Temadag om kommunikation og konflikthåndtering d. 7. november

Formålet med denne temadag er at få indsigt i og værktøjer til at håndtere konflikter i hverdagen og på arbejdspladsen.


Tirsdag d. 7. november kl. 9.00 - 15.30 (morgenmad fra k. 8.30)
BUPL Midtsjælland, Nykobbelvej 1, 4200 Slagelse


Vi skal arbejde med konflikthåndtering ud fra en mæglende tilgang og derigennem lære at møde konflikter på arbejdspladsen åbent og konstruktivt.

Dagen vil være en vekselvirkning mellem oplæg, praktiske øvelser og gruppearbejde.

Underviser:
Birgitte De La Cruz, faglig konsulent

Målgruppe:
Tillidsrepræsentanter i BUPL Midtsjælland (max 20 deltagere)

Tilmelding:

Tilmeldingsknap

BUPL Midtsjælland yder vikardækning og refusion for kørsel til tillidsrepræsentanter, jf. gældende regler.

| Senest opdateret 18-05-2017 |