Fyraftensmøde om pædagogers handlemuligheder

Invitation til fyraftensmøde om

Pædagogers handlemuligheder når et barn eller et ung menneske har mange diagnoser 

Onsdag den 25. Januar 2017 kl. 18.00-20.30
Sted: Bornholmsgade 1, 5000 Odense C

I får sandwich, kaffe, the og vand

Målgruppe: Pædagoger i specialskoler og special tilbud mm. - men åbent for alle interesserede medlemmer

Lille tilmeld knap

Indhold
Pædagogerne ved noget om enkelte  diagnoser og hvordan de skal handle i den forbindelse. Når et barn eller den unge får flere, eller måske mange diagnoser, bliver det sværere at navigere i. Det er et stort ansvar.  
I institutionerne er der både en faglig dialog og bevidsthed om, at flere diagnoser ikke altid hjælper personalet til, at iværksætte faglige pædagogiske indsatser  eller hjælper børnene i deres egne handlemuligheder.

Det er dilemmafyldt, at diagnoser både kan hjælpe til at målrette og tilrettelægge pædagogiske indsatser, men også kan låse og fastholde den udvikling, der tager udgangspunkt i at se barnet eller den unge før diagnosen.

Oplægsholder Dorte Damm
Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri 
Specialist i børneneuropsykologi 

Dorte Damm har arbejdet i mange år i børne- og ungdomspsykiatrien og har skrevet bøger og artikler om børn og unge med udfordringer og diagnoser fx ADHD, adfærdsforstyrrelse, autisme og andre udviklingsforstyrrelser.
dortedamm.dk/

| Senest opdateret 14-12-2016 |