TRIO'en for trivsel

Bliv mere præcis i indsatsen for et bedre arbejdsmiljø. Malene Friis Andersen

TRIO’en for Trivsel
Stress er et emne, der vedrører både ledere og medarbejdere på en arbejdsplads. Ingen har en interesse i stress. Arbejdsmiljørepræsentanten, lederen og tillidsrepræsentanten er centrale aktører i arbejdet for at knække stresskurven og skabe trivsel. En velfungerende TRIO er et centralt omdrejningspunkt for en arbejdsplads i trivsel.

På Arbejdsmiljøtræffet sættes der fokus på, hvordan TRIO’en kan skabe trivsel og forebygge stress i hverdagen. Deltagerne bliver præsenteret for en fasemodel, som beskriver processen fra trivsel til alvorlig stress i fem faser. Deltagerne får konkrete redskaber til, hvordan de hver især og sammen i TRIO’en tilpasser deres handlinger, så de matcher de fem faser medarbejderne kan være i. Når deltagerne går hjem har de fået øget viden og værktøjer til at forebygge stress i en organisatorisk sammenhæng, håndtere stress i team og sammen med den enkelte medarbejder - og ikke mindst få få den stresssygemeldte godt tilbage til arbejdet igen.

Vi skal være i DGI Byen, Tietgensgade 65,  1704 København V.

Program
08:30 - 09:00 Morgenmad

 

09:00 - 09:15 Velkomst og rammesætning

09:15 - 10:30 Forstå (endnu) mere før i handler
- Rundt om stress - opmærksomhed på at udvikle et fælles sprog
- Stress i videns- og relationsarbejdet
- Stress og trivsel som en proces: Kend de 5 faser og målret jeres
  handlinger

10:30 - 10:45 Pause

10:45 - 12:00 Forebyggelse af stress hos den enkelte og i teamet
- Fortsat arbejde med de fem faser fra trivsel til stress
- Psykologisk sikkerhed
- Kerneopgaven

12:00 - 13:00 Frokost

13:00 - 14:15 Håndtering af stress hos den enkelte og i teamet

14:15 - 14:30 Pause

14:30 - 15:30 Tilbagevenden til arbejdet efter stresssygemeldingen

15:30 - 15:45 Færdiggørelse af handleplaner

15:45 - 16:00 Opsamling ag afslutning.

Form
Kurset vil veksle mellem oplæg fra Malene Friis Andersen, dialog om udvalgte tematikker i mindre grupper og diskussioner i plenum. Pointerne relateres hele tiden til deltagernes konkrete udfordringer, hvilket sikrer, at viden omsættes til praksis. Der afsættes god tid til, at TRIO'erne på dagen kan drøfte hvilke konkrete udfordringer og handlemuligheder, de har på deres arbejdsplads. Hver TRIO arbejder på Arbejdsmiljø-træffet løbende med en handleplan for at sikre viden og refleksioner kan blive overført til konkrete handlinger i praksis

Om oplægsholder Malene Friis Andersen
Malene Friis Andersen, ph.d., cand.psych.aut., er organisationspsykolog og forsker på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA). Hun har flere bog- og artikeludgivelser bag sig om stress, ledelse, psykisk arbejdsmiljø og social kapital. Blandt andet de anmelderroste bøger ”Stop stress – håndbog for ledere” (2016) (Andersen & Kingston) og ’Nye perspektiver på stress’ (2013). (Malene Friis Andersen & Svend Brinkmann). Hun har undervist tusinder af ledere, tillidsvalgte, medarbejdere og HR-personale i stress og trivsel.
Bogen Stop stress - håndbog for ledere er kåret som årets ledelsesbog i 2016.

Den 11. november 2016 udkom antologien Tæller vi det, der tælle? Som Malene Friis Andersen har sammensat og redigeret sammen med Lene Tanggaard, som er professor ved Ålborg Universitet. Det er en antologi om målstyring og standardisering i arbejdslivet.

Tilmelding til Arbejdsmiljøtræffet den 11. maj 2017

| Senest opdateret 18-01-2017 |