Sommertræf for TR og AMR: Stresset eller robust

Robusthed er en efterspurgt personlig kompetence. Men er robuste medarbejdere svaret på arbejdspladsens arbejdsmiljøudfordringer? Vi har inviteret Thomas Milsted og Birgitte Dam Jensen til at holde oplæg om robusthed og stress på årets sommertræf.


Torsdag d. 11. maj 2017 kl. 12.00 - ca. 20.00
BUPL Midtsjælland, Nykobbelvej 1, 4200 Slagelse


Thomas Milsted

Thomas Milsted 96x77

Gennem en årrække har Thomas Milsted været en af de mest efterspurgte oplægsholdere inden for stress, trivsel og arbejdsglæde. Til ugebrevet A4 udtaler han, at han troede bunden var nået, da ledelserne for nogle år siden begyndte at udskrive mindfuldness i rå mængder som det vidundermiddel, der skulle få et alt for presset arbejdsliv til at glide ned. Men når man nu går ud og nærmest screener arbejdsstyrken for robusthed, træder man yderligere et niveau ned, mener stresseksperten. "Når ledelser og organisationer stiller krav om robusthed, frakender de sig samtidig ansvaret for nogle rammer, som er dybt uanstændige og urimelige", og "Man skal nærmest være elitesoldat for at være offentlig ansat." 

Birgitte Dam Jensen

Birgitte Dam Jensen 96x77Oplægget "Bliv robust over for stress" handler om forebyggelse af stressbelastning gennem ro, indre styrke og handlekraft. Birgitte har 15 års erfaring med stress og robusthed. Hun har undervist soldater, medarbejdere, ledere, skuespillere, topledere og politikere. Hun har været dramalærer på Odense Skuespillerskole og har været med til at grundlægge og udvikle Forsvarets uddannelse i gidseloverlevelse. Birgitte udtaler: "Robusthed handler ikke om, at vi skal løbe hurtigere, løse flere opgaver eller "tage ja-hatten på". Det handler om noget langt vigtigere, nemlig om at bevare sit fysiske helbred og psykiske velbefindende i en krævende, kompleks og accelererende verden." 

Hent invitationen som plakat 

Forplejning:
Dagen starter kl. 12 med frokost. Kl. 17.30 er der middag.
Kaffepause er indlagt i løbet af dagen.

Deltagere:
Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, der er medlem af
BUPL Midtsjælland

Tilmelding:

Tilmeldingsknap


Der ydes kørselsgodtgørelse for deltagelse i sommertræffet, men der ydes ikke vikardækning.

| Senest opdateret 04-04-2017 |