Nye kurser om børn og unge med angst

UCL udbyder nu to fagspecifikke kursusforløb om børn og unge med angst. Kurserne er udviklet i samarbejde med BUPL Fyn.

Kurserne henvender sig til pædagoger og lærere, der arbejder i dagtilbud og på skoler og til deres tværprofessionelle samarbejdspartnere, der arbejder med børn og unge med angst i koordinerende og konsulterende funktioner.

På kurserne får deltagerne

  • Fælles viden og sprog om angst hos børn og unge
  • Færdigheder til tidligt at identificere angst hos børn og unge
  • Kendskab til metoder og materialer til brug i arbejdet med børn og unge med angst
  • Kompetencer til at planlægge og gennemføre pædagogiske indsatser, der fremmer trivsel og inklusion for børn og unge med angst

Læs kursusbeskrivelsen

Tilmelding basiskursus

Tilmelding udvidet kursus

Ansatte i kommuner kan søge den kommunale kompetencefond om støtte til fagspecifikke kurser. 

Læs om Kompetencefonden

| Senest opdateret 30-03-2017 |