TR-grunduddannelse Hold A 2017

Alle nyvalgte tillidsrepræsentanter bliver tilbudt BUPL Midtsjællands grunduddannelse for TR. Uddannelsen består af 5 dage fordelt på 3 moduler. 

BUPL Midtsjælland har en uddannelsesgaranti, der som hovedregel betyder, at du senest ½ år efter valgdato skal være tilbudt et grunduddannelsesforløb.

På uddannelsen kommer vi bl.a. omkring følgende emner: 

  • Fagforeningen BUPL og TRs rolle
  • Budget, normering, administrationsgrundlag, overenskomst og arbejdstidsregler
  • Ansættelse, afskedigelse, bisidderrolle, loyalitet og ytringsfrihed

Det er en forudsætning for gennemførelse af uddannelsen, at du kan deltage alle 5 dage på kurset.  

Datoerne for Hold A 17 er:

  • Torsdag d. 10. november 2016
  • Tirsdag-onsdag d. 10.-11. januar 2017
  • Tirsdag-onsdag d. 7.-8. februar 2017 

Deltagere: Nyvalgte tillidsrepræsentanter i BUPL Midtsjælland, som ikke i forvejen har relevant TR-uddannelse.

Hvordan bliver jeg optaget?
I forbindelse med BUPL's godkendelse af TR-valget bliver du tilbudt uddannelsen. Vi skriver til dig via mail.

Har du spørgsmål om TR-uddannelsen, er du velkommen til at kontakte Susie Andersen i BUPL Midtsjælland på telefon 35 46 57 98 eller mail: san@bupl.dk.


Se datoerne for Hold B17 her 

| Senest opdateret 10-11-2016 |