Hjernesmart pædagogik til hjernesmarte børn

Hjernen følger bestemte spilleregler – og hvis vi ikke kender dem, bliver læring, vaneændring og socialt samspil mere op ad bakke, end det behøver at være. Anette Prehn vil tage udgangspunkt i, hvordan hjerneforskning kan supplere pædagogikken og vil løfte sløret for, hvordan man med små justeringer kan skabe hjernesmarte rammer for børns trivsel, udvikling og læring.


Praktiske oplysninger


Tid: 

Tirsdag den 4. april 2017 kl. 17:30-21:00

Sted:

VIA University College Campus Holstebro, Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro 

Målgruppe:

Alle medlemmer af BUPL MidtVestjylland.

Tilmelding:

Senest tirsdag den 21. marts 2017

Forplejning:  Der serveres let aftensmad mellem kl. 17.30-18.00, senere kaffe/the med sødt. 

Tilmeld dig her


Om arrangementet

Hjernens spilleregler vil komme i fokus denne aften og Anette vil samtidig introducere en række konkrete værktøjer, sange og lege til at stimulere børns læring, empati, indre ro og selvkontrol og derved styrke deres hjerner. 

Anette vil fortælle om, hvad “lommelygten i hjernen” og “hjernens fotograf” betyder for læring – og hvorfor vi alle bør have sort bælte i amygdala-håndtering. Hun vil introducere den omsiggribende “optline-tilstand”, hvor vi ser ud, som om vi er offline, men indeni er fristet af at gå online. Hun opfordrer til at tage den alvorligt, da den modarbejder, at læring forankres. 

Mange af hverdagens hjernefælder – hvor børn bliver vældig vrede, ulykkelige eller går helt i baglås – kan undgås, hvis vi voksne er hjernesmarte. Når børn er omgivet af voksne, som forstår sig på hjernens logik, bliver de markant styrket i deres evne til at omgås andre, lære nyt og mestre livet.  

Anette vil inddrage deltagerne undervejs og præsentere, hvordan vi bedst stimulerer og udfordrer børn i overensstemmelse med hjernens spilleregler, samt hvordan børn reagerer på at lære hjernen bedre at kende.

Foredragsholder
Anette Prehn er sociolog, foredragsholder og forfatter. Hun oversætter hjernens spilleregler til værktøjer, der kan bruges konkret i hverdagen. Hendes ambition er at gøre hjerneforskning og socialpsykologi tilgængelig og brugbar for alle. Hun har skrevet ”Coach dig selv”, ”Play Your Brain”, ”Hjernesmarte børn”, ”Hjernesmart pædagogik” og ”Hjernesmart ledelse”.
| Senest opdateret 11-01-2017 |