på den korte bane. På den lange bane har det fatale konsekvenser for dem, der rammes direkte og indirekte af mobning. Børn, der lever i en mobbekultur, lærer nemlig, at udenforskab er noget, man kan forvente af livet.


Praktiske oplysninger


Tid: 

Onsdag den 3. maj 2017 kl. 17:30-21:00

Sted:

Vildbjerg Sports- og Kulturcenter, Sports Allé 6, 7480 Vildbjerg 

Målgruppe:

Medlemmer, der arbejder i skole, SFO, fritidshjem og klub. Andre medlemmer, der finder emnet interessant, er naturligvis også meget velkomne. 

Tilmelding:

Senest mandag den 24. april 2017

Forplejning:  Der serveres let aftensmad mellem kl. 17.30-18.00, senere kaffe/the med sødt. 

Tilmeld dig her


Om arrangementet

Antimobning er en værdikamp mellem udvidet tolerance eller snæver tolerance. Helle Rabøl Hansen har udviklet en tænke- og handlestrategi mod mobning kaldet parentesmetoden til skole- og fritidspædagoger, der gerne vil arbejde med den sociale dynamik i børnegrupper, herunder også den digitale dynamik. Parentesmetoden vil blive præsenteret denne aften. 

I oplægget indgår ligeledes temaer som: 
Mobbemønstre og køn. 
Forskelle på pædagoger og læreres forståelser af mobning.
Konsekvenser af mobning for hele klassen/gruppen.
Børns længsler efter at høre til.

Oplægget præsenterer desuden nyere sociokulturel forskning om mobning, der viser, hvordan kulturen (og ikke det enkelte barns personlighed) i børnegrupper er altafgørende for, om der udvikles mobning eller ej – hvorfor det er vigtigt at arbejde med denne kultur i pædagogisk praksis. 

Foredragsholder: 
Helle Rabøl Hansen er cand. jur. Ph.d. i Pædagogisk psykologi og ekstern lektor på Århus Universitet/DPU. Hun har arbejdet fagligt med mobning siden 1998. Hun medvirkede bl.a. i programserien ’Myginds mission’ på DR1, hvor Peter Mygind og Helle arbejdede på at komme mobning til livs på en udvalgt skole. Derudover har hun skrevet adskillige bøger indenfor dette felt, hvor den sidste nye bærer titlen ”(Parentesmetoden)”. 

| Senest opdateret 09-03-2017 |