Medlemsmøde om løndannelse for souschefer og afdelingsledere

Som souschef eller afdelingsleder på selvejende institutioner i Københavns Kommune inviteres du hermed til møde om din fremtidige løndannelse.


Tid og sted
Onsdag d. 29. marts 2017 fra kl. 17.30 til kl. 19.00  

i BUPL Hovedstaden - indgang via Rønnegade 2, 2. sal, 2100 København Ø  


Om mødet
Baggrunden er, at Københavns kommune pr. 31. juli 2016 opsagde forhåndsaftalen for souschefer og afdelingsledere. Det betød at rammen for lønindplacering og fremadrettet løndannelse blev grundlæggende ændret.

På møde i februar 2016 i BUPL Hovedstaden med souschefer/afdelingsledere og Bupl hovedstaden aftalte vi, at fagforeningen herefter skulle løfte opgaven at hævde og forhandle lønaftaler på vegne af det enkelte medlem med de enkelte institutioner, med udgangspunkt i den opsagte forhåndsaftale. 

Desuden besluttede vi at vi løbende ville indkalde til medlemsmøder om løndannelse.


Tilmelding 
Du tilmelder dig mødet ved at sende en mail til Bo Morthen Petersen på bmr@bupl.dk senest d. 28. marts 2017


| Senest opdateret 07-03-2017 |