Børns seksualitet 0-10 år

Børns seksuelle udvikling er, som en del af det hele barns udvikling, også et område at forholde sig til i pædagogisk praksis. På denne aften vil Anna Louise Stevnhøj, der gennem mange år har arbejdet med dette emne, præsentere, hvad normal seksualitet hos børn er og hvordan den adskiller sig fra voksnes.


Praktiske oplysninger


Tid: 

Mandag den 29. maj 2017 kl. 17:30-21:00

Sted:

VIA University College Læreruddannelsen Skive, Dalgas Allé 20, 7800 Skive 

Målgruppe:

Alle medlemmer af BUPL MidtVestjylland. 

Tilmelding:

Senest mandag den 15. maj 2017

Forplejning:  Der serveres let aftensmad mellem kl. 17.30-18.00, senere kaffe/the med sødt. 

Tilmeld dig her


Om arrangementet
Anna Louise vil i forlængelse af dette være meget praksisorienteret og give redskaber til, hvordan vi forholder os til dette emne i pædagogisk praksis, så det ikke tabuiseres.

Aftenen vil således tage udgangspunkt i, hvordan dette område af børns udvikling gribes an i dagtilbud samt hvordan man skaber et tillidsfuldt samarbejde med forældre om børns seksualitet. I forlængelse af dette, vil hun komme omkring, hvilke undersøgende og kropslige lege, der er naturlige på de forskellige alderstrin, hvordan vi forholder os til disse – og hvornår vi skal blive bekymret. 

Anna Louises foredrag vil primært tage udgangspunkt i normaludviklingen og vil således omfatte:
  • Barnets seksuelle udvikling 0- 10 år.
  • Barnets forståelse af og viden om egen seksualitet. 
  • Onani.
  • Forskellen på voksen og barnlig seksualitet.
  • Hvilke seksuelle lege og aktiviteter er forventelige – og hvor meget må og skal man blande sig i som pædagog.
  • Lege og aktiviteter, som er bekymrende – og bud på årsagsforklaringer og handlemuligheder.
  • Hvordan man taler med børn om krop, sex, forplantning, etc.
  • Hvordan man skaber et tillidsfuldt forældresamarbejde.

Foredragsholder

Anna Louise Stevnhøj er medicinsk journalist og har en diplom i pædagogisk psykologi. Hun har arbejdet for Sundhedsstyrelsens AIDS-sekretariat, været kommunikationsmedarbejder i Børns Vilkår samt skrevet for Ugeskrift for Læger og magasinerne Forældre og Børn samt Helse. 

Emnet børn, unge og seksualitet har været en rød tråd i hendes arbejdsliv, som hun ligeledes har holdt foredrag om. Anna Louise har udgivet bøgerne ”Børn og seksualitet” og ”Må vi lege doktor. Håndbog i børns seksualitet 0-12 år”. Hun er desuden bestyrelsesmedlem i JanusCentret, som har til formål at forebygge og behandle seksuelt krænkende adfærd børn og unge imellem.

| Senest opdateret 11-01-2017 |